Cahiers

1892 - Wat, wie en wat nu?

Cahier 19

Auteur: H.J.J. Feenstra, J. Kamphuis en J. Kok
Jaar: 1992
Aantal blz.: 78
ISBN nr: 9060479750

* UITVERKOCHT *

 

Wat, wie en wat nu?

De inhoud wordt bepaald door de kerkelijke vereniging van 1892. Honderd jaar later schenkt dit cahier daaraan aandacht.
Wat was de gang van zaken?
Hoe ging het allemaal? De feiten worden in het kort op een rijtje gezet en verteld door ds. J. Kok. 

Wie waren het die daar verenigden?
De kerken, dat weten we. Maar de kerk bestaat uit mensen. Wie waren de mensen van 1892? Welke namen klinken ons tegen? Prof. J. Kamphuis vertelt over de personen en hun achtergronden, over hun sociale positie en kerkelijke cultuur.
Wat nu? stelt de zaak van de kerkelijke eenheid aan de orde. Niet allen gingen mee met de vereniging van 1892. Tot vandaag toe leven de Christelijke Gereformeerde Kerken gescheiden van de 'onze'.
Kerkelijke eenheid moet! Ook vandaag. Er zijn echter tegenkrachten die de eenheid verhinderen. Een stukje bezinning dat het denken ten aanzien van de kerk en de kerkelijke eenheid wil stimuleren werd geschreven door ds. H.J.J. Feenstra.

De schrijvers van dit cahier zijn resp. J. Kok, emerituspredikant van de Gereformeerde Kerk te Veenendaal, J. Kamphuis, emeritushoogleraar van de gereformeerde Theol. Universiteit te Kampen en H.J.J. Feenstra, gereformeerd predikant te Kampen.
Van laatstgenoemde (die de redactie voert van dit cahier) verschenen eerder in deze reeks nr. 4 Was Abraham gereformeerd? en nr. 11 Wees wijs met de wijsheid!, terwijl Prof. Kamphuis de schrijver is van de nrs. 5, 10 en 13 resp. Nietzsche in Nederland, Met Calvijn in de impasse? en K. Schilder - een gereformeerd anti-fascist.

Zoeken

Cahier 120

Verschenen:
Cahier nr. 120,
Verlicht door de Geest
Verzamelde artikelen van Aryjan Hendriks
 

Cahier 119

Verschenen:
Cahier nr. 119,
Tranen en zonneschijn. Gedachten over Bijbel en secularisatie
Jaap Burger
 

Cahier 118

Verschenen:
Cahier nr. 118 
De parel van genade. Lofprijzing van toen voor nu
Ds. Jan Wesseling en Wilma van der Jagt


 

Herdrukken cahiers

Verschenen:

Cahier 79, 5e herziene druk
ds. Gijs Zomer,
Cahier 103, 2e druk
drs. Hans de Wolf
 

 

Cahier 117

Verschenen:
Cahier nr. 117, Bewogen mensen. Profetisch optreden in de kracht en de geest van Elia
Drs. Gerrit Hagens


 

Cahier 115

Verschenen:
Cahier nr. 115, Zijn God en Allah dezelfde?
Drs. Lucius W. de Graaff