Cahiers

Het kerstverhaal van Matteüs

Cahier 71

Auteur: A. van der Sloot
Jaar: 2006
Aantal blz.: 72
ISBN nr: 9050460682

 

* UITVERKOCHT *

 

Het kind Jezus en de vervulling van de oudtestamentische profetie

De boeken van de Bijbel vormen één geheel. De rode draad door het Oude Testament is de voorzegging van de komst van de Messias. De vervulling ervan, in de komst van Jezus van Nazaret, is het hoofdthema van het Nieuwe Testament. Het kerstverhaal van Matteüs kan ons geweldig helpen om oog te krijgen voor de eenheid van de Bijbel.

Matteüs laat namelijk over Maria's zwangerschap en over wat Jezus daarna als kind overkomt, het licht van de oudtestamentische profetie schijnen. De geboortegeschiedenis van Jezus begint met een geslachtsregister. Zo betrekt Matteüs zijn lezers meteen bij de bijzondere afkomst van Jezus van Nazaret: Jezus is de Messias, de zoon van David, de zoon van Abraham. Het doel van zijn leven is de Joden en de heidenen nieuw leven te geven en voor eeuwig te behouden.

Matteüs is uiterst zorgvuldig te werk gegaan als hij het verband legt tussen Jezus van Nazaret en de oudtestamentische profetie over de Messias. Dat blijkt uit details. Gebeurtenissen uit Jezus' leven worden ingeleid met gebruikmaking van maar liefst drie verschillende vervullingsformules. Dat Jezus van Nazaret de beloofde Messias van God is, is door Matteüs met overtuiging beschreven, maar ook met krachtige argumenten. Tot op heden is zijn evangelie een bron om kennis op te doen over wat tot de kern van het christelijk geloof behoort.

Een woord van dank komt Henk Helmantel toe. Hij gaf toestemming om zijn schilderij 'Nieuw Leven' te gebruiken voor de omslag. Van dit schilderij, dat vaker in druk is verschenen, valt de boodschap 'de geboorte van Jesus als vervulling van het Oude Testament' in één oogopslag te lezen.

Ds. A. van der Sloot (1951) is gereformeerd predikant te Bedum. Daarvoor stond hij in Drachten, Vollenhove en Rotterdam-Pernis.

Zoeken

Cahier 114

Verschenen:
Cahier nr. 114,
Trouwe liefde. Over seksualiteit en relaties
Ds. Jan Blok.


 

Cahier 113

Verschenen:
Cahier nr. 113,
Op reis met Dietrich Bonhoeffer
Martin H. de Boer V.D.M.


 

Cahier 112

Verschenen:
Cahier nr. 112,
Wees nog wijzer
Drs. Hans de Wolf


 

Cahier 111

Verschenen:
cahier 111 Wie is God
ds. Henk van den Berg en Wilma van der Jagt


 

De Bijbel of een biertje

Verschenen:
De Bijbel of een biertje. Verzamelde columns uit Nader Bekeken van Gijs Zomer en Rufus Pos. Met tekeningen van Bert Gort.
Nieuwe abonnees krijgen dit boekje cadeau! Voor belangstellenden te bestellen à € 7,50, Klik HIER