Nader Bekeken

Gezaag aan gezag

NB2023-9

september 2023
jaargang 30, nr 9

Download hier het artikel van de maand

 

 

Schriftlicht:
Dirk Groeneveld
Hoe voorkom je dat de drukte van het leven je hart en je aandacht van God losweekt? Gods recept voor rust in Spreuken 3 belooft een heilzame werking.

Actueel:
Frans Pansier
Gezaag aan gezag
Het schriftgezag staat onder druk doordat er op allerlei manieren anders met de Schrift wordt omgegaan dan in het verleden. Dit artikel brengt een aantal van die manieren in kaart.

Thema:
Anne van der Sloot
Ds. J.W. Tunderman
De Schrift is de levende stem van God (2)
Volgens de gnostiek is de mens in zijn diepste wezen, zijn ‘existentiële Ik’, geestelijk en vrij. De Bijbel moet dan ook voldoen aan de vrome gevoelens of redelijke inzichten van mensen. Via mystici als de zestiende-eeuwers Franck en Coornhert vond de gnostiek ingang bij de gereformeerden in de Nederlanden. Het is de verdienste van Tunderman, ook voor onze tijd, dat hij dit heeft gesignaleerd en er zich tegen heeft verzet. Hij liet zien dat de Schrift het overwinnende Woord van God is en het zwaard van de Geest.

Woordwaarde:
Erik van Alten
De bergen en heuveltoppen van onze tijd

‘Ik sla mijn ogen op naar de bergen’: vormen die bergen een bedreiging? Zijn ze een schuilplaats? Er is meer te zeggen voor een andere betekenis: ze zijn de woonplaats van de afgoden, van wie zeker geen hulp te verwachten is.

De wereld en het Woord:
Aad Kamsteeg
De actualiteit van de Derde Ruiter

De enorme tegenstelling tussen arm en rijk in de wereld holt de sociale samenhang tussen volken en tussen burgers onderling uit, met alle afschuwelijke gevolgen van dien. Ook recht en gerechtigheid zijn oneerlijk verdeeld in de wereld. Het moet regeringen niet alleen gaan om de economie, maar ook om het bevorderen van eerlijke rechtspraak.

Liturgie:
Jan Pieter Kuijper
Psalm 116: Vertalen is verraden, berijmen is verkleinen
Het berijmen van psalmen is niet eenvoudig. Jan Pieter Kuijper laat aan de hand van Psalm 116 zien voor welke keuzes een berijmer kan komen te staan.

Column:
Harry Wendt
De toekomst
HarryWendt neemt het stokje voor de Column over van Gijs Zomer. De jongere generatie volgt de oudere op. Ligt de toekomst van de kerk ook in handen van de jongere generatie? Gelukkig niet. Die ligt, met heden en verleden, in de handen van haar Heer, Jezus Christus.

Gelezen:
Benno Zuiddam
De weg vooruit is de weg terug
We moeten terug naar de traditionele westerse opvattingen over goed en kwaad. Dat is de boodschap van Andreas Kinneging in zijn boek Hercules op de tweesprong (uitg. Prometheus, Amsterdam).

Gelezen:
Harm Boiten
Een boek voor de huisgroep
Kamper Kanttekeningen. Bijbelse overwegingen vanuit de Theologische Universiteit Kampen (uitg. Buijten & Schipperheijn, Amsterdam) is een bundel met overdenkingen die gehouden werden tijdens wekelijkse vieringen aan de Theologische Universiteit in Kampen.

Uit andere bladen:
Perry Storm
Prediking en levensgevoel
In De Waarheidsvriend bracht ds. K.M. Teeuw de opvattingen van ds. L. Kievit over de preek voor het voetlicht.
Kerkgang: bekering tot simpele trouw
InDe Bunschoter plaatste ds. Jan Blok een hartenkreet naar aanleiding van de teloorgang van de tweede dienst op zondag.
Hoe vinden wij elkaar?
Ds. Rob Visser schreef in Weerklank over de vraag wat de goede, bijbelse manier is om kerkelijke eenheid te zoeken en te onderhouden.

Gedicht:
De werkster. Gerrit Achterberg. Met kort commentaar van Bauke Seldenthuis.

 

Zoeken

Man/vrouw - kerk

Kijk hier voor de Verklaring van het bestuur over de synodebesluiten 'man, vrouw en ambt'.

Voor de bezinning op M/V en ambt verwijzen we u ook naar de website www.bezinningmvea.nl.

 


Planning Nader Bekeken

Aprilnummer:
- Deputatenadvies over homoseksualiteit in de kerk
- De hoogste glorie van Christus
- Catechismus en catechese

 


Zoeken

Zoeken op onze website levert een schat aan informatie op.

Lees meer