Nader Bekeken

Meegaan met het getij

NB2023-9

november 2023
jaargang 30, nr 11

Download hier het artikel van de maand

 

 

Schriftlicht:
Henk Room
‘Brood van Gods aangezicht’
Elke sabbat moesten op een klein tafeltje in het heilige twaalf enorme broden worden gelegd, als erkenning dat God de gever is van ons dagelijks levensonderhoud. Ze zeggen: leef alle dagen uit Gods hand, alles wat je dan doet is voor Hem.

Lees meer...

De Geest en het evangelie van genade

NB2023-5

mei 2023
jaargang 30, nr 5

Download hier het artikel van de maand

 

Schriftlicht
Yooeun Seong
Gods Geest spreekt in jouw taal
Op het Pinksterfeest in Jeruzalem vertelt de een Gods grote daden in Christus en de ander begrijpt zijn lofzang als antwoord op Gods daad. God gebruikt de taal om mensen uit alle landen en culturen door de Geest met elkaar te verbinden.

Lees meer...

Gods rampen en zijn redding

NB2023-9

oktober 2023
jaargang 30, nr 10

Download hier het artikel van de maand

 

 

Schriftlicht:
Pieter van den Berg
Genadig beschuldigd
In zijn genade wil God de Israëlieten door de kruisiging van Jezus losmaken van hun zonden. Ze moeten wel geconfronteerd worden met hun schuld. Dat doet God door een genezingswonder op ‘tweede’ pinksterdag.

Lees meer...

Kinderen in de kerk ondervoed?

NB2023-4

april 2023
jaargang 30, nr 4

Download hier het artikel van de maand

 

Schriftlicht:
Harry Wendt
Witter dan sneeuw
Het is een prachtig bijbels beeld: als je zonden vergeven zijn, ben je helemaal zuiver – witter dan sneeuw. Maar als David in Psalm 51 bidt of God hem wil wassen met majoraan blijkt het ook een heftig beeld te zijn.

Lees meer...

Gezaag aan gezag

NB2023-9

september 2023
jaargang 30, nr 9

Download hier het artikel van de maand

 

 

Schriftlicht:
Dirk Groeneveld
Hoe voorkom je dat de drukte van het leven je hart en je aandacht van God losweekt? Gods recept voor rust in Spreuken 3 belooft een heilzame werking.

Lees meer...

Huiver voor Gods woorden

NB2022-12

maart 2023
jaargang 30, nr 3

Download hier het artikel van de maand

 

Schriftlicht:
Henk Jan Visser
Gastvrij aan de maaltijd van de Heer
Moeten we het avondmaal openstellen voor iedereen die het mee wil vieren? De apostel Paulus zegt tegen de Korintiërs dat ze op elkaar moeten wachten als ze samenkomen om te eten. Dat is voor ons een alarmbel.

Lees meer...

Gods gezicht weerspiegeld

NB2023-5

juli/augustus 2023
jaargang 30, nr 7/8

Download hier het artikel van de maand

 

 

Schriftlicht:
Kees de Groot
Het geloof is een ladder en een lift
Is geloven ‘een beetje van God en een beetje van onszelf’? Nee, geloven is honderd procent Gods werk en honderd procent ons werk.

Lees meer...

Gendertwijfel

NB2022-12

februari 2023
jaargang 30, nr 2

Download hier het artikel van de maand

 

Schriftlicht:

Mieke Brink
De oorlogen van David (1)
We zien in David graag een vredelievende vorst. Maar helaas, je krijgt eerder de indruk dat David steeds het initiatief tot oorlog nam … Was hij een oorlogsmisdadiger?

Lees meer...

Pelgrims – hoopvol op weg naar Huis

NB2023-5

juni 2023
jaargang 30, nr 6

Download hier het artikel van de maand

 

 

Schriftlicht
Chris van Zwol
De weg naar bovenmenselijke vrede
Niet de verhoring van het gebed geeft vrede, maar de omgang met God zélf is de weg naar bovenmenselijke vrede.

Lees meer...

Pijler en fundament

NB2022-12

januari 2023
jaargang 30, nr 1

Download hier het artikel van de maand

 

Schriftlicht:
Henk Drost

God geniet ervan genade te geven
God heeft er plezier in mensen te redden die het uit zichzelf niet en nooit redden (en dat beseffen). Dat is zijn welbehagen.

Lees meer...

Zoeken

Man/vrouw - kerk

Kijk hier voor de Verklaring van het bestuur over de synodebesluiten 'man, vrouw en ambt'.

Voor de bezinning op M/V en ambt verwijzen we u ook naar de website www.bezinningmvea.nl.

 


Planning Nader Bekeken

Decembernummer
- Doorspreken over man, vrouw en ambt
- Het teken van Kaïn
- Christus tussen hemelvaart en wederkomst

 


Zoeken

Zoeken op onze website levert een schat aan informatie op.

Lees meer