Cahiers

Naar een Reformatorisch Politiek Verbond?

Cahier 43

Auteurs: J.W. van der Jagt, B.P. Hagens, M. Flipse, M. Jonker, A. Karssenberg, J. van der Jagt
Jaar: 1999
Aantal blz.: 124
ISBN nr: 9050460402

* UITVERKOCHT *

 

In 1998 bestond het Gereformeerd Politiek Verbond (GPV) vijftig jaar.
In datzelfde jaar verscheen een rapport van de hand van een commissie bestaande uit vertegenwoordigers van het GPV en van de Reformatorische Politieke Federatie (RPF) met het voorstel te komen tot een snelle politieke integratie tussen het GPV en de RPF, 'als voorbereiding op een daaruit volgende organisatorische integratie op termijn'.

 Dit fusievoorstel is gebaseerd op 'een wezenlijke overeenstemming op het punt van de hantering van de grondslag en politieke overtuiging van beide partijen'.
Maar juist op dit wezenlijke punt wringt de fusieschoen. Binnen het GPV hebben die gereformeerde belijdenisgeschriften een andere status dan bij de RPF, waar niet alle onderdelen van die belijdenis als politiek relevant worden beschouwd.
De eenheid van de leer van het Evangelie en van de belijdenis die daarmee overeenstemt is hier in het geding.
De auteurs van dit cahier stellen de hamvraag of het GPV een zelfstandige partij moet blijven aan de orde, de vraag die ook in het nummer van januari 1999 van Ons Burgerschap (politiek opninieblad van het GPV) wordt gesteld, onder het motto:
'GPV, ken je geboortepapieren'.

Zoeken

Cahier 120

Verschenen:
Cahier nr. 120,
Verlicht door de Geest
Verzamelde artikelen van Aryjan Hendriks
 

Cahier 119

Verschenen:
Cahier nr. 119,
Tranen en zonneschijn. Gedachten over Bijbel en secularisatie
Jaap Burger
 

Cahier 118

Verschenen:
Cahier nr. 118 
De parel van genade. Lofprijzing van toen voor nu
Ds. Jan Wesseling en Wilma van der Jagt


 

Herdrukken cahiers

Verschenen:

Cahier 79, 5e herziene druk
ds. Gijs Zomer,
Cahier 103, 2e druk
drs. Hans de Wolf
 

 

Cahier 117

Verschenen:
Cahier nr. 117, Bewogen mensen. Profetisch optreden in de kracht en de geest van Elia
Drs. Gerrit Hagens


 

Cahier 115

Verschenen:
Cahier nr. 115, Zijn God en Allah dezelfde?
Drs. Lucius W. de Graaff