Cahiers

Portret van de Reformatie

Cahier 25

Auteur: Huib Noordzij
Jaar: 1994
Aantal blz.: 80
ISBN nr: 9050460224

* UITVERKOCHT *

 

De schrijver heeft met dit cahier niet de pretentie een bijdrage te leveren aan een wetenschappelijk onderzoek terzake van de kerkreformatie in ons land.
Hij bedoelt wèl te laten zien dat die reformatie niet beperkt mag blijven tot een algemene (min of meer vrijzinnige) gemeenschap. Zij heeft door te stoten tot een Gods Woord belijdende gemeenschap, waarin de gereformeerde kerkregering gestalte heeft te krijgen. Dat opbouw en organisatie daarin elementaire begrippen zijn laat zich verstaan.

 Het cahier laat zien dat niet iedere republiek van de 'Zeven Verenigde Nederlanden' daarvoor op dezelfde wijze gereed was en in dezelfde mate rijp. Toch is in de tweede helft van de zestiende eeuw, ondanks alle verscheidenheid in achtergrond, afkomst, opvatting en richting, waarmee de ge-re-formeerde kerken intern te maken hadden, de kerkelijke eenheid bereikt en bewaard gebleven.
De aanvaarding van belijdenis en kerkorde bande willekeur en eigenzinnigheid uit en schiep duidelijkheid met betrekking tot de geestelijke politie en de verhouding tot de overheid.
De schrijver noemt het zelf: 'Het wonder van de zestiende eeuw".

Huib Noordzij, geboren in 1960 in Pernis, is gehuwd en vader van vier kinderen. Vanaf zijn schoolopleiding, aan de Gereformeerde Scholengemeenschap te Rotterdam, is hij werkzaam in de verzekeringsbranche. Sinds 1987 als rayon-manager van een in Amsterdam gevestigde verzekeringsmaatschappij.

Hij heeft brede belangstelling voor Nederlandse kerkgeschiedenis. De tweede helft van de zestiende eeuw, waarin het gereformeerd kerkverband gegroeid is, heeft zijn bijzondere interesse.

Zoeken

Cahier 120

Verschenen:
Cahier nr. 120,
Verlicht door de Geest
Verzamelde artikelen van Aryjan Hendriks
 

Cahier 119

Verschenen:
Cahier nr. 119,
Tranen en zonneschijn. Gedachten over Bijbel en secularisatie
Jaap Burger
 

Cahier 118

Verschenen:
Cahier nr. 118 
De parel van genade. Lofprijzing van toen voor nu
Ds. Jan Wesseling en Wilma van der Jagt


 

Herdrukken cahiers

Verschenen:

Cahier 79, 5e herziene druk
ds. Gijs Zomer,
Cahier 103, 2e druk
drs. Hans de Wolf
 

 

Cahier 117

Verschenen:
Cahier nr. 117, Bewogen mensen. Profetisch optreden in de kracht en de geest van Elia
Drs. Gerrit Hagens


 

Cahier 115

Verschenen:
Cahier nr. 115, Zijn God en Allah dezelfde?
Drs. Lucius W. de Graaff