Cahiers

Cursus bij kaarslicht 2

Cahier 38

Auteur: Prof. drs. D. Deddens
Jaar: 1998
Aantal blz.: 96
ISBN nr: 9050460356

* UITVERKOCHT *

 

Lezingen van K. Schilder in de laatste oorlogswinter Deel 2

In de donkere oorlogswinter van 1944/45 verbleef prof. dr. K. Schilder noodgedwongen zeven maanden in Groningen. Enkele weken na de vrijmaking in Groningen op 27 december begon Schilder op verzoek van de kerkenraad aan een cursus voor kerkenraadsleden en andere belangstellenden. In die cursus behandelde hij een hele reeks actuele dogmatische onderwerpen. Op 18 donderdagavonden sprak hij achtereenvolgens over:

 1. Het verbond
 2. De kerk
 3. De gemene gratie
 4. De theologie van Karl Barth
 5. Christologische prediking
 6. De mystiek
 7. Het wonder
 8. De antichrist
 9. Kerkrecht en kerkverband
 10. Het bestaan van hemel en hel
 11. Fouten in de verklaring van 1905 -1
 12. Fouten in de verklaring van 1905 - II
 13. De erfzonde
 14. Het getuigenis van de Heilige Geest
 15. De Romantiek
 16. Het houden van Gods geboden volgens de dialectische theologie
 17. De eeuwigheid
 18. Bijbelkritiek en tekstkritiek

De verslagen van wat Schilder gezegd heeft over de onderwerpen 1-9 zijn gepubliceerd in het eerste deeltje "Cursus bij kaarslicht", dat in deze serie verscheen als nummer 36. In dit tweede deeltje worden de verslagen gepubliceerd van de onderwerpen 10-18.

De 18 voordrachten vormen samen een boeiende introductie in het denken van Schilder en hebben niet slechts historische maar ook actuele waarde.

De verslagen en de toelichtende noten en aantekeningen zijn van de hand van prof. drs. D. Deddens, emeritus-hoogleraar kerkgeschiedenis en kerkrecht aan de Theologische Universiteit te Kampen.

Zoeken

Cahier 120

Verschenen:
Cahier nr. 120,
Verlicht door de Geest
Verzamelde artikelen van Aryjan Hendriks
 

Cahier 119

Verschenen:
Cahier nr. 119,
Tranen en zonneschijn. Gedachten over Bijbel en secularisatie
Jaap Burger
 

Cahier 118

Verschenen:
Cahier nr. 118 
De parel van genade. Lofprijzing van toen voor nu
Ds. Jan Wesseling en Wilma van der Jagt


 

Herdrukken cahiers

Verschenen:

Cahier 79, 5e herziene druk
ds. Gijs Zomer,
Cahier 103, 2e druk
drs. Hans de Wolf
 

 

Cahier 117

Verschenen:
Cahier nr. 117, Bewogen mensen. Profetisch optreden in de kracht en de geest van Elia
Drs. Gerrit Hagens


 

Cahier 115

Verschenen:
Cahier nr. 115, Zijn God en Allah dezelfde?
Drs. Lucius W. de Graaff