Nader Bekeken

Pelgrims – hoopvol op weg naar Huis

NB2023-5

juni 2023
jaargang 30, nr 6

Download hier het artikel van de maand

 

 

Schriftlicht
Chris van Zwol
De weg naar bovenmenselijke vrede
Niet de verhoring van het gebed geeft vrede, maar de omgang met God zélf is de weg naar bovenmenselijke vrede.

Actueel
Pieter Boonstra
Geloof en gehoorzaamheid in een ‘nieuwe wereld’
In onze tijd heeft dat wat jij voelt het hoogste gezag. Maar geloven gaat samen met gehoorzaamheid. Christenen moeten dus tegendraads zijn.

Thema
Henk Drost
Gods vertrouwelijke omgang
Wie door God is gegrepen, is op weg naar Hem, de bron van eeuwige liefde. Orthodoxe en bevindelijke gereformeerden kunnen onderweg veel van elkaar leren.

De wereld en het Woord
Aad Kamsteeg

De ongerijmde oorlog

Ook al kan een oorlog gerechtvaardigd zijn, dat betekent nog niet dat om de overwinning te behalen alles toegestaan is. Mede daarom zijn na de Tweede Wereldoorlog de Geneefse Conventies over het humanitair oorlogsrecht opgesteld.

Woordwaarde:
Rob van Houwelingen

Verhoord gemeentegebed uit Jeruzalem

De uitstorting van de Heilige Geest volgt op een gemeentegebed waarin de apostelen bidden om vrijmoedigheid om het evangelie te verkondigen. Dat eendrachtige gebed om vervuld met de Geest vrijuit Jezus ter sprake te brengen is vandaag onverminderd nodig. Want zwijgen is geen optie.

Column
Gijs Zomer

Amazing Graceop zondag 2 juli

Oók voor de kerk is er alle reden om op 2 juli, ter gelegenheid van Keti Koti, in nederigheid en met schuldbesef Amazing Grace te zingen.

Interview
Harry Wendt
Gods Woord naar Gods volk brengen
Ds. Reuben Bredenhof, tot voor kort predikant in Australië, wordt docent ‘Ministry and Mission’ in Canada. Ds. Harry Wendt sprak met hem over zijn eigen ervaringen en over ambtswerk en missiologie.

Gelezen
Sipke Alserda
Zoekende liefde
Yme Horjus schreef Vrucht van de tucht (Buijten & Schipperheijn, Amsterdam), een beknopt en handzaam boekje over de tucht.

Gelezen
Hans Meissner
Gemeenschapszin zonder God?
In het boek Het verlaten individu. Waarom voelen we ons zo leeg?(Prometheus, Amsterdam) van psychiater Esther van Fenema gaat het ten diepste om de vraag of moraal verkrijgbaar is los van God.

Uit andere bladen
Perry Storm
De NGK: delen in het fusiefeest of verdriet?
Reacties op de kerkfusie van 1 mei die leidde tot de NGK in het ND: ‘Harinck: Fusiekerk schuift op richting PKN’, in De Waarheidsvriend: ‘Scheuring en heling’ en op CVandaag:
‘Kerkfusie: Waarom verdriet bij mij overheerst’.
Woke is wraak
In De Waarheidsvriend schrijft Tineke van der Waal over de Woke-beweging.

Gedicht
Marjolijn Heemstra. Als Mozes had doorgevraagd. Met kort commentaar van Gert Slings.

 

Zoeken

Man/vrouw - kerk

Kijk hier voor de Verklaring van het bestuur over de synodebesluiten 'man, vrouw en ambt'.

Voor de bezinning op M/V en ambt verwijzen we u ook naar de website www.bezinningmvea.nl.

 


Planning Nader Bekeken

Maartnummer:
- Ruimte en richting?
- Kerk-zijn
- Koorts bestraffen

 


Zoeken

Zoeken op onze website levert een schat aan informatie op.

Lees meer