Cahiers

Liturgie

Cahier 59

Auteur: H. Walinga
Jaar: 2003
Aantal blz.: 72
ISBN nr: 9050460569

* UITVERKOCHT *

 

Liturgie, vorm op zondag, voorbeeld in de week

Liturgie… daarover is het laatste woord nog niet gesproken.
Gelukkig ook maar, want liturgie is een levend deel van het kerkelijk leven. Levend, omdat de vormen van de zondagse erediensten in allerlei opzichten voorbeelden zijn voor het dagelijks leven van Gods kinderen. 

Levend, ook omdat de liturgie die we op aarde beleven, een voorbeeld mag zijn van hemelse liturgie. Vanuit dat gezichtspunt mogen en moeten we met liturgie bezig zijn om die steeds weer mooier te maken. We zijn nu elke zondag weer - gebrekkig - op weg naar de volmaakte liturgie van de nieuwe schepping die komt. En daarin mogen we stappen vooruit doen.
Dit boekje geeft eenvoudige voorbeelden van wat we nu als liturgische vormen gebruiken. Het wil de lezer ervan bewust maken dat deze vormen van eredienst een voorbeeldwerking hebben voor de maandag tot en met de zaterdag. Op die dagen kan een kind van God een voorbeeld vormen voor de mensen om hem/haar heen, door bewust om te gaan met eerbied, met de prediking en ook met de ‘collecte’.
Ook het helpen om zorgvuldig om te gaan met de liturgie van de erediensten is een doel van dit boekje. Het zijn immers erediensten die opgedragen worden aan de Almachtige God.

Zoeken

Cahier 125

Verschenen:
Woordwaarde. Betekenisvolle bijbelteksten nader bekeken
Egbert Brink en Rob van Houwelingen
 

Cahier 124

Verschenen:
Cahier 124, In het concentratiekamp
Ds. J. van Raalte (1894-1982)

(ed. dr. Harm Veldman)


 

Cahier 123

Verschenen:
Cahier nr. 123, Hoe lezen we de Bijbel? Over hermeneutiek, interpretatie en Gods Woord
Dr. Pieter Boonstra


 

Cahier 122

Verschenen:
Cahier nr. 122, Met de Heer begraven en weer opgestaan! Wat het betekent om je kind te laten dopen
Dick Dreschler


 

Cahier 121

Verschenen:
Cahier nr. 121
Barmhartig als de Vader
Gert Meijer


 

Cahier 120

Verschenen:
Cahier nr. 120,
Verlicht door de Geest
Verzamelde artikelen van Aryjan Hendriks