Cahiers

Er zit meer achter dan je denkt

Cahier 56

Auteur: G.J. Schutte
Jaar: 2002
Aantal blz.: 102
ISBN nr: 9050460534

* UITVERKOCHT *

 

Enkele achtergronden van hedendaags politiek denken

G.J. Schutte (1939) is geboren in Nieuwpoort (ZH). Nadat hij gedurende 25 jaar bij verschillende gemeenten had gewerkt werd, hij in 1981 lid van de Tweede Kamer voor het Gereformeerd Politiek Verbond. Als lid van een kleine fractie voerde hij het woord tijdens ruim 2200 plenaire debatten over de meest uiteenlopende politieke onderwerpen.

Gedurende zijn 20-jarig Kamerlidmaatschap veranderde het politieke landschap sterk. In de beginjaren bevond het CDA zich in het centrum van de macht. Daarna volgden de paarse jaren, waarbij de christelijke politiek als geheel zich langs de zijlijn bevond. In beide situaties probeerde Schutte vanuit een nationaal-christelijke visie op overheid en samenleving politieke keuzes te analyseren en te beïnvloeden.

Dit cahier wil aan de hand van uitspraken van politici in concrete situaties inzicht bieden in enkele achtergronden van hedendaags politiek denken. Deze achtergronden spelen niet alleen in de politiek een belangrijke rol, maar in het gehele leven. Daarom worden bouwstenen aangedragen om ze te toetsen aan bijbelse normen.

Zoeken

Cahier 120

Verschenen:
Cahier nr. 120,
Verlicht door de Geest
Verzamelde artikelen van Aryjan Hendriks
 

Cahier 119

Verschenen:
Cahier nr. 119,
Tranen en zonneschijn. Gedachten over Bijbel en secularisatie
Jaap Burger
 

Cahier 118

Verschenen:
Cahier nr. 118 
De parel van genade. Lofprijzing van toen voor nu
Ds. Jan Wesseling en Wilma van der Jagt


 

Herdrukken cahiers

Verschenen:

Cahier 79, 5e herziene druk
ds. Gijs Zomer,
Cahier 103, 2e druk
drs. Hans de Wolf
 

 

Cahier 117

Verschenen:
Cahier nr. 117, Bewogen mensen. Profetisch optreden in de kracht en de geest van Elia
Drs. Gerrit Hagens


 

Cahier 115

Verschenen:
Cahier nr. 115, Zijn God en Allah dezelfde?
Drs. Lucius W. de Graaff