Cahiers

Wees wijs met de wijsheid!

Cahier 11

Auteur: H.J.J. Feenstra
Jaar: 1989
Aantal blz.: 64
ISBN nr: 9050460097

* UITVERKOCHT *

 

Wees wijs met de wijsheid!

Wees wijs met de wijsheid!
"Wijsheid kun je leren.
Daar kun je je in oefenen.
Daar kun je in groeien.' 

Met deze woorden uit het eerste hoofdstuk is de bedoeling van dit cahier aangegeven. De auteur leert de lezer proevend Spreuken te lezen in deze inleiding op de eerste negen hoofdstukken van het Bijbelboek Spreuken.

Een lees-, leer- en werkboekje voor persoonlijke en gezamenlijke bijbelstudie.

Bij het verschijnen van de eerste druk schreef drs. R. ter Beek in het Nederlands Dagblad (16-05-'90):

'Hier staat het studeerkamerraam wijd open, en het leven waait met flarden door de bladzijden.
Binnenkort doen weer vele jonge mensen belijdenis van hun geloof. Ze kiezen door Gods genade de goede koers. Maar wie ze wil helpen de goede weg te vinden, geeft met dit boekje een prachtige voorzet.
Voortdurend staan er jonge ouders bij het doopvont. Zij beloven hun kind godvrezend op te voeden, met wijsheid dus. Feenstra staat naast ze. Niet maar met een hap uit de bijbel, maar vooral met de smaak van het goede leven.

De auteur is gereformeerd predikant te Kampen.
Hij schreef in deze serie ook nr. 4 "Was Abraham gereformeerd?' en samen met J. Kamphuis en J. Kok nr. 19 '1892 - Wat, wie en wat nu?'

Zoeken

Cahier 120

Verschenen:
Cahier nr. 120,
Verlicht door de Geest
Verzamelde artikelen van Aryjan Hendriks
 

Cahier 119

Verschenen:
Cahier nr. 119,
Tranen en zonneschijn. Gedachten over Bijbel en secularisatie
Jaap Burger
 

Cahier 118

Verschenen:
Cahier nr. 118 
De parel van genade. Lofprijzing van toen voor nu
Ds. Jan Wesseling en Wilma van der Jagt


 

Herdrukken cahiers

Verschenen:

Cahier 79, 5e herziene druk
ds. Gijs Zomer,
Cahier 103, 2e druk
drs. Hans de Wolf
 

 

Cahier 117

Verschenen:
Cahier nr. 117, Bewogen mensen. Profetisch optreden in de kracht en de geest van Elia
Drs. Gerrit Hagens


 

Cahier 115

Verschenen:
Cahier nr. 115, Zijn God en Allah dezelfde?
Drs. Lucius W. de Graaff