Cahiers

Heilig is Zijn naam

Cahier 48

Auteur: Prof.dr. H.G.L. Peels
Jaar: 2000
Aantal blz.: 104
ISBN nr: 9050460453

* UITVERKOCHT *

 

Download HIER de PDF
 

Onze godsbeelden en de God van de bijbel

Dr. H.G.L. Peels (1956) is hoogleraar in de oudtestamentische vakken, bijbels Hebreeuws en bijbelse oudheidkunde aan de Theologische Universiteit van de Christelijke Gereformeerde Kerken te Apeldoorn.
Hij studeerde theologie in Apeldoorn en Akkadisch aan de Vrije Universiteit te Amsterdam.

 Van 1982 tot 1986 was hij predikant van de Christelijke Gereformeerde Kerk te Zoetermeer, van 1987 tot 1992 universitair hoofddocent en sinds 1993 hoogleraar te Apeldoorn.
In 1992 promoveerde hij op een dissertatie getiteld 'De wraak van God'. De betekenis van de wortel NQM en de functie van de NQM-teksten in het kader van de oudtestamentische Godsopenbaring (Engelse ver-taling in Oudtestamentische Studiƫn, 1995). Naast bijdragen in wetenschappelijke tijdschriften en theologische handboeken publiceerde hij o.a. 'Voed het oud vertrouwen', 'De Godsopenbaring bij Nahum' (1993), 'Wie is als Gij?' 'Schaduwzijden' aan de godsopenbaring van het Oude Testament (1996), 'De omkeer van God in het Oude Testament' (1997).

Zoeken

Cahier 125

Verschijnt binnenkort:
Woordwaarde. Betekenisvolle bijbelteksten nader bekeken
Egbert Brink en Rob van Houwelingen
 

Cahier 124

Verschenen:
Cahier 124, In het concentratiekamp
Ds. J. van Raalte (1894-1982)

(ed. dr. Harm Veldman)


 

Cahier 123

Verschenen:
Cahier nr. 123, Hoe lezen we de Bijbel? Over hermeneutiek, interpretatie en Gods Woord
Dr. Pieter Boonstra


 

Cahier 122

Verschenen:
Cahier nr. 122, Met de Heer begraven en weer opgestaan! Wat het betekent om je kind te laten dopen
Dick Dreschler


 

Cahier 121

Verschenen:
Cahier nr. 121
Barmhartig als de Vader
Gert Meijer


 

Cahier 120

Verschenen:
Cahier nr. 120,
Verlicht door de Geest
Verzamelde artikelen van Aryjan Hendriks