Nader Bekeken

Kerk-zijn vandaag

NB2024-03

maart 2024
jaargang 31, nr 3

Download hier het artikel van de maand

 

 

Schriftlicht:
Henk Jan Visser
Blinden kunnen zien en zienden worden blind
Jezus opent de ogen van een blinde, zowel fysiek als geestelijk. Met dit wonder van genezing doet Hij een oproep aan de geestelijke leiders om tot geloof in Hem te komen. Maar zij blijven in hardnekkige verblinding steken.

Actueel:
Jan Wesseling
Een alarmerende hartenkreet
In het deputatenrapport Ruimte en richting van het NGK-studiedeputaatschap ‘Homoseksualiteit in de kerk’ geeft Wolter Rose een alarmsignaal af. Hij typeert de richting die het rapport wijst als ‘een zijspoor, een dwaalspoor’.

Actueel Extra:
Anne van der Sloot
Stuurmanskunst
Het rapport Ruimte en richting is een ‘ja’- en ‘nee’-rapport: voor twee tegengestelde opvattingen wordt een beroep gedaan op Gods Woord. Gereformeerde kerken zijn geroepen om schijnbare tegenstellingen in de Bijbel bij het licht van Gods Woord op te lossen.

Thema:
Sipke Alserda
Kerk zijn in deze tijd
Hoe willen we kerk zijn in een ‘authenticiteitscultuur’ die geen boodschap meer lijkt te hebben aan Gods Woord? Laten we als kerk vooral ‘onszelf’ blijven. Dat wil zeggen: eigendom van Jezus Christus die ons met zijn bloed gekocht heeft.

Man vrouw ambt:
Een korte reactie
Jaap Burger
Een korte reactie terug
Henk Room
In het decembernummer van Nader Bekeken schreven Jaap Burger en Henk Room over ‘Man vrouw ambt’. Beiden reageren kort op elkaars bijdrage.

Woordwaarde:
Rob van Houwelingen
Waarom Jezus koorts bestrafte
Jezus geneest de schoonmoeder van Petrus door de koorts bestraffend toe te spreken. Dat doet Hij omdat de duivel erachter zit. En alleen Jezus heeft de macht om mensen te bevrijden van die duivelse streken.

De wereld en het Woord:
Aad Kamsteeg
De zonde van het racisme
Racisme claimt superioriteit van het ene ras boven het andere. Steeds opnieuw blijkt het verleidelijk om de zwakkere ‘ander’ tot zondebok te maken en uit te buiten. Verschillen tussen mensen hoeven we niet uit te wissen, zolang we beseffen dat we met al onze onderlinge verschillen bij elkaar horen, zeker waar het volgelingen van Christus betreft. Alle racisme zal eens door Christus’ overwinning zijn verzwolgen.

Column:
Harry Wendt
Platform Rome-Reformatie
Volgens de verklaring Platform Rome-Reformatie zou de Roomse kerk rechtstreeks afstammen van de apostolische kerk, terwijl de protestantse kerken slechts latere afsplitsingen zijn. Maar de Reformatie betekende een restauratie: de kerken waren weer in de apostolische kerkbanken gaan zitten.

Gelezen:
Douwe Steensma
Bezinning rond het levenseinde
Als het levenseinde in zicht is. Leven in perspectief(Weerklank fonds Neem&lees, Stichting Gereformeerd Maandblad) van Elisabeth P. van Dijk en Marianne Daverschot helpt zorgvragers en -verleners in hun bezinning op vragen over ziekte en dood. Hoe wordt in onze samenleving daarover gesproken? En wat zegt de Bijbel?

Henk Drost
Christelijke gereformeerde missiologie
De bundelGods missie – onze agenda? (Apeldoornse Studies, Apeldoorn) onder redactie van dr. J. van ’t Spijker gaat over de missionaire roeping van de kerk.

Uit andere bladen:
Perry Storm
Samen op weg met Rome?
Dr. P. de Vries schrijft op zijn website over de belemmeringen voor zichtbare eenheid van de Rooms-Katholieke Kerk en de kerken van de Reformatie.

Gedicht:
A en Ω. Ida Gerhardt. Met kort commentaar van Bauke Seldenthuis.

Zoeken

Man/vrouw - kerk

Kijk hier voor de Verklaring van het bestuur over de synodebesluiten 'man, vrouw en ambt'.

Voor de bezinning op M/V en ambt verwijzen we u ook naar de website www.bezinningmvea.nl.

 


Planning Nader Bekeken

Aprilnummer:
- Deputatenadvies over homoseksualiteit in de kerk
- De hoogste glorie van Christus
- Catechismus en catechese

 


Zoeken

Zoeken op onze website levert een schat aan informatie op.

Lees meer