Nader Bekeken

Een heilige, algemene, christelijke kerk

NB2024-01

februari 2024
jaargang 31, nr 2

Download hier het artikel van de maand

 

 

Schriftlicht:
Yooeun Seong
Wat doe jij met je talent?
In de gelijkenis van de talenten krijgt iedere knecht naar wat hij aankan. De meester vraagt niets onmogelijks van hen. De boodschap is: wees betrouwbaar in wat God jou heeft toevertrouwd.

Actueel:
Balten Pieter Hagens
Geloof in de samenleving
Filosoof en journalist Rob Wijnberg pleit voor een nieuw vooruitgangsgeloof, met als sleutel tot succes ons vermogen om samen te werken. Maar dit geloof is gebaseerd op een optimistisch en niet-bijbels mensbeeld, waarbij alle hoop gesteld wordt op zoiets onzekers als rijkdom.

Column:
Rufus Pos
De kop van de slangAls de kop van een gifslang is afgehakt is hij niet meer gevaarlijk, maar tot dat moment …! Let dus ook bij de slang op verleden en heden.

Thema:
Pieter Pel
‘Absurd idee: kerk herverkavelen’
‘Herverkaveling van kerken’. Je kunt er laatdunkend over doen, maar het heeft alles te maken met de vraag: waar moet ik zijn om het volle evangelie te ontvangen? De zaak waar het om draait is ‘kerkhervorming’.

Woordwaarde:
Gert Kwakkel

Aan de mensen onderworpen
Gods uitspraak ‘bevolk de aarde en breng haar onder je gezag’ verwoordt vooral de prachtige positie die Hij de mensen heeft toegedacht. Hij verklaart zich bereid hun die te geven, door de kracht van zijn zegen. Dat vraagt om een houding van respect voor al het moois dat God gemaakt heeft.

Leer en leven:
Anne van der Sloot
De Christus in de tijd tussen hemelvaart en wederkomst
Jezus’ hemelvaart doet als heilsfeit in betekenis niet onder voor zijn sterven en opstanding.In zijn terugkeer naar de hemel als mens-geworden Zoon van God garandeert Hij ons de toepassing (uitdeling) van het heil. En nu is het belangrijk om metterdaad de gemeenschap te beoefenen met Christus die in de hemel boven is. Dus: de harten omhoog!

Gelezen:
Harm Boiten
Emden en het kerkrecht
Vast en vluchtig. Kerkrecht in de traditie van Emden 1571(uitg. Summum, Kampen, 2021) is  een bundel over de doorwerking van de besluiten van de synode van Emden in het kerkelijk leven in de Noordelijke Nederlanden.

Gelezen:
Sipke Alserda
Herstel door heilige ruimte?
In Heilige Ruimte. Inwijding in betekenisvol leven (uitg. Brandaan, Amersfoort, 2021) zoekt Catharinus van den Berg via een herinterpretatie van het ‘scheppingsverhaal’ naar mogelijkheden van herstel.

Uit andere bladen:
Perry Storm
Wanneer niets groter is dan jouw ‘ik’…In het Reformatorisch Dagblad beschrijft ds. J.A.W. Verhoeven hoe het rigoureuze individualisme van onze tijd ook christenen in zijn greep kreeg.
De psalmen als routekaarten van de ziel
Dr. A. Goedvree laat in De Waarheidsvriend zien hoe de psalmen ons kunnen helpen om de weg naar de ziel weer te vinden.

Gedicht:
De gelovigen. Muus Jacobse. Met kort commentaar van Bauke Seldenthuis

Zoeken

Man/vrouw - kerk

Kijk hier voor de Verklaring van het bestuur over de synodebesluiten 'man, vrouw en ambt'.

Voor de bezinning op M/V en ambt verwijzen we u ook naar de website www.bezinningmvea.nl.

 


Planning Nader Bekeken

Aprilnummer:
- Deputatenadvies over homoseksualiteit in de kerk
- De hoogste glorie van Christus
- Catechismus en catechese

 


Zoeken

Zoeken op onze website levert een schat aan informatie op.

Lees meer