Cahiers

Bevrijd en teruggekeerd

Cahier 52

Auteur: Ds. P. Niemeijer
Jaar: 2001
Aantal blz.: 108
ISBN nr: 9050460496

* UITVERKOCHT *

 

'Doleantie en Vrijmaking: ootmoed en ernst>

In contacten tussen kerken blijken vaak stereotiepen en karikaturen een storende rol te spelen. Dit boekje probeert er een aantal van te doorbreken.
Allereerst komt de Doleantie van 1886 aan de orde. De voormannen daarvan hebben de naam dat ze activistisch en zelfverzekerd waren en werkten via een uitgekiende strategie. Dit verwijt wordt onder de loep genomen. Ook wordt nagegaan hoe de dolerenden zelf over deze verwijten gedacht hebben. De schrijver biedt een verrassende inkijk in hun spiritualiteit. 

De positie van de kinderen in Gods verbond -en daaraan verbonden de visie op de gemeente- staat centraal in het volgende hoofdstuk. Dat houdt zich bezig met de Vrijmaking van 1944. Kenmerkt het 'vrijgemaakte' denken zich door vanzelfsprekendheid en verbondsoptimisme? Wordt daarin de dreiging van het verbond en de eis van bekering wel serieus genomen? Vragen die voor de praktijk van het geloofsleven en voor de toe-eigening van het heil van groot belang zijn.
Het boekje wordt besloten met een korte balans. Wat kunnen we leren van wat we vonden en wat kan het betekenen voor de contacten tussen de Christelijke Gereformeerde Kerken en de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt), waaraan de schrijver van dit boekje op landelijk en plaatselijk niveau een actief aandeel heeft gehad?

Waarvoor hebben beide kerken zich in te zetten? P. Niemeijer is gereformeerd predikant te Den Helder. Daar staat hij vanaf medio 2000. Daarvoor diende hij de kerken te Zuidwolde Gr. (1981-1985) en Dordrecht (1985-2000).

Zoeken

Cahier 120

Verschenen:
Cahier nr. 120,
Verlicht door de Geest
Verzamelde artikelen van Aryjan Hendriks
 

Cahier 119

Verschenen:
Cahier nr. 119,
Tranen en zonneschijn. Gedachten over Bijbel en secularisatie
Jaap Burger
 

Cahier 118

Verschenen:
Cahier nr. 118 
De parel van genade. Lofprijzing van toen voor nu
Ds. Jan Wesseling en Wilma van der Jagt


 

Herdrukken cahiers

Verschenen:

Cahier 79, 5e herziene druk
ds. Gijs Zomer,
Cahier 103, 2e druk
drs. Hans de Wolf
 

 

Cahier 117

Verschenen:
Cahier nr. 117, Bewogen mensen. Profetisch optreden in de kracht en de geest van Elia
Drs. Gerrit Hagens


 

Cahier 115

Verschenen:
Cahier nr. 115, Zijn God en Allah dezelfde?
Drs. Lucius W. de Graaff