Nader Bekeken

Gendertwijfel

NB2022-12

februari 2023
jaargang 30, nr 2

Download hier het artikel van de maand

 

Schriftlicht:

Mieke Brink
De oorlogen van David (1)
We zien in David graag een vredelievende vorst. Maar helaas, je krijgt eerder de indruk dat David steeds het initiatief tot oorlog nam … Was hij een oorlogsmisdadiger?

Actueel:
Balten Pieter Hagens
Parmantig samen op weg
In de GKv wordt het gezag van de Bijbel vervangen door het gezag van comfortabele bijbeluitleg. Wat in 1967 werd teruggewezen, wordt via de nieuwe kerkorde van de fusiekerk alsnog binnengehaald. Wie dit afwijst, staat voor het blok.

Column:
Gijs Zomer
Ambtsdrager, sta eens oog-in-oog met het Lam

Schapen willen de stem van hun Herder horen. Niet maar van de verre kansel in de kerk, vooral ook aan de keukentafel thuis. Gijs Zomer spoort ambtsdragers aan om het Woord van God te brengen midden in het dagelijkse leven van Vaders kinderen.

Thema:
Sipke Alserda
De Bijbel – boek van God en mensen?
2. De uitleg van de Bijbel
In dit tweede artikel over de Christelijke Dogmatiek bespreekt Sipke Alserda de Schriftvisie en methode van bijbeluitleg die de auteurs hanteren. Hun toepassing van de historisch-kritische methode en de filosofische hermeneutiek leidt ertoe dat de Bijbel een boek wordt van mensen over God, in plaats van het boek van God voor mensen.

Woordwaarde:
Rob van Houwelingen
Bergen verzetten
Jezus verzekert zijn leerlingen: als iemand van jullie een berg opdraagt zich te verplaatsen en zich in zee te storten, zal dat gebeuren. Zolang je maar niet, diep in je hart, twijfelt. Zijn serieuze bidders dan tot alles in staat? Nee, zegt Rob van Houwelingen. Geloof en gebed zijn geen wondermiddelen, maar afhankelijkheidsbetuigingen. Laat ieder zich daarom afvragen: Hoeveel vertrouwen heb ik in Jezus Christus? Bid ik in mijn eigen belang of met het oog op de voortgang van Gods koninkrijk? De HEER zal alles doen om zijn koninkrijk te voltooien, zelfs het onmogelijke.

De wereld en het Woord
Aad Kamsteeg
Het Joodse volk overleeft de eeuwen
Waarom koos God Abram uit? En waarom moest juist uit het nageslacht van Juda, uit het Joodse volk de Messias voortkomen? Waarom werd juist dat volk apart gezet om zo’n speciale rol te vervullen? Waarom? Omdat Hij het liefhad. Ondanks veertien eeuwen diaspora, ondanks de wreedste vervolgingen bestaat het volk nog steeds. Een wonder!

Interview
Ida Slump
Gender: een kluwen van ideologie, onwetendheid en pijn
Waar draait het om bij de nieuwe Transgenderwet en wat zullen de gevolgen zijn als die wordt aangenomen? De eigenheid van beide geslachten wordt ontkend en de samenleving zal zich daaraan moeten conformeren.

Gelezen:
Sipke Alserda
Nieuw licht op Paulus en Romeinen?Ton de Ruiter schreef een boekje over de uitleg van Romeinen 7.

Uit andere bladen:
Perry Storm
Geloofsbeleving en autisme
In De Wekker een interview met Hanneke Schaap-Jonker over het nieuwe boek Anders voelen, anders geloven.

Er staat geschreven …
Dick Westerkamp vraagt zich in Onderwegaf of de kerk niet weer ruimte moet maken voor eenvoudig bijbelgeloof.
ICRC 2022: Dag GKv, welkom GKN
In Weerklank doet Jaap Vreugdenhil verslag van de ICRC-conferentie die de GKv als lidkerk heeft geschrapt. In het Nederlands Dagblad constateert Pieter Pel dat het ‘bureau buitenland’ van de GKv klein geworden is.

Gedicht:
Onze professor legde het nog één keer uit. Ester Naomi Perquin. Met kort commentaar van Gert Slings.

Zoeken

Man/vrouw - kerk

Kijk hier voor de Verklaring van het bestuur over de synodebesluiten 'man, vrouw en ambt'.

Voor de bezinning op M/V en ambt verwijzen we u ook naar de website www.bezinningmvea.nl.

 


Planning Nader Bekeken

Maartnummer:
- Ruimte en richting?
- Kerk-zijn
- Koorts bestraffen

 


Zoeken

Zoeken op onze website levert een schat aan informatie op.

Lees meer