Cahiers

Psalm voor het leven

Cahier 100

Auteur: Pieter Niemeijer
Jaar: 2014
Aantal blz.: 240
ISBN nr: 9789491943027

 

* UITVERKOCHT *

 

Psalm voor het leven

In 1985 verscheen van Piet van der Ploeg het boek Het lege testament. Dat ging over het gebrek aan geloofsoverdracht aan de volgende generatie. Meer dan 25 jaar later is de behoefte aan ‘doorgevende’ ouders niet minder.

Aan de hand van Psalm 119 komen vragen uit de praktijk aan de orde als:
Waarom zou je geloven?
Wat is de kracht van het gebed precies?
Waarom zou je niet gewoon doen wat je zelf wilt?
Hoe ga je om met tegenslagen en stoornissen?
Is God nog te dienen in de samenleving?
Is God wel eerlijk als Hij redt en verwerpt?
Is Gods Woord echt een helder licht?
Is de God van de Bijbel niet heel erg wreed?
Is twijfel altijd zonde?
Zijn christenen blij genoeg?
Moet de kerk niet een toontje lager zingen na al haar fouten?
Komen de gaven van de Geest voldoende aan bod onder ons?

De auteur is vader van zeven kinderen in de leeftijd van 20 tot 32 jaar. Hij schreef dit boek voor hen. Andere jonge mensen, ouders en ambtsdragers mogen meelezen.

Pieter Niemeijer is vanaf 2014 predikant van de Gereformeerde Kerk in Rijnsburg. Daarvoor diende hij de kerken te Zuidwolde (Gr), Dordrecht en Den Helder.
Eerder schreef hij in deze serie onder andere
Tot geloof komen (over erfzonde, wedergeboorte, verkiezing en verwerping), Samen in de wereld (over de betekenis van geloof en kerk voor politiek en samenleving), Wie heeft dit alles geschapen? (over schepping en evolutie).

 
 

Zoeken

Cahier 120

Verschenen:
Cahier nr. 120,
Verlicht door de Geest
Verzamelde artikelen van Aryjan Hendriks
 

Cahier 119

Verschenen:
Cahier nr. 119,
Tranen en zonneschijn. Gedachten over Bijbel en secularisatie
Jaap Burger
 

Cahier 118

Verschenen:
Cahier nr. 118 
De parel van genade. Lofprijzing van toen voor nu
Ds. Jan Wesseling en Wilma van der Jagt


 

Herdrukken cahiers

Verschenen:

Cahier 79, 5e herziene druk
ds. Gijs Zomer,
Cahier 103, 2e druk
drs. Hans de Wolf
 

 

Cahier 117

Verschenen:
Cahier nr. 117, Bewogen mensen. Profetisch optreden in de kracht en de geest van Elia
Drs. Gerrit Hagens


 

Cahier 115

Verschenen:
Cahier nr. 115, Zijn God en Allah dezelfde?
Drs. Lucius W. de Graaff