Cahiers

Naar een Reformatorisch Politiek Verbond?

Cahier 43

Auteurs: J.W. van der Jagt, B.P. Hagens, M. Flipse, M. Jonker, A. Karssenberg, J. van der Jagt
Jaar: 1999
Aantal blz.: 124
ISBN nr: 9050460402

* UITVERKOCHT *

 

In 1998 bestond het Gereformeerd Politiek Verbond (GPV) vijftig jaar.
In datzelfde jaar verscheen een rapport van de hand van een commissie bestaande uit vertegenwoordigers van het GPV en van de Reformatorische Politieke Federatie (RPF) met het voorstel te komen tot een snelle politieke integratie tussen het GPV en de RPF, 'als voorbereiding op een daaruit volgende organisatorische integratie op termijn'.

 Dit fusievoorstel is gebaseerd op 'een wezenlijke overeenstemming op het punt van de hantering van de grondslag en politieke overtuiging van beide partijen'.
Maar juist op dit wezenlijke punt wringt de fusieschoen. Binnen het GPV hebben die gereformeerde belijdenisgeschriften een andere status dan bij de RPF, waar niet alle onderdelen van die belijdenis als politiek relevant worden beschouwd.
De eenheid van de leer van het Evangelie en van de belijdenis die daarmee overeenstemt is hier in het geding.
De auteurs van dit cahier stellen de hamvraag of het GPV een zelfstandige partij moet blijven aan de orde, de vraag die ook in het nummer van januari 1999 van Ons Burgerschap (politiek opninieblad van het GPV) wordt gesteld, onder het motto:
'GPV, ken je geboortepapieren'.

Zoeken

Herdrukken cahiers

Verschenen:

Cahier 79, 5e herziene druk
ds. Gijs Zomer,
Cahier 103, 2e druk
drs. Hans de Wolf
 

 

Cahier 115

Verschenen:
Cahier nr. 115, Zijn God en Allah dezelfde?
Drs. Lucius W. de Graaff


 

Cahier 114

Verschenen:
Cahier nr. 114,
Trouwe liefde. Over seksualiteit en relaties
Ds. Jan Blok.


 

Cahier 113

Verschenen:
Cahier nr. 113,
Op reis met Dietrich Bonhoeffer
Martin H. de Boer V.D.M.

 

De Bijbel of een biertje

De Bijbel of een biertje. Verzamelde columns uit Nader Bekeken van Gijs Zomer en Rufus Pos. Met tekeningen van Bert Gort.
Nieuwe abonnees krijgen dit boekje cadeau! Voor belangstellenden te bestellen à € 7,50, Klik HIER