Cahiers

Gods gevangene

Cahier 51

Auteur: H. Veldman
Jaar: 2001
Aantal blz.: 80
ISBN nr: 9050460488

* UITVERKOCHT *

 

Karel V en de kerkhervorming

Dit boekje geeft een beeld van het optreden van keizer Karel V - geboren te Gent in 1500 - in de godsdienstige crisis van de 16de eeuw. Hoe keek deze Habsburgse vorst aan tegen de door Maarten Luther ingezette reformatie? Wat was het godsdienstige ideaal van de keizer?
Waarom trad hij de ene keer met veel diplomatie tegen de kerkhervorming op en op andere momenten met wapengeweld? En voorts: Hoe stonden de Duitse vorsten tegenover het politiek-religieuze streven van de keizer? En hoe hebben andere Europese grootheden de keizer vaak belemmerd in zijn streven naar godsdienstige eenheid? Kan men in dit alles ook iets opmerken van Gods hand in de geschiedenis.

 Op deze vragen tracht de auteur een antwoord te geven. Hij doet dat in het besef dat op deze belangwekkende vragen het laatste antwoord nog niet gegeven is. Op grond van de meest recente literatuur is het intussen wel mogelijk een verantwoord beeld te schetsen van het leven en streven van Karel V, de machtigste man van Europa in de eeuw van de kerkhervorming.

Drs. H. Veldman (1942) is kerkhistoricus en auteur van diverse uitgaven voor het onderwijs in de vaderlandse geschiedenis en de kerkgeschiedenis. Tevens schreef hij een biografie over de Zwitserse hervormer Huldrich Zwingli, gaf een studie uit over de Beeldenstorm in Groningen en publiceert regelmatig in week- en maandbladen over kerkhistorische persoonlijkheden en thema's. Hij bereidt nu een grote biografie voor over Hendrik de Cock, de vader van de Afscheiding van 1834.

Zoeken

Cahier 114

Verschenen:
Cahier nr. 114,
Trouwe liefde. Over seksualiteit en relaties
Ds. Jan Blok.


 

Cahier 113

Verschenen:
Cahier nr. 113,
Op reis met Dietrich Bonhoeffer
Martin H. de Boer V.D.M.


 

Cahier 112

Verschenen:
Cahier nr. 112,
Wees nog wijzer
Drs. Hans de Wolf


 

Cahier 111

Verschenen:
cahier 111 Wie is God
ds. Henk van den Berg en Wilma van der Jagt


 

De Bijbel of een biertje

Verschenen:
De Bijbel of een biertje. Verzamelde columns uit Nader Bekeken van Gijs Zomer en Rufus Pos. Met tekeningen van Bert Gort.
Nieuwe abonnees krijgen dit boekje cadeau! Voor belangstellenden te bestellen à € 7,50, Klik HIER