Cahiers

De Doleantie als kerkreformatie

Cahier 1

Auteur: ds. C.G. Bos
Jaar: 1986
Aantal blz.: 62
ISBN nr: 9050460011

* UITVERKOCHT *

 

De Doleantie als kerkreformatie

C.G. Bos werd geboren in 1909 te Spijk (Gron.), waar zijn vader predikant was. Zijn middelbare schoolopleiding kreeg hij aan het Willem Lodewijk gymnasium te Groningen en hij volgde aan de Theologische Hogeschool te Kampen de opleiding tot dienaar des Woords. Zijn eerste gemeente was Westeremden, waar hij intrede deed op 7 januari 1934. Vervolgens diende hij de kerken van Haarlemmermeer-O.Z., Uithuizermeeden, Noordoostpolder, Zwolle en Oostelijk-Flevoland.

 Na zijn emeritering (1975) legde hij zich toe op het schrijven van schetsen en studies.  Van zijn hand verscheen sindsdien:

  • Geloven en belijden, twee delen verklaring  van de Nederlandse Geloofsbelijdenis.
  • Wij geloven allen met het hart en belijden met de mond, de Nederlandse Geloofsbelijdenis in vragen en antwoorden.
  • Voetsporen van voorgangers, twee delen over de kerkgeschiedenis rond markante figuren, van Ignatius tot dr. K. Schilder. Aansluitend daarop:
  • Nederlandse kerkgeschiedenis na 1945.
  • Dwalingen, sekten en stromingen, schetsen over gnosticisme, mysticisme, humanisme en remonstrantisme.
  • Kerkelijke eenheid, geen illusie!een dringend appèl op alle gereformeerde belijders.

De Doleantie als kerkreformatie

De Doleantie een mislukking?
Lepe diplomatie in plaats van kerkelijk handelen?

Ds. C.G. Bos behandelt deze en andere opmerkelijke onderdelen van de geschiedenis van de Doleantie en toont aan dat de Doleantie, met al z'n zwakheden, daadwerkelijk kerkreformatie was.

Dat die geschiedenis vandaag nog wat te zeggen heeft bewijst de auteur door duidelijke lijnen te trekken naar de kerkelijke situatie van nu.
Dat alles mondt uit in een (herhaalde) hartelijke oproep aan alle gereformeerde belijders om ernst te maken met het streven naar kerkelijke eenheid.

Nadrukkelijk besteedt de auteur aandacht aan het belang van de belijdenisgeschriften, en aan de functie die ze hebben gehad in de doleantietijd en nog hebben in het kerkelijke leven van vandaag.

Zoeken

Cahier 114

Verschenen:
Cahier nr. 114,
Trouwe liefde. Over seksualiteit en relaties
Ds. Jan Blok.


 

Cahier 113

Verschenen:
Cahier nr. 113,
Op reis met Dietrich Bonhoeffer
Martin H. de Boer V.D.M.


 

Cahier 112

Verschenen:
Cahier nr. 112,
Wees nog wijzer
Drs. Hans de Wolf


 

Cahier 111

Verschenen:
cahier 111 Wie is God
ds. Henk van den Berg en Wilma van der Jagt


 

De Bijbel of een biertje

Verschenen:
De Bijbel of een biertje. Verzamelde columns uit Nader Bekeken van Gijs Zomer en Rufus Pos. Met tekeningen van Bert Gort.
Nieuwe abonnees krijgen dit boekje cadeau! Voor belangstellenden te bestellen à € 7,50, Klik HIER