Cahiers

Kerk en zending in de twintigste eeuw

Cahier 21

Auteur: Dr. P. van Gurp
Jaar: 1993
Aantal blz.: 64
ISBN nr: 9050460186

* UITVERKOCHT *

 

Van evangelieprediking tot revolutiedienst

Van deze dissertatie is dit cahier een samenvatting en de auteur bedoelt met een populaire weergave vooral de jeugd te bereiken.
Het is van grote betekenis dat zij weten wat zending behoort te zijn, zoals de Here Jezus dat aan zijn discipelen en ook aan ons opgedragen heeft. Van die door Hem geboden oproep tot bekering is tegenwoordig weinig meer over. Zending is steeds meer in het teken komen te staan van maatschappij-vernieuwing en revolutie.

 Toch is het meer dan ooit nodig, juist in deze wereld, mensen op te roepen bij Christus te schuilen en de veiligheid te zoeken van de kerk van de Here, de ark van behoud als het gericht komt.

P. van Gurp (geboren te 's-Gravenhage in 1921) is sedert 1986 emerituspredikant van de Gereformeerde Kerk te Emmen.
Voordien diende hij verschillende kerken en was hij van 1955-1964 verbonden aan de Free Reformed Church te Albany, West Australië.
Terug in Nederland vervolgde hij zijn theologie-studie en sloot deze in 1979 af met het doctoraal examen.
Hij promoveerde in 1989 aan de Rijks-universiteit te Utrecht op het proefschrift Kerk en Zending in de theologie van Johannes Christiaan Hoekendijk (1912-1975) - Een plaatsbepaling.

 

Zoeken

Cahier 114

Verschenen:
Cahier nr. 114,
Trouwe liefde. Over seksualiteit en relaties
Ds. Jan Blok.


 

Cahier 113

Verschenen:
Cahier nr. 113,
Op reis met Dietrich Bonhoeffer
Martin H. de Boer V.D.M.


 

Cahier 112

Verschenen:
Cahier nr. 112,
Wees nog wijzer
Drs. Hans de Wolf


 

Cahier 111

Verschenen:
cahier 111 Wie is God
ds. Henk van den Berg en Wilma van der Jagt


 

De Bijbel of een biertje

Verschenen:
De Bijbel of een biertje. Verzamelde columns uit Nader Bekeken van Gijs Zomer en Rufus Pos. Met tekeningen van Bert Gort.
Nieuwe abonnees krijgen dit boekje cadeau! Voor belangstellenden te bestellen à € 7,50, Klik HIER