Nader Bekeken

Pijler en fundament

NB2022-12

januari 2023
jaargang 30, nr 1

Download hier het artikel van de maand

 

Schriftlicht:
Henk Drost

God geniet ervan genade te geven
God heeft er plezier in mensen te redden die het uit zichzelf niet en nooit redden (en dat beseffen). Dat is zijn welbehagen.

Actueel:
Bart van Egmond
Van belijdende kerk naar gespreksgroep
De kerk komt uit voor de waarheid tegenover de leugen. Ze is pijler en fundament van die waarheid.Als de inhoud van haar geloof principieel open en veranderlijk wordt, verandert ze in een zoekende gespreksgemeenschap.

Column:
Rufus Pos
Grensoverschrijdend gedrag
Als vrijheid van alle beperkingen en banden leidt tot structureel grensoverschrijdend gedrag in onze cultuur, is het dan niet dwaas om die cultuur aan andere, minder ontwikkelde landen ten voorbeeld te stellen? zo vraagt Rufus Pos zich af in zijn column.

Thema:
Sipke Alserda
De Bijbel – het boek van God en mensen?

1. Openbaringsleer
De Christelijke Dogmatiek van Gijs van den Brink en Kees van der Kooi riep meteen bij verschijning in 2013 vragen op. Sipke Alserda laat zien hoe die vragen alles te maken hebben met bepaalde keuzes van de auteurs. In dit artikel beschrijft hij hoe ze het begrip ‘openbaring’ invullen.

Woordwaarde:
Gert Kwakkel
Optimistische woordenOndanks de zonde met het gouden kalf handhaaft God zijn geboden, gaat Hij verder met zijn volk en houdt Hij vast aan het hoogste ideaal: van heel dichtbij omgaan met mensen die Hem trouw zijn en liefhebben boven alles.
Register op jaargang 29 – 2022

Leer en leven:
Redactie
Een nieuwe rubriek
Rinie van Reenen
God – als Vader beleden, bestreden en gebleven!
Rini van Reenen bespreekt de vier aspecten van het eerste artikel van het Apostolicum: God de Vader, de Almachtige, Schepper van hemel en aarde. Hij laat zien wat met dit artikel wordt beleden, hoe het is bestreden en hoe het is gebleven, dus wat het ons nog steeds te zeggen heeft.

Nieuw cahier:
Balten Pieter Hagens
Getuigen met Guido de Brès
In de rubriek Getuigen vandaag schreef Peter Drost artikelen over de Nederlandse Geloofsbelijdenis. Die zijn nu gebundeld – voor mensen die niet graag lezen!

Gelezen:Piet de Vries
De kern van het EvangelieIn zijn boek Het vergeten evangelie (uitg. Buijten & Schipperheijn, Amsterdam) tekent Reinier Sonneveld de kruisdood van Christus als overwinning op de kwade machten. Maar hij wil er niet van weten dat door die kruisdood Gods toorn werd weggedragen.

Gelezen:
André Bas
Hoed en rand
Ds. M. Klaassen en Sara-Maria Smit schreven De hoed en de rand. Over hoofdbedekking (en nog veel meer…) De belangrijkste vragen in Q & A (uitg. Brevier, Kampen). Dat deden ze omdat het dragen van een hoofbedekking door vrouwen verbonden is met de scheppingsorde.

Uit andere bladen:
Perry Storm
Verontruste GKV’ers – waarheen?In het Reformatorisch Dagblad vraagt ds. Ernst Leeftink zich af waar verontruste GKv’ers  heen moeten als ze niet met de fusie meegaan. Ds. Anne van der Sloot reageert daarop: de bezwaarden willen graag werken aan herstel van de gereformeerde oecumene in ons land, maar wel in gebondenheid aan het geloof van de kerk.
Bavinck en Douma
Ds. Rob Visser kreeg de beschikking over het exemplaar van de‘Gereformeerde ethiek’ van dr. Herman Bavinck dat van prof. dr. J. Douma is geweest. Hij schrijft erover inWeerklank.

Gedicht:
Het anatomisch verslag. Rutger Kopland. Met kort commentaar van Gert Slings.

Zoeken

Man/vrouw - kerk

Kijk hier voor de Verklaring van het bestuur over de synodebesluiten 'man, vrouw en ambt'.

Voor de bezinning op M/V en ambt verwijzen we u ook naar de website www.bezinningmvea.nl.

 


Planning Nader Bekeken

Decembernummer
- Doorspreken over man, vrouw en ambt
- Het teken van Kaïn
- Christus tussen hemelvaart en wederkomst

 


Zoeken

Zoeken op onze website levert een schat aan informatie op.

Lees meer