Nader Bekeken

Kinderen in de kerk ondervoed?

NB2023-4

april 2023
jaargang 30, nr 4

Download hier het artikel van de maand

 

Schriftlicht:
Harry Wendt
Witter dan sneeuw
Het is een prachtig bijbels beeld: als je zonden vergeven zijn, ben je helemaal zuiver – witter dan sneeuw. Maar als David in Psalm 51 bidt of God hem wil wassen met majoraan blijkt het ook een heftig beeld te zijn.

Schriftlicht Extra
Mieke Brink
De oorlogen van David (3)
Alweer genocide?
Als David Edom heeft verslagen richt zijn generaal Joab een slachtpartij aan onder de overgebleven mannelijke Edomieten. In psalm 60 bezingt David de overwinning. Hoe zit dat? Klinkt daarin ook triomf over die brute moord op Edom?

Actueel:
Jan Wesseling
Nogmaals: kinderen aan het avondmaal?
De brochure ‘Samen aan tafel?’ vormt een pleidooi om kinderen toe te laten aan de avondmaalstafel. Jan Wesseling laat zien dat de argumenten in de brochure al eerder op goede gronden door de gereformeerde kerken zijn weerlegd. Kinderen worden op allerlei manieren gevoed in de kerk.

Column:
Gijs Zomer
Stille kerken
Gijs Zomer zag de aangrijpende tekeningen die de13-jarige Thomas Geve maakte over het kampleven in Auschwitz. Hij hoopt van harte dat de kerkstrijd van 1944 de gelovigen van toen niet verhinderde om op zijn minst te dénken aan de talloze slachtoffers van de Shoah.

Thema:
Gert van den Brink
Antinomianisme.
2. De tragiek: het Evangelie wordt wet
In de geschiedenis van de kerk is een antinominaan iemand die ‘tegen de wet’ is. De tragiek is, dat wie de wet wil afschaffen ten gunste van het evangelie, alleen de wet overhoudt: het evangelie wordt de nieuwe wet, met allerlei plichten en geboden. En zo is hij ook het evangelie kwijt.

Woordwaarde:
Erik van Alten
Een nietsnut wordt nuttig en voordelig
Onesimus betekent ‘nuttig’ of ‘voordelig’. Erik van Altena legt uit dat Paulus aan Filemon vraagt voor hem een ‘Onesimus te zijn’, zodat de weggelopen slaaf Onesimus met Filemon, nu zijn broeder in de Here, herenigd kan worden. In de Here kunnen wij allemaal ‘Onesimussen’ zijn, elkaar tot voordeel.

De wereld en het Woord
Aad Kamsteeg
Opdracht Israël: niets anders dan recht te doen
Aad Kamsteeg betoogt dat het bezit van het Beloofde Land voor Israël nooit een carte blanche was, alsof men maar kon doen wat men wilde. Door de verbondenheid van volk en land met de Thora moest Israël tussen alle naties juist een lichtend voorbeeld zijn. Dat ideaal staat onder grote druk.

Kerkelijk leven
Sipke Alserda
De kerk en het belang van de belijdenis
De belijdenisgeschriften zijn ontstaan om dwaalleer te bestrijden en de bijbelse leer te handhaven. Sipke Alserda stelt de vraag of de gefuseerde GKv/NGK-kerken nog steeds gebonden willen zijn aan de gereformeerde belijdenis. Concrete ontwikkelingen in die kerken en ook de inhoud van de nieuwe kerkorde maken dat hij die vraag met ‘nee’ moet beantwoorden.

Kerkelijk leven
Anne van der Sloot
De Bijbel zijn eigen uitlegger
De Bijbel is zijn eigen uitlegger. Deze geloofsuitspraak van de gereformeerde kerken is ook hun bijbel-leesregel. Die leesregel is door de GKv verlaten. En daarom zal de fusie met de NGK, die gestalte moet geven aankerkelijke eenheid, geen geloofseenheid brengen.

Kerkelijk leven
Anne van der Sloot
Het geloofsonderwijs opnieuw op de helling
In de nieuwe formulering van de eerste doopvraag is niet duidelijk dat onze zonde en schuld alles te maken hebben met Gods rechtvaardig oordeel. Daardoor krijgt ook de beloftevan het evangelie minder gewicht. De aandacht verschuift van Góds volmaakte werk in Christus naar ónze slechte dan wel goede werken.

Kerkelijk leven
Jan Wesseling
De fusie een feestje?
Bij de fusie krijgen een aantal ontwikkelingen die zich al langere tijd binnen de Gkv voordoen, definitief hun beslag. Jan Wesseling zet ze op een rij en meent dat het een illusie is dat je na de fusie nog in een kerk verkeert die gezond gereformeerd is.Zijn oproep om het echte, inhoudelijke gesprek aan te gaan is een hartenkreet.

Gelezen:
Sipke Alserda
De zegen van Abraham
In het boekje En de erfgenamen dan? De zegen van Abraham en Gods missie zet Harry Velvis als betrokken gemeentelid zijn zorgen over ontwikkelingen binnen het GKv-kerkverband uiteen.

Uit andere bladen:
Leo Bezemer
Macht en onmacht
Het vertrouwen van de burger in de overheid staat onder druk. In Het Parool en in Trouw werd daar de vinger bij gelegd. Dat het probleem van alle tijden is blijkt uit het 16e-eeuwse Plakkaat van Verlatinghe.

Gedicht:
Dordrecht. J.W. Schulte Nordholt. Met kort commentaar van Gert Slings.

Zoeken

Man/vrouw - kerk

Kijk hier voor de Verklaring van het bestuur over de synodebesluiten 'man, vrouw en ambt'.

Voor de bezinning op M/V en ambt verwijzen we u ook naar de website www.bezinningmvea.nl.

 


Planning Nader Bekeken

Decembernummer
- Doorspreken over man, vrouw en ambt
- Het teken van Kaïn
- Christus tussen hemelvaart en wederkomst

 


Zoeken

Zoeken op onze website levert een schat aan informatie op.

Lees meer