Cahiers

Welke kerk ging stuk?

Cahier 20

Auteur: Dr. W.G. de Vries
Jaar: 1993
Aantal blz.: 64
ISBN nr: 9050460178/p>

* UITVERKOCHT *

 

Nogmaals de Vrijmaking in het vuur

In 1990 verscheen van de hand van dr. W.G. de Vries te Zwolle een Cahier in deze reeks met de titel 'De Vrijmaking in het vuur'.
Daarin beschreef hij het ontstaan de Nederlands Gereformeerde Kerken.
In 1992 verscheen van de hand van de Nederlands Gereformeerde predikanten G. van den Brink en H.J. van der Kwast een boek onder de titel "Een kerk ging stuk', dat onder meer een antwoord wil geven op eerstgenoemde brochure. Een antwoord dat heel persoonlijk gekleurd is en dat een impressie geeft van de wijze waarop de scheuring in de jaren 1967 - 1974 van deze zijde is beleefd.

Omdat hierin veel gebeurtenissen worden beschreven en verhalen worden verteld, die naar het oordeel van de schrijver van dit Cahier eenzijdig en verkeerd belicht worden, heeft hij de moeite genomen dit alles nog eens 'na te rekenen'. Vandaar de titel van dit Cahier "Welke kerk ging stuk?' In zekere zin is dit Cahier dan ook een vervolg op het in 1990 verschenen Cahier over het ontstaan van de Nederlands Gereformeerde Kerken. Vandaar de ondertitel: "Nogmaals: de Vrijmaking in het vuur'.
De vraag naar de kenmerken en grenzen van de kerk blijft nog steeds de mensen bezig houden. De kerkelijke verdeeldheid in Nederland is immers een zaak, die geen christen met rust mag laten.
De auteur van dit Cahier heeft zich hiermee dan ook al meer dan eens bezig gehouden. Hij schreef in de reeks 'Woord en Wereld' in 1987 het Cahier 'Kerkelijk verdeeld en christelijk samen?' met als ondertitel: 'Gedachten over de samenwerking van christenen, die kerkelijk verdeeld zijn'. In 1989 verscheen in dezelfde reeks van zijn hand "De kerk, pijler of puinhoop?', waarin ondermeer de leer van Calvijn over de kerk en haar grenzen aan de orde wordt gesteld. De reformatorische leer over de kerk werd breder uitgewerkt in het in 1990 verschenen boekje "Kerk en tucht bij Calvijn' (Studio Oostgaarde, Capelle a/d IJssel). Daarin wordt een uitvoerige en grondige behandeling geboden aan wat Calvijn en andere reformatoren over de kerk en de kerkelijke tucht hebben geschreven.

De auteur van dit Cahier werd in 1926 te Groningen geboren en is emeritus-predikant van de Gereformeerde Kerk van Zwolle-Centrum.

Zoeken

Cahier 114

Verschenen:
Cahier nr. 114,
Trouwe liefde. Over seksualiteit en relaties
Ds. Jan Blok.


 

Cahier 113

Verschenen:
Cahier nr. 113,
Op reis met Dietrich Bonhoeffer
Martin H. de Boer V.D.M.


 

Cahier 112

Verschenen:
Cahier nr. 112,
Wees nog wijzer
Drs. Hans de Wolf


 

Cahier 111

Verschenen:
cahier 111 Wie is God
ds. Henk van den Berg en Wilma van der Jagt


 

De Bijbel of een biertje

Verschenen:
De Bijbel of een biertje. Verzamelde columns uit Nader Bekeken van Gijs Zomer en Rufus Pos. Met tekeningen van Bert Gort.
Nieuwe abonnees krijgen dit boekje cadeau! Voor belangstellenden te bestellen à € 7,50, Klik HIER