Nader Bekeken

Gods gezicht weerspiegeld

NB2023-5

juli/augustus 2023
jaargang 30, nr 7/8

Download hier het artikel van de maand

 

 

Schriftlicht:
Kees de Groot
Het geloof is een ladder en een lift
Is geloven ‘een beetje van God en een beetje van onszelf’? Nee, geloven is honderd procent Gods werk en honderd procent ons werk.

Actueel:
Johan Klein
Gehoorzaam aan Gods Woord
Waarom zou ik, als moderne mens, me aan het gezag van de Bijbel onderwerpen? Het antwoord van Johan Klein is simpel: ik doe dat omdat Christus het gedaan heeft. Want een slaaf staat niet boven zijn heer.

Thema:
Anne van der Sloot
Ds. J.W. Tunderman
De schrift is de levende stem van God (1)
Hoe krijgen we de vastheid van ons geloof: door de leer of door de beleving? Ds. Tunderman (1903-1942) stelde dat dit een verkeerde vraag is. Ze komt op uit een denkwijze die zijn uitgangspunt neemt in de mens en die de Bijbel tot een object maakt dat niets ‘doet’ aan de mens. Tunderman bracht daartegen in dat Gods vaste Woord zich levend en krachtig richt tot het hart van de mens.

Column:
Rufus Pos
Selfie-ID
De nieuwe transgenderwet maakt van een paspoort een betrekkelijk nutteloos reisdocument. Niet langer kan een ander jou ermee identificeren als degene die je zegt te zijn; voortaan vertelt het de ander hoe jij jezelf ziet.

Woordwaarde:
Egbert Brink
Oog in oog met God
Als Jakob na vele jaren Esau weer ontmoet, is hij verrast door de hartelijke ontvangst. God stemt Esau welwillend en vriendelijk, terwijl Jakob dat niet verdiend heeft. Jakob herkent God in daarin.

Leer en leven
Harry Wendt
Christus tegenover Pilatus
De samenhang tussen het lijden en sterven van Christus onder Pontius Pilatus en het belijden daarvan is vooral te vinden in Johannes 18 en 19. Uit die twee hoofdstukken worden drie zaken belicht: Jezus’ koninklijk gezag, zijn waarheid en zijn almacht.

Gelezen:
Henk Drost
Psychische problemen in de familie
Een boek voor naasten
Wie voor de moeilijke taak staat om te gaan met familieleden die lijden onder psychische problemen, moet beginnen met aandacht voor zichzelf. In het boek ‘Psychische problemen in de familie. Een gids voor naasten en pastores’ (red. Hanneke Schaap-Jonker en Ewoud de Jong) wordt uitvoerig ingegaan op het perspectief van zowel ouders als kinderen die hiermee te maken hebben.

Gelezen:
Gert van den Brink
Harmonie tussen geloof en wetenschap?
Over de ingewikkelde relatie tussen geloof en wetenschap verscheen de bundel Inzicht. Wetenschap voor Gods aangezicht, onder redactie van Mart-Jan Paul, Wim de Vries, Benno Zuiddam en Jan van Meerten (uitg. Labarum Academic, Apeldoorn).

Uit andere bladen:
Perry Storm
Grenzen stellen in een verwenmaatschappij
Nico van der Voet schrijft in Terdege over het ‘in de watten leggen’ en ‘over-beschermen’ van kinderen in onze samenleving.
Geestelijke volwassenheid
In De Waarheidsvriend schrijft ds. J. Belder over de rol van geloof en kerk bij de groei naar geestelijke volwassenheid van gemeenteleden.

Gedicht:
Ik ben een zeiler. A. Wapenaar. Met kort commentaar (voor het laatst!) van Gert Slings.

 

Zoeken

Man/vrouw - kerk

Kijk hier voor de Verklaring van het bestuur over de synodebesluiten 'man, vrouw en ambt'.

Voor de bezinning op M/V en ambt verwijzen we u ook naar de website www.bezinningmvea.nl.

 


Planning Nader Bekeken

Maartnummer:
- Ruimte en richting?
- Kerk-zijn
- Koorts bestraffen

 


Zoeken

Zoeken op onze website levert een schat aan informatie op.

Lees meer