Nader Bekeken

Huiver voor Gods woorden

NB2022-12

maart 2023
jaargang 30, nr 3

Download hier het artikel van de maand

 

Schriftlicht:
Henk Jan Visser
Gastvrij aan de maaltijd van de Heer
Moeten we het avondmaal openstellen voor iedereen die het mee wil vieren? De apostel Paulus zegt tegen de Korintiërs dat ze op elkaar moeten wachten als ze samenkomen om te eten. Dat is voor ons een alarmbel.


Schriftlicht Extra:
Mieke Brink
De oorlogen van David (2)
David de dierenbeul?
David maakt in de strijd 1700 wagenmenners met hun paarden buit. Hij laat van bijna alle paarden de pezen doorsnijden. Is dat dierenmishandeling, of nam David juist een wijze beslissing?

Actueel:
Pieter Boonstra
‘Het is maar hoe je het interpreteert …’
Het klinkt zo logisch: bij het lezen van de Bijbel moeten we altijd een slag om de arm houden, want het gaat altijd om ónze persoonlijke interpretatie. Pieter Boonstra laat zien dat dit onhoudbaar is en zelfs gevaarlijk. Want God slaat acht op ieder die huivert voor zijn woorden. En wat blijft er over van die huiver als alles een kwestie van interpretatie is?

Column:
Rufus Pos
Nieuw(s)
De media moeten voortdurend ‘nieuws’ creëren dat goed verkoopt, want er is een moordende concurrentie. De inhoud van de Bijbel is niet echt nieuw. Toch is het goed nieuws!

Thema:
Gert van den Brink
Antinomianisme (1)
De onwelkome gast van de Reformatie
De term ‘antinomianisme’ is niet zo bekend, maar het verschijnsel heeft in de afgelopen eeuwen tragische gevolgen gehad. En nog steeds. Want wie ‘tegen de wet’ is en die wil afschaffen, houdt alleen de wet over. En wie alleen het evangelie wil overhouden, raakt het evangelie kwijt.

Woordwaarde:
Egbert Brink
Kom mijn ongeloof te hulp!
Een vader komt tot het besef dat hulp voor zijn ongeloof minstens zo nodig is als hulp voor zijn zoon. Net als hij moet iedereen gaan erkennen: wil ik van mijn ongeloof worden afgeholpen, dan heb ik Jezus nodig.

Leer en leven:
Florus van der Rhee
In Jezus Christus geloven
De betekenis van het geloof in Jezus Christus voor de 21e eeuw
Onze westerse cultuur heeft wel oog voor de gevaren van klimaatverandering en oorlog, maar geeft ons gemakkelijk het gevoel dat het niet zo hard nodig is dat we gered worden, en al helemaal niet door Jezus. Toch is Hij levensbepalend voor zijn kerk en voor iedere christen.

Gelezen:
Sipke Alserda
Trouw aan het Woord
Vijf predikanten van de GKN schreven Woord houden. Een kerk met kleine kracht (uitg. Stichting Gereformeerd Maandblad) over hoe ze als kleine kerkgemeenschap in deze wereld kerk van Christus willen zijn.

Gelezen:
Wim van Vlastuin
Een opsteker voor de gereformeerde gezindte
De bundel Het Woord in geding (uitg. Kerngroep Bezinning GKv) beschrijft, in eerbied voor het Woord, de consequenties van de veranderingen binnen de GKv en van de fusie met de NGK.

Uit andere bladen:
Perry Storm
Heilzaam ambtsbesef voor een wereldvreemde goedzak
De Waarheidsvriend publiceerde een speech van ds. J.A.W. Verhoeven, waarin hij collega-predikanten een hart onder de riem wil steken door hen aan te spreken op hun besef dat zij voor het ambt geroepen zijn.
De doorbraak van het genderdenken
In een interview in Terdege legt prof. dr. H. Jochemsen uit dat we in onze tijd een doorbraak zien in het denken over gender, maar dat het al eeuwen terug begon. De beleving van de wereld werd gaandeweg anders. God raakte buiten beeld.

Gedicht:

 

Zoeken

Man/vrouw - kerk

Kijk hier voor de Verklaring van het bestuur over de synodebesluiten 'man, vrouw en ambt'.

Voor de bezinning op M/V en ambt verwijzen we u ook naar de website www.bezinningmvea.nl.

 


Planning Nader Bekeken

Aprilnummer:
- Deputatenadvies over homoseksualiteit in de kerk
- De hoogste glorie van Christus
- Catechismus en catechese

 


Zoeken

Zoeken op onze website levert een schat aan informatie op.

Lees meer