Cahiers

Wees wijs met de wijsheid!

Cahier 11

Auteur: H.J.J. Feenstra
Jaar: 1989
Aantal blz.: 64
ISBN nr: 9050460097

* UITVERKOCHT *

 

Wees wijs met de wijsheid!

Wees wijs met de wijsheid!
"Wijsheid kun je leren.
Daar kun je je in oefenen.
Daar kun je in groeien.' 

Met deze woorden uit het eerste hoofdstuk is de bedoeling van dit cahier aangegeven. De auteur leert de lezer proevend Spreuken te lezen in deze inleiding op de eerste negen hoofdstukken van het Bijbelboek Spreuken.

Een lees-, leer- en werkboekje voor persoonlijke en gezamenlijke bijbelstudie.

Bij het verschijnen van de eerste druk schreef drs. R. ter Beek in het Nederlands Dagblad (16-05-'90):

'Hier staat het studeerkamerraam wijd open, en het leven waait met flarden door de bladzijden.
Binnenkort doen weer vele jonge mensen belijdenis van hun geloof. Ze kiezen door Gods genade de goede koers. Maar wie ze wil helpen de goede weg te vinden, geeft met dit boekje een prachtige voorzet.
Voortdurend staan er jonge ouders bij het doopvont. Zij beloven hun kind godvrezend op te voeden, met wijsheid dus. Feenstra staat naast ze. Niet maar met een hap uit de bijbel, maar vooral met de smaak van het goede leven.

De auteur is gereformeerd predikant te Kampen.
Hij schreef in deze serie ook nr. 4 "Was Abraham gereformeerd?' en samen met J. Kamphuis en J. Kok nr. 19 '1892 - Wat, wie en wat nu?'

Zoeken

Cahier 126

Verschenen::
Cahier 126,
Na ons sterven
Hemel en hel in christendom en islam
Lucius W. de Graaff
 

Cahier 125

Verschenen:
Woordwaarde. Betekenisvolle bijbelteksten nader bekeken
Egbert Brink en Rob van Houwelingen
 

Cahier 124

Verschenen:
Cahier 124, In het concentratiekamp
Ds. J. van Raalte (1894-1982)

(ed. dr. Harm Veldman)


 

Cahier 123

Verschenen:
Cahier nr. 123, Hoe lezen we de Bijbel? Over hermeneutiek, interpretatie en Gods Woord
Dr. Pieter Boonstra


 

Cahier 122

Verschenen:
Cahier nr. 122, Met de Heer begraven en weer opgestaan! Wat het betekent om je kind te laten dopen
Dick Dreschler


 

Cahier 121

Verschenen:
Cahier nr. 121
Barmhartig als de Vader
Gert Meijer