Nader Bekeken

De Geest en het evangelie van genade

NB2023-5

mei 2023
jaargang 30, nr 5

Download hier het artikel van de maand

 

Schriftlicht
Yooeun Seong
Gods Geest spreekt in jouw taal
Op het Pinksterfeest in Jeruzalem vertelt de een Gods grote daden in Christus en de ander begrijpt zijn lofzang als antwoord op Gods daad. God gebruikt de taal om mensen uit alle landen en culturen door de Geest met elkaar te verbinden.

Lees meer...

Gendertwijfel

NB2022-12

februari 2023
jaargang 30, nr 2

Download hier het artikel van de maand

 

Schriftlicht:

Mieke Brink
De oorlogen van David (1)
We zien in David graag een vredelievende vorst. Maar helaas, je krijgt eerder de indruk dat David steeds het initiatief tot oorlog nam … Was hij een oorlogsmisdadiger?

Lees meer...

Kinderen in de kerk ondervoed?

NB2023-4

april 2023
jaargang 30, nr 4

Download hier het artikel van de maand

 

Schriftlicht:
Harry Wendt
Witter dan sneeuw
Het is een prachtig bijbels beeld: als je zonden vergeven zijn, ben je helemaal zuiver – witter dan sneeuw. Maar als David in Psalm 51 bidt of God hem wil wassen met majoraan blijkt het ook een heftig beeld te zijn.

Lees meer...

Pijler en fundament

NB2022-12

januari 2023
jaargang 30, nr 1

Download hier het artikel van de maand

 

Schriftlicht:
Henk Drost

God geniet ervan genade te geven
God heeft er plezier in mensen te redden die het uit zichzelf niet en nooit redden (en dat beseffen). Dat is zijn welbehagen.

Lees meer...

Huiver voor Gods woorden

NB2022-12

maart 2023
jaargang 30, nr 3

Download hier het artikel van de maand

 

Schriftlicht:
Henk Jan Visser
Gastvrij aan de maaltijd van de Heer
Moeten we het avondmaal openstellen voor iedereen die het mee wil vieren? De apostel Paulus zegt tegen de Korintiërs dat ze op elkaar moeten wachten als ze samenkomen om te eten. Dat is voor ons een alarmbel.

Lees meer...

Zoeken

Man/vrouw - kerk

Kijk hier voor de Verklaring van het bestuur over de synodebesluiten 'man, vrouw en ambt'.

Voor de bezinning op M/V en ambt verwijzen we u ook naar de website www.bezinningmvea.nl.

 


Planning Nader Bekeken

Juninummer
- Gods vertrouwelijke omgang
- De ongerijmde oorlog
- Een interview met Reuben Bredenhof

 


Zoeken

Zoeken op onze website levert een schat aan informatie op.

Lees meer