Cahiers

Een kostbaar bezit

Cahier 45

Auteur: Drs. H. van Leeuwen
Jaar: 2000
Aantal blz.: 96
ISBN nr: 9050460429

* UITVERKOCHT *

 

Over de waarde en het belang van meer dan 50 jaar gereformeerd onderwijs

Dit cahier gaat over de gereformeerde scholen. In deze scholen hebben we een kostbaar instrument ontvangen om onze kinderen het onderwijs te geven dat ze waard zijn.
Voor die rijkdom moet je wel oog hebben en ook houden. De waarde van die 'eigen school' mag blijken uit de ontstaansgeschiedenis en uit het huidige functioneren. Dan zal men ook een kritische benadering niet uit de weg moeten gaan. In deze brochure staat voorop het zorgvuldig omgaan met Gods goede gaven en het gebruiken van de vele mogelijkheden die we hebben ontvangen om onderwijs en opvoeding goed vorm te geven.

Drs. H.van Leeuwen (1954) is geboren in Rotterdam en grotendeels getogen in Berkel en Rodenrijs. Na zijn H.B.S. B. opleiding studeerde hij natuurkunde aan de Rijksuniversiteit in Leiden. Vanaf 1975 werkzaam in het voortgezet onderwijs (Gereformeerde Scholen-gemeenschap Randstad -GSR-), thans in de functie van plaatsvervangend rector. Naast het ambt van ouderling was Van Leeuwen een aantal jaren voorzitter van de GVOLK/GMV en bestuurslid (secr) van de gereformeerde schoolvereniging te Berkel en Rodenrijs.

Zoeken

Herdrukken cahiers

Verschenen:

Cahier 79, 5e herziene druk
ds. Gijs Zomer,
Cahier 103, 2e druk
drs. Hans de Wolf
 

 

Cahier 115

Verschenen:
Cahier nr. 115, Zijn God en Allah dezelfde?
Drs. Lucius W. de Graaff


 

Cahier 114

Verschenen:
Cahier nr. 114,
Trouwe liefde. Over seksualiteit en relaties
Ds. Jan Blok.


 

Cahier 113

Verschenen:
Cahier nr. 113,
Op reis met Dietrich Bonhoeffer
Martin H. de Boer V.D.M.

 

De Bijbel of een biertje

De Bijbel of een biertje. Verzamelde columns uit Nader Bekeken van Gijs Zomer en Rufus Pos. Met tekeningen van Bert Gort.
Nieuwe abonnees krijgen dit boekje cadeau! Voor belangstellenden te bestellen à € 7,50, Klik HIER