Nader Bekeken

Gods levensgrote mozaïek

NB2024-01

januari 2024
jaargang 31, nr 1

Download hier het artikel van de maand

 

 

Schriftlicht:
Henk Drost
De overwinning van de genade
God heeft een offensief ingezet in de strijd. Psalm 87 zingt over Sion, de Godsstad, waar de genade overwint.

Actueel:
Pieter Boonstra
Is er iets mis met Vrede op aarde?
Volgens Stefan Paas past de bijbelse boodschap van heil niet meer bij de gevoelswereld van mensen van nu. Het is als met tuinieren, zegt hij in zijn boek Vrede op aarde: de theorie (ons nadenken over de openbaring) en de praktijk (ons ervaren van de openbaring) werken op elkaar in. Maar de geschiedenis van de Japanse soldaat Onoda laat zien dat de boodschap niet pas van belang is als die strookt met ons gevoel.

Thema:
Kim Batteau
Over gezag en interpretatie van de Bijbel.
Een geestelijke strijd
In de hele wereld wordt de ene kerk van God bedreigd en aangevallen door de satan. Gods Woord wordt voortdurend in twijfel getrokken. Wij zijn betrokken bij die geestelijke strijd en mogen die voeren in verbondenheid met de wereldwijde kerk.

De wereld en het Woord:
Aad Kamsteeg
De tirannie verdrijven?
God stelt overheden aan om het kwaad te beteugelen en te bestraffen. Romeinen 13 is daar duidelijk over. Maar christenen hoeven onrecht van de kant van de overheid niet altijd maar over hun kant te laten gaan. Zeker niet als overheidsregels in strijd komen met Gods wet. Er bestaat het recht van opstand, maar daar dient met grote terughoudendheid gebruik van te worden gemaakt. Het einde van gerechtvaardigd geweld kan namelijk erger zijn dan het lijden onder ‘harde heersers’ (1 Petr. 2:18). Er is geen simpel antwoord op de vraag naar het recht van opstand.

Woordwaarde:
Erik van Alten
Gods mozaïek
Voor alles is er een tijd. Het ritme van de veranderende tijden is een door God gegeven patroon. Wij zien maar kleine onderdeeltjes van dat mozaïek. Ons leven en alles wat ons overkomt zijn steentjes daarin. Dat relativeert ons belang. Echt van belang is de vraag of je in de tijd wilt wandelen met de eeuwige God. Alleen dan zijn de tijdelijke dingen in het leven zinvol.

Column:
Harry Wendt
(Psalm)gezang
Harry Wendt vertelt hoe er een kleine honderd jaar geleden in Almkerk mensen de kerk uitliepen als er weer gezangen gezongen moesten worden. De predikant greep drastisch in en liet vanaf dat moment alleen nog maar psalmen zingen. Wendt signaleert dat er ook vandaag in veel kerken in de eredienst allerlei liederen worden gezongen, maar wel erg weinig psalmen. Hij breekt een lans voor het zingen van heel Gods liedboek.

Gelezen:
Bauke Seldenthuis
Antisemitisme in jeugdverhalen
Ewoud Sanders schreef Met de paplepel. Beeldvorming over joden in de Nederlandstalige jeugdverhalen, 1782-heden (uitg. Walburg Pers, Zutphen).

Gelezen:
Anne van der Sloot
Een Réveilpredikant in FrieslandBart Jan Spruyt schreef een biografie: Oud-Hervormd. Ds. Jan Wouter Felix, het Réveil in Friesland, en de strijd om de Nederlandse Hervormde Kerk (uitg. Den Hertog, Houten).

Gelezen:
Lucius de Graaff
Waarom de moslimwereld niet bloeit
Ahmet T. Kuru, afkomstig uit de islamitische wereld, schreef Islam. Bloeiperiode en hedendaagse crisis in de moslimwereld (uitg. Ertsberg).

Uit andere bladen:
Perry Storm
De Dordtse Leerregels over de wedergeboorte
In De Wekker schreef dr. G. A. van den Brink onder de titel: ‘Wedergeboorte’.
Christen en techniek
In Terdege een interview met prof. dr. Marc de Vries over de snelle technische veranderingen van deze tijd en de houding van de christen daartegenover.

Gedicht:
Lezend in mijn boot. Hendrik Marsman. Met kort commentaar van Bauke Seldenthuis.

Zoeken

Man/vrouw - kerk

Kijk hier voor de Verklaring van het bestuur over de synodebesluiten 'man, vrouw en ambt'.

Voor de bezinning op M/V en ambt verwijzen we u ook naar de website www.bezinningmvea.nl.

 


Planning Nader Bekeken

Maartnummer:
- Ruimte en richting?
- Kerk-zijn
- Koorts bestraffen

 


Zoeken

Zoeken op onze website levert een schat aan informatie op.

Lees meer