Cahiers

Kerk en zending in de twintigste eeuw

Cahier 21

Auteur: Dr. P. van Gurp
Jaar: 1993
Aantal blz.: 64
ISBN nr: 9050460186

* UITVERKOCHT *

 

Van evangelieprediking tot revolutiedienst

Van deze dissertatie is dit cahier een samenvatting en de auteur bedoelt met een populaire weergave vooral de jeugd te bereiken.
Het is van grote betekenis dat zij weten wat zending behoort te zijn, zoals de Here Jezus dat aan zijn discipelen en ook aan ons opgedragen heeft. Van die door Hem geboden oproep tot bekering is tegenwoordig weinig meer over. Zending is steeds meer in het teken komen te staan van maatschappij-vernieuwing en revolutie.

 Toch is het meer dan ooit nodig, juist in deze wereld, mensen op te roepen bij Christus te schuilen en de veiligheid te zoeken van de kerk van de Here, de ark van behoud als het gericht komt.

P. van Gurp (geboren te 's-Gravenhage in 1921) is sedert 1986 emerituspredikant van de Gereformeerde Kerk te Emmen.
Voordien diende hij verschillende kerken en was hij van 1955-1964 verbonden aan de Free Reformed Church te Albany, West Australiƫ.
Terug in Nederland vervolgde hij zijn theologie-studie en sloot deze in 1979 af met het doctoraal examen.
Hij promoveerde in 1989 aan de Rijks-universiteit te Utrecht op het proefschrift Kerk en Zending in de theologie van Johannes Christiaan Hoekendijk (1912-1975) - Een plaatsbepaling.

 

Zoeken

Cahier 120

Verschenen:
Cahier nr. 120,
Verlicht door de Geest
Verzamelde artikelen van Aryjan Hendriks
 

Cahier 119

Verschenen:
Cahier nr. 119,
Tranen en zonneschijn. Gedachten over Bijbel en secularisatie
Jaap Burger
 

Cahier 118

Verschenen:
Cahier nr. 118 
De parel van genade. Lofprijzing van toen voor nu
Ds. Jan Wesseling en Wilma van der Jagt


 

Herdrukken cahiers

Verschenen:

Cahier 79, 5e herziene druk
ds. Gijs Zomer,
Cahier 103, 2e druk
drs. Hans de Wolf
 

 

Cahier 117

Verschenen:
Cahier nr. 117, Bewogen mensen. Profetisch optreden in de kracht en de geest van Elia
Drs. Gerrit Hagens


 

Cahier 115

Verschenen:
Cahier nr. 115, Zijn God en Allah dezelfde?
Drs. Lucius W. de Graaff