Cahiers

Een kostbaar bezit

Cahier 45

Auteur: Drs. H. van Leeuwen
Jaar: 2000
Aantal blz.: 96
ISBN nr: 9050460429

* UITVERKOCHT *

 

Over de waarde en het belang van meer dan 50 jaar gereformeerd onderwijs

Dit cahier gaat over de gereformeerde scholen. In deze scholen hebben we een kostbaar instrument ontvangen om onze kinderen het onderwijs te geven dat ze waard zijn.
Voor die rijkdom moet je wel oog hebben en ook houden. De waarde van die 'eigen school' mag blijken uit de ontstaansgeschiedenis en uit het huidige functioneren. Dan zal men ook een kritische benadering niet uit de weg moeten gaan. In deze brochure staat voorop het zorgvuldig omgaan met Gods goede gaven en het gebruiken van de vele mogelijkheden die we hebben ontvangen om onderwijs en opvoeding goed vorm te geven.

Drs. H.van Leeuwen (1954) is geboren in Rotterdam en grotendeels getogen in Berkel en Rodenrijs. Na zijn H.B.S. B. opleiding studeerde hij natuurkunde aan de Rijksuniversiteit in Leiden. Vanaf 1975 werkzaam in het voortgezet onderwijs (Gereformeerde Scholen-gemeenschap Randstad -GSR-), thans in de functie van plaatsvervangend rector. Naast het ambt van ouderling was Van Leeuwen een aantal jaren voorzitter van de GVOLK/GMV en bestuurslid (secr) van de gereformeerde schoolvereniging te Berkel en Rodenrijs.

Zoeken

Cahier 120

Verschenen:
Cahier nr. 120,
Verlicht door de Geest
Verzamelde artikelen van Aryjan Hendriks
 

Cahier 119

Verschenen:
Cahier nr. 119,
Tranen en zonneschijn. Gedachten over Bijbel en secularisatie
Jaap Burger
 

Cahier 118

Verschenen:
Cahier nr. 118 
De parel van genade. Lofprijzing van toen voor nu
Ds. Jan Wesseling en Wilma van der Jagt


 

Herdrukken cahiers

Verschenen:

Cahier 79, 5e herziene druk
ds. Gijs Zomer,
Cahier 103, 2e druk
drs. Hans de Wolf
 

 

Cahier 117

Verschenen:
Cahier nr. 117, Bewogen mensen. Profetisch optreden in de kracht en de geest van Elia
Drs. Gerrit Hagens


 

Cahier 115

Verschenen:
Cahier nr. 115, Zijn God en Allah dezelfde?
Drs. Lucius W. de Graaff