Nader Bekeken

De Geest en het evangelie van genade

NB2023-5

mei 2023
jaargang 30, nr 5

Download hier het artikel van de maand

 

Schriftlicht
Yooeun Seong
Gods Geest spreekt in jouw taal
Op het Pinksterfeest in Jeruzalem vertelt de een Gods grote daden in Christus en de ander begrijpt zijn lofzang als antwoord op Gods daad. God gebruikt de taal om mensen uit alle landen en culturen door de Geest met elkaar te verbinden.

Actueel:
Dick van der Stouw en Elise G. Lengkeek
Geloven in evolutie én de Bijbel: wat staat er op het spel?
Het theïstisch evolutionisme is in opmars. Maar wat zijn de consequenties als het wordt aanvaard? En deugt het evolutionaire denken eigenlijk wel?

Column:
Rufus Pos
Objectief in een ideologische jas
Rufus Pos vraagt zich af hoe objectief de presentatie van het nieuws is als daar in toenemende mate een ideologische en politiek correcte boodschap in wordt meegezonden.

Thema:
Jan Smelik
‘Nu ik bij u kom in uw heiligdom’
Lof en aanbidding bij evangelischen
Hoe we lof en aanbidding inhoud en vorm geven staat altijd in wisselwerking met wat en hoe we geloven. Jan Smelik laat zien dat vooral het gebruik van opwekkingsliederen beeldbepalend is geweest voor de evangelische invloed in kerkdiensten.

Woordwaarde:
Gert Kwakkel
Met God in ons midden …
Je kunt de waarheid spreken en toch liegen. Gert Kwakkel laat zien dat de leidslieden van het volk in de tijd van Jeremia dat deden door Gods belofte van bescherming los te koppelen van de voorwaarden die God daaraan gesteld had …

Leer en leven
Ferdinand Bijzet
De Redder van zondaren: Immanuël
Christus was helemaal God én helemaal mens. Dat mysterie gaat ons verstand te boven. In de geschiedenis hebben hierover dan ook allerlei dwalingen de ronde gedaan. Aan de hand van artikel 3 van de Apostolische Geloofsbelijdenis en de andere belijdenissen bespreekt Ferdinand Bijzet die en laat zien hoe de kerk dit geloofsartikel de eeuwen door verdedigd heeft.

Gelezen:
Maarten Klaassen
Alles is hermeneutiek (maar hermeneutiek is niet alles)
Ad de Bruijne schreef het boek Verbonden voor het leven (Kok-Boekencentrum Uitgevers, Utrecht), waarin hij ruimte bepleit voor homoseksuele relaties, hoewel de Bijbel die ruimte niet biedt. 

Gelezen:
Henk Drost
Leven met oorlog: Dr. R. J. Dam
Het boekEr lag vreemde dreiging over alles. Levensbeschrijvingen van gevallenen in de Tweede Wereldoorlog uit de gemeenschap van de Theologische Universiteit Kampen (Eon Pers, Amstelveen) vertelt onder andere het verhaal van dr. R.J. Dam, die ‘de ziel van het verzetswerk in Kampen’ werd genoemd.

Uit andere bladen:
Perry Storm
Wanneer de cultuur meer invloed krijgt dan Gods openbaring …
Het Reformatorisch Dagblad wijdde een serie artikelen aan het kantelen van de meningsvorming rond lhbti-thema’s in vanouds orthodox-christelijke omgevingen.
De tandeloze kerk
Het Gereformeerd Kerkblad schetste het kerkelijk leven in gemeentes die een aantrekkelijke kerk willen zijn.

Gedicht
Absalom. Menno van der Beek. Met kort commentaar van Gert Slings.

 

Zoeken

Man/vrouw - kerk

Kijk hier voor de Verklaring van het bestuur over de synodebesluiten 'man, vrouw en ambt'.

Voor de bezinning op M/V en ambt verwijzen we u ook naar de website www.bezinningmvea.nl.

 


Planning Nader Bekeken

Decembernummer
- Doorspreken over man, vrouw en ambt
- Het teken van Kaïn
- Christus tussen hemelvaart en wederkomst

 


Zoeken

Zoeken op onze website levert een schat aan informatie op.

Lees meer