Cahiers

In de voetsporen van Huldrych Zwingli en Johannes Calvijn

Cahier 46

Auteur: J. Kamphuis
Jaar: 2000
Aantal blz.: 120
ISBN nr: 9050460437

* UITVERKOCHT *

 

Download HIER de PDF

 

In 1994 nam het Nederlands Dagblad in verband met zijn vijftigjarig bestaan het initiatief voor een Luther en Wittenbergreis.
Dat initiatief sloeg aan, waardoor er in de volgende jaren tot en met het jaar 1999 een reeks van reizen is gekomen 'In de voetsporen van ...'.
In respectievelijk 1995 en 1996 waren de thema's 'In de voetsporen van Johannes Calvijn' (Straatsburg/Genève) en 'In de voetsporen van Huldrych Zwingli' (Zurich).
Van elk van deze thema's werden twee reizen georganiseerd, waarbij de hoogleraren J. Kamphuis en dr. W. van 't Spijker elk twee reizen als 'inhoudelijke' reisleiders verzorgden.

 Aan professor Kamphuis werd gevraagd - zo schrijft hij in het voorwoord van dit cahier - 'of het geen overweging zou verdienen aan het gesprokene een wat blijvender vorm te geven aan een wat grotere lezerskring. Die overweging heeft geleid tot de uitgave van dit cahier.
Prof. Kamphuis: 'Ik doe dit vooral omdat ik hoop een kleine bijdrage te kunnen geven aan het aanhalen van de band met onze voorgeslachten: je wordt er niet minder van als je op hen let in hun eigen tijd, èn op Hèm die door de tijden heen de Wachter van Israel is. Hij is het nog!

J. Kamphuis (1921) is emeritus-hoogleraar (dogmatiek en symboliek) aan de Theologische Universiteit te Kampen (Broederweg). In een bundel getiteld Begrensde ruimte (uitg. Oosterbaan & Le Cointre Goes 1996) uitgegeven ter gelegenheid van zijn 75e verjaardag is een bibliografie opgenomen (afgesloten op 1 september 1996) als vervolg op de uitgebreide bibliografie (vanaf 1950) die gepubliceerd is in de bundel Bezield verband (uitg. v.d. Berg Kampen 1984).

Zoeken

Cahier 120

Verschenen:
Cahier nr. 120,
Verlicht door de Geest
Verzamelde artikelen van Aryjan Hendriks
 

Cahier 119

Verschenen:
Cahier nr. 119,
Tranen en zonneschijn. Gedachten over Bijbel en secularisatie
Jaap Burger
 

Cahier 118

Verschenen:
Cahier nr. 118 
De parel van genade. Lofprijzing van toen voor nu
Ds. Jan Wesseling en Wilma van der Jagt


 

Herdrukken cahiers

Verschenen:

Cahier 79, 5e herziene druk
ds. Gijs Zomer,
Cahier 103, 2e druk
drs. Hans de Wolf
 

 

Cahier 117

Verschenen:
Cahier nr. 117, Bewogen mensen. Profetisch optreden in de kracht en de geest van Elia
Drs. Gerrit Hagens


 

Cahier 115

Verschenen:
Cahier nr. 115, Zijn God en Allah dezelfde?
Drs. Lucius W. de Graaff