Cahiers

Heilig is Zijn naam

Cahier 48

Auteur: Prof.dr. H.G.L. Peels
Jaar: 2000
Aantal blz.: 104
ISBN nr: 9050460453

* UITVERKOCHT *

 

Download HIER de PDF
 

Onze godsbeelden en de God van de bijbel

Dr. H.G.L. Peels (1956) is hoogleraar in de oudtestamentische vakken, bijbels Hebreeuws en bijbelse oudheidkunde aan de Theologische Universiteit van de Christelijke Gereformeerde Kerken te Apeldoorn.
Hij studeerde theologie in Apeldoorn en Akkadisch aan de Vrije Universiteit te Amsterdam.

 Van 1982 tot 1986 was hij predikant van de Christelijke Gereformeerde Kerk te Zoetermeer, van 1987 tot 1992 universitair hoofddocent en sinds 1993 hoogleraar te Apeldoorn.
In 1992 promoveerde hij op een dissertatie getiteld 'De wraak van God'. De betekenis van de wortel NQM en de functie van de NQM-teksten in het kader van de oudtestamentische Godsopenbaring (Engelse ver-taling in Oudtestamentische Studiën, 1995). Naast bijdragen in wetenschappelijke tijdschriften en theologische handboeken publiceerde hij o.a. 'Voed het oud vertrouwen', 'De Godsopenbaring bij Nahum' (1993), 'Wie is als Gij?' 'Schaduwzijden' aan de godsopenbaring van het Oude Testament (1996), 'De omkeer van God in het Oude Testament' (1997).

Zoeken

Herdrukken cahiers

Verschenen:

Cahier 79, 5e herziene druk
ds. Gijs Zomer,
Cahier 103, 2e druk
drs. Hans de Wolf
 

 

Cahier 115

Verschenen:
Cahier nr. 115, Zijn God en Allah dezelfde?
Drs. Lucius W. de Graaff


 

Cahier 114

Verschenen:
Cahier nr. 114,
Trouwe liefde. Over seksualiteit en relaties
Ds. Jan Blok.


 

Cahier 113

Verschenen:
Cahier nr. 113,
Op reis met Dietrich Bonhoeffer
Martin H. de Boer V.D.M.

 

De Bijbel of een biertje

De Bijbel of een biertje. Verzamelde columns uit Nader Bekeken van Gijs Zomer en Rufus Pos. Met tekeningen van Bert Gort.
Nieuwe abonnees krijgen dit boekje cadeau! Voor belangstellenden te bestellen à € 7,50, Klik HIER