Cahiers

Er zit meer achter dan je denkt

Cahier 56

Auteur: G.J. Schutte
Jaar: 2002
Aantal blz.: 102
ISBN nr: 9050460534

* UITVERKOCHT *

 

Enkele achtergronden van hedendaags politiek denken

G.J. Schutte (1939) is geboren in Nieuwpoort (ZH). Nadat hij gedurende 25 jaar bij verschillende gemeenten had gewerkt werd, hij in 1981 lid van de Tweede Kamer voor het Gereformeerd Politiek Verbond. Als lid van een kleine fractie voerde hij het woord tijdens ruim 2200 plenaire debatten over de meest uiteenlopende politieke onderwerpen.

Gedurende zijn 20-jarig Kamerlidmaatschap veranderde het politieke landschap sterk. In de beginjaren bevond het CDA zich in het centrum van de macht. Daarna volgden de paarse jaren, waarbij de christelijke politiek als geheel zich langs de zijlijn bevond. In beide situaties probeerde Schutte vanuit een nationaal-christelijke visie op overheid en samenleving politieke keuzes te analyseren en te beïnvloeden.

Dit cahier wil aan de hand van uitspraken van politici in concrete situaties inzicht bieden in enkele achtergronden van hedendaags politiek denken. Deze achtergronden spelen niet alleen in de politiek een belangrijke rol, maar in het gehele leven. Daarom worden bouwstenen aangedragen om ze te toetsen aan bijbelse normen.

Zoeken

Cahier 125

Verschijnt binnenkort:
Woordwaarde. Betekenisvolle bijbelteksten nader bekeken
Egbert Brink en Rob van Houwelingen
 

Cahier 124

Verschenen:
Cahier 124, In het concentratiekamp
Ds. J. van Raalte (1894-1982)

(ed. dr. Harm Veldman)


 

Cahier 123

Verschenen:
Cahier nr. 123, Hoe lezen we de Bijbel? Over hermeneutiek, interpretatie en Gods Woord
Dr. Pieter Boonstra


 

Cahier 122

Verschenen:
Cahier nr. 122, Met de Heer begraven en weer opgestaan! Wat het betekent om je kind te laten dopen
Dick Dreschler


 

Cahier 121

Verschenen:
Cahier nr. 121
Barmhartig als de Vader
Gert Meijer


 

Cahier 120

Verschenen:
Cahier nr. 120,
Verlicht door de Geest
Verzamelde artikelen van Aryjan Hendriks