Cahiers

Liturgie

Cahier 59

Auteur: H. Walinga
Jaar: 2003
Aantal blz.: 72
ISBN nr: 9050460569

* UITVERKOCHT *

 

Liturgie, vorm op zondag, voorbeeld in de week

Liturgie… daarover is het laatste woord nog niet gesproken.
Gelukkig ook maar, want liturgie is een levend deel van het kerkelijk leven. Levend, omdat de vormen van de zondagse erediensten in allerlei opzichten voorbeelden zijn voor het dagelijks leven van Gods kinderen. 

Levend, ook omdat de liturgie die we op aarde beleven, een voorbeeld mag zijn van hemelse liturgie. Vanuit dat gezichtspunt mogen en moeten we met liturgie bezig zijn om die steeds weer mooier te maken. We zijn nu elke zondag weer - gebrekkig - op weg naar de volmaakte liturgie van de nieuwe schepping die komt. En daarin mogen we stappen vooruit doen.
Dit boekje geeft eenvoudige voorbeelden van wat we nu als liturgische vormen gebruiken. Het wil de lezer ervan bewust maken dat deze vormen van eredienst een voorbeeldwerking hebben voor de maandag tot en met de zaterdag. Op die dagen kan een kind van God een voorbeeld vormen voor de mensen om hem/haar heen, door bewust om te gaan met eerbied, met de prediking en ook met de ‘collecte’.
Ook het helpen om zorgvuldig om te gaan met de liturgie van de erediensten is een doel van dit boekje. Het zijn immers erediensten die opgedragen worden aan de Almachtige God.

Zoeken

Herdrukken cahiers

Verschenen:

Cahier 79, 5e herziene druk
ds. Gijs Zomer,
Cahier 103, 2e druk
drs. Hans de Wolf
 

 

Cahier 115

Verschenen:
Cahier nr. 115, Zijn God en Allah dezelfde?
Drs. Lucius W. de Graaff


 

Cahier 114

Verschenen:
Cahier nr. 114,
Trouwe liefde. Over seksualiteit en relaties
Ds. Jan Blok.


 

Cahier 113

Verschenen:
Cahier nr. 113,
Op reis met Dietrich Bonhoeffer
Martin H. de Boer V.D.M.

 

De Bijbel of een biertje

De Bijbel of een biertje. Verzamelde columns uit Nader Bekeken van Gijs Zomer en Rufus Pos. Met tekeningen van Bert Gort.
Nieuwe abonnees krijgen dit boekje cadeau! Voor belangstellenden te bestellen à € 7,50, Klik HIER