Cahiers

Gods gevangene

Cahier 51

Auteur: H. Veldman
Jaar: 2001
Aantal blz.: 80
ISBN nr: 9050460488

* UITVERKOCHT *

 

Karel V en de kerkhervorming

Dit boekje geeft een beeld van het optreden van keizer Karel V - geboren te Gent in 1500 - in de godsdienstige crisis van de 16de eeuw. Hoe keek deze Habsburgse vorst aan tegen de door Maarten Luther ingezette reformatie? Wat was het godsdienstige ideaal van de keizer?
Waarom trad hij de ene keer met veel diplomatie tegen de kerkhervorming op en op andere momenten met wapengeweld? En voorts: Hoe stonden de Duitse vorsten tegenover het politiek-religieuze streven van de keizer? En hoe hebben andere Europese grootheden de keizer vaak belemmerd in zijn streven naar godsdienstige eenheid? Kan men in dit alles ook iets opmerken van Gods hand in de geschiedenis.

 Op deze vragen tracht de auteur een antwoord te geven. Hij doet dat in het besef dat op deze belangwekkende vragen het laatste antwoord nog niet gegeven is. Op grond van de meest recente literatuur is het intussen wel mogelijk een verantwoord beeld te schetsen van het leven en streven van Karel V, de machtigste man van Europa in de eeuw van de kerkhervorming.

Drs. H. Veldman (1942) is kerkhistoricus en auteur van diverse uitgaven voor het onderwijs in de vaderlandse geschiedenis en de kerkgeschiedenis. Tevens schreef hij een biografie over de Zwitserse hervormer Huldrich Zwingli, gaf een studie uit over de Beeldenstorm in Groningen en publiceert regelmatig in week- en maandbladen over kerkhistorische persoonlijkheden en thema's. Hij bereidt nu een grote biografie voor over Hendrik de Cock, de vader van de Afscheiding van 1834.

Zoeken

Cahier 120

Verschenen:
Cahier nr. 120,
Verlicht door de Geest
Verzamelde artikelen van Aryjan Hendriks
 

Cahier 119

Verschenen:
Cahier nr. 119,
Tranen en zonneschijn. Gedachten over Bijbel en secularisatie
Jaap Burger
 

Cahier 118

Verschenen:
Cahier nr. 118 
De parel van genade. Lofprijzing van toen voor nu
Ds. Jan Wesseling en Wilma van der Jagt


 

Herdrukken cahiers

Verschenen:

Cahier 79, 5e herziene druk
ds. Gijs Zomer,
Cahier 103, 2e druk
drs. Hans de Wolf
 

 

Cahier 117

Verschenen:
Cahier nr. 117, Bewogen mensen. Profetisch optreden in de kracht en de geest van Elia
Drs. Gerrit Hagens


 

Cahier 115

Verschenen:
Cahier nr. 115, Zijn God en Allah dezelfde?
Drs. Lucius W. de Graaff