Cahiers

Heilig is Zijn naam

Cahier 48

Auteur: Prof.dr. H.G.L. Peels
Jaar: 2000
Aantal blz.: 104
ISBN nr: 9050460453

* UITVERKOCHT *

 

Download HIER de PDF
 

Onze godsbeelden en de God van de bijbel

Dr. H.G.L. Peels (1956) is hoogleraar in de oudtestamentische vakken, bijbels Hebreeuws en bijbelse oudheidkunde aan de Theologische Universiteit van de Christelijke Gereformeerde Kerken te Apeldoorn.
Hij studeerde theologie in Apeldoorn en Akkadisch aan de Vrije Universiteit te Amsterdam.

 Van 1982 tot 1986 was hij predikant van de Christelijke Gereformeerde Kerk te Zoetermeer, van 1987 tot 1992 universitair hoofddocent en sinds 1993 hoogleraar te Apeldoorn.
In 1992 promoveerde hij op een dissertatie getiteld 'De wraak van God'. De betekenis van de wortel NQM en de functie van de NQM-teksten in het kader van de oudtestamentische Godsopenbaring (Engelse ver-taling in Oudtestamentische Studiƫn, 1995). Naast bijdragen in wetenschappelijke tijdschriften en theologische handboeken publiceerde hij o.a. 'Voed het oud vertrouwen', 'De Godsopenbaring bij Nahum' (1993), 'Wie is als Gij?' 'Schaduwzijden' aan de godsopenbaring van het Oude Testament (1996), 'De omkeer van God in het Oude Testament' (1997).

Zoeken

Cahier 120

Verschenen:
Cahier nr. 120,
Verlicht door de Geest
Verzamelde artikelen van Aryjan Hendriks
 

Cahier 119

Verschenen:
Cahier nr. 119,
Tranen en zonneschijn. Gedachten over Bijbel en secularisatie
Jaap Burger
 

Cahier 118

Verschenen:
Cahier nr. 118 
De parel van genade. Lofprijzing van toen voor nu
Ds. Jan Wesseling en Wilma van der Jagt


 

Herdrukken cahiers

Verschenen:

Cahier 79, 5e herziene druk
ds. Gijs Zomer,
Cahier 103, 2e druk
drs. Hans de Wolf
 

 

Cahier 117

Verschenen:
Cahier nr. 117, Bewogen mensen. Profetisch optreden in de kracht en de geest van Elia
Drs. Gerrit Hagens


 

Cahier 115

Verschenen:
Cahier nr. 115, Zijn God en Allah dezelfde?
Drs. Lucius W. de Graaff