Nader Bekeken

Gods rampen en zijn redding

NB2023-9

oktober 2023
jaargang 30, nr 10

Download hier het artikel van de maand

 

 

Schriftlicht:
Pieter van den Berg
Genadig beschuldigd
In zijn genade wil God de Israëlieten door de kruisiging van Jezus losmaken van hun zonden. Ze moeten wel geconfronteerd worden met hun schuld. Dat doet God door een genezingswonder op ‘tweede’ pinksterdag.

Actueel:
Kees van Dijk
Jongeren en kinderen in de kerk
De eredienst is een ontmoeting van God met zijn volk. Kinderen en jongeren horen er helemaal bij. Speciale doelgroepdiensten en -momenten kunnen hen onbedoeld isoleren van de gemeente. Dat kan tot inhoudelijke verschillen leiden. Het is belangrijk om met heel de gemeente samen bij de HERE te komen.

Thema:
Johan Klein
Slaat God mensen naar zich toe?
Als God genegeerd wordt, reageert Hij daarop met heilige toorn. In de geschiedenis is vaak gebleken dat Hij met zijn straffen mensen naar zich toetrekt. Dat vraagt van ons geestelijke oplettendheid. Laten we, als er rampen gebeuren, God bidden of Hij daardoor mensen wil brengen tot de erkenning dat Hij God is, zodat ze hun hulp en redding bij Hem gaan zoeken.

Column:
Rufus Pos
Sabbat en stress
Het vierde gebod is geen advies van rust, maar een gebod. Toch lijkt het erop dat onze behoeften op de sabbat steeds meer gekleurd en bepaald worden door een stijl die uit de seculiere maatschappij is geïmporteerd.

Woordwaarde:
Gert Kwakkel

Gods jaloezie

Waar God met zijn hele hart naar verlangt, is dat zijn volk helemaal voor Hem zal zijn. Zijn jaloezie heeft niet te maken met afgunst, maar met hartstochtelijke liefde. Hij wil een keuze voor Hem die beantwoordt aan zijn radicale keuze voor ons.

Leer en leven:
Peter Drost
De derde dag

Dankzij Christus’ opstanding heeft het leven zin. Dit heilsfeit vond plaats op de derde dag en dat heeft diepe betekenis. Veel belangrijke gebeurtenissen in de Bijbel vinden plaats op ‘de derde dag’. Zo resoneert deze belijdenis in de hele Bijbel mee.

Geschiedenis
Harm Veldman
De oudste stad van Zwitserland werd in 1523 gereformeerd
Johannes Comander was de drijvende kracht achter de Reformatie in de Zwitserse stad Chur. Zijn reformatiewerk lag in de lijn van Zwingli en Bullinger en besloeg alle terreinen van het leven.

Gelezen:

Wilma van der Jagt

Verrassend tienerdagboek
In HSVTienerdagboek. Ontmoet 365 Bijbelse personen laten vier auteurs (Bert Wiersema, Hans Mijnders, Henrike Dankersen Roland Kalkman) jongeren uit de doelgroep (12 tot 15 jaar) elke dag kennismaken met een meer of minder bekende bijbelse persoon. De keuze van personen - uit alle bijbelboeken! – is soms heel verrassend.

Gelezen:
Henk Drost
Evangelisatie Toerusting: uit de impasse!

Evangelisatie is voor veel gelovigen een ongemakkelijk onderwerp. Bas en Eveline Luiten willen met het boek ‘Evangelisatie Toerusting. Handreiking voor het voeren van een relevant gesprek met niet-christenen over de betekenis van Jezus Christus’ proberen te bereiken dat gemeenteleden elkaar leren hoe je een geloofsgesprek voert en zo kunt getuigen van de hoop die in je is. Ook kunnen jongeren via deze cursus leren hun geloof te belijden.

Uit andere bladen:
Leo Bezemer
Kansen voor christelijke waarden?
In Trouw wijdden verschillende auteurs bespiegelingen aan de komende verkiezingen. Leo Bezemer stelt de vraag of die verkiezingen mogelijkheden bieden voor een meer christelijk geïnspireerde inbreng.

Gedicht:
Als u zo schuimend woedend wordt. Maarten van Aes. Met kort commentaar van Bauke Seldenthuis

 

Zoeken

Man/vrouw - kerk

Kijk hier voor de Verklaring van het bestuur over de synodebesluiten 'man, vrouw en ambt'.

Voor de bezinning op M/V en ambt verwijzen we u ook naar de website www.bezinningmvea.nl.

 


Planning Nader Bekeken

Aprilnummer:
- Deputatenadvies over homoseksualiteit in de kerk
- De hoogste glorie van Christus
- Catechismus en catechese

 


Zoeken

Zoeken op onze website levert een schat aan informatie op.

Lees meer