Cahiers

Het kerstverhaal van Matteüs

Cahier 71

Auteur: A. van der Sloot
Jaar: 2006
Aantal blz.: 72
ISBN nr: 9050460682

 

* UITVERKOCHT *

 

Het kind Jezus en de vervulling van de oudtestamentische profetie

De boeken van de Bijbel vormen één geheel. De rode draad door het Oude Testament is de voorzegging van de komst van de Messias. De vervulling ervan, in de komst van Jezus van Nazaret, is het hoofdthema van het Nieuwe Testament. Het kerstverhaal van Matteüs kan ons geweldig helpen om oog te krijgen voor de eenheid van de Bijbel.

Matteüs laat namelijk over Maria's zwangerschap en over wat Jezus daarna als kind overkomt, het licht van de oudtestamentische profetie schijnen. De geboortegeschiedenis van Jezus begint met een geslachtsregister. Zo betrekt Matteüs zijn lezers meteen bij de bijzondere afkomst van Jezus van Nazaret: Jezus is de Messias, de zoon van David, de zoon van Abraham. Het doel van zijn leven is de Joden en de heidenen nieuw leven te geven en voor eeuwig te behouden.

Matteüs is uiterst zorgvuldig te werk gegaan als hij het verband legt tussen Jezus van Nazaret en de oudtestamentische profetie over de Messias. Dat blijkt uit details. Gebeurtenissen uit Jezus' leven worden ingeleid met gebruikmaking van maar liefst drie verschillende vervullingsformules. Dat Jezus van Nazaret de beloofde Messias van God is, is door Matteüs met overtuiging beschreven, maar ook met krachtige argumenten. Tot op heden is zijn evangelie een bron om kennis op te doen over wat tot de kern van het christelijk geloof behoort.

Een woord van dank komt Henk Helmantel toe. Hij gaf toestemming om zijn schilderij 'Nieuw Leven' te gebruiken voor de omslag. Van dit schilderij, dat vaker in druk is verschenen, valt de boodschap 'de geboorte van Jesus als vervulling van het Oude Testament' in één oogopslag te lezen.

Ds. A. van der Sloot (1951) is gereformeerd predikant te Bedum. Daarvoor stond hij in Drachten, Vollenhove en Rotterdam-Pernis.

Zoeken

Cahier 120

Verschenen:
Cahier nr. 120,
Verlicht door de Geest
Verzamelde artikelen van Aryjan Hendriks
 

Cahier 119

Verschenen:
Cahier nr. 119,
Tranen en zonneschijn. Gedachten over Bijbel en secularisatie
Jaap Burger
 

Cahier 118

Verschenen:
Cahier nr. 118 
De parel van genade. Lofprijzing van toen voor nu
Ds. Jan Wesseling en Wilma van der Jagt


 

Herdrukken cahiers

Verschenen:

Cahier 79, 5e herziene druk
ds. Gijs Zomer,
Cahier 103, 2e druk
drs. Hans de Wolf
 

 

Cahier 117

Verschenen:
Cahier nr. 117, Bewogen mensen. Profetisch optreden in de kracht en de geest van Elia
Drs. Gerrit Hagens


 

Cahier 115

Verschenen:
Cahier nr. 115, Zijn God en Allah dezelfde?
Drs. Lucius W. de Graaff