Nader Bekeken

Gods Woord: munitiearsenaal of voedingsbron?

NB2022-12

december 2022
jaargang 29, nr 12

Download hier het artikel van de maand

 

Schriftlicht:
Henk Room
Kostbaar in Góds ogen
De Here wil het beste wat Hij heeft prijsgeven om zijn kostbare kinderen te redden. Zijn Zoon Jezus kwam de wereld van onze stilte en duisternis binnen.

Actueel:
Bart van Egmond
De gevaren van kerkstrijdAls je verwikkeld bent in kerkstrijd kun je zo gefocust zijn op de issues die spelen, dat je van Gods Woord een munitiearsenaal maakt, in plaats van je erdoor te laten voeden om tot bloei te komen.

Gert van den Brink
Schriftgezag en vrijheid van exegese
In het rapport Elkaar van harte dienen worden bepaalde teksten over de rol van de vrouw in kerk en gemeente anders gelezen dan tot voor kort. Gert van den Brink bespreekt de opvattingen over de Schrift in het rapport.

Gijs Zomer
‘God schonk me het vertrouwen in dat stuk speelgoed’
Gijs Zomer is dankbaar dat hij als opa weer een spelende mens is.

De wereld en het Woord:
Aad Kamsteeg
Op zoek naar zin en einddoel van de geschiedenis
Hoeveel vragen een gelovige ook kan hebben over het ‘waartoe’ van de loop van het buitenlands gebeuren, de Bijbel zegt dat God de geschiedenis onder controle heeft. Vertrouwen op zijn voorzienigheid is hoopgevender dan het humanistisch optimisme dat steeds door harde feiten wordt weersproken.

Woordwaarde:
Egbert Brink
De dood in de pot en het levende Woord
De mannen van de profetenschool zouden samen gaan eten op uitnodiging van Elisa. Maar ze krijgen iets voorgeschoteld wat niet te eten is en ook nog eens gevaarlijk. Tegen de dood in de pot helpt maar één ding: het brood van het leven.

Gelezen:
Meint Smit
Pleidooi voor bescheidenheid
Arie Sonneveld schreef Boven tijd en toeval (uitg. Buijten & Schipperheijn). Hij laat zien dat de natuur veel gecompliceerder is dan wij kunnen bevatten.
Rufus Pos
De kracht van het formuliergebed
Tish Warren schreef Bidden in de nacht. Voor wie werken, waken en wenen (uitg. Van Wijnen, Franeker). Door gebeden die we ontvangen van ons voorgeslacht leren we het ambacht van het geloof.

Gelezen:
Bart van Egmond
Luther ontmoeten
Dr. Gert van den Brink schreef Luther, aangenaam. Ontmoet de reformator (uitg. Groen, Heerenveen).Op een prettige manier laat hij ons kennismaken met Luther.

Uit andere bladen:
Perry Storm
Het kanariepietje in de kolenmijn
Hoofdredacteur Steef de Bruin van het Reformatorisch Dagblad brengt in kaart hoe binnen christelijk Nederland het denken over homoseksualiteit verschuift. Dr. P. de Vries bespreekt op zijn site de in het oog lopende studie van Ad de Bruijne.
Uitverkiezing geen tragisch misverstand
In het Gereformeerd Kerkblad vroeg dr. Dolf te Velde aandacht voor het boek ‘Uitverkiezing of dubbele predestinatie en geloof – Kritische overwegingen

bij een tragisch misverstand’van Sietse P. Geertsema. Het neemt kritisch afstand van de uitverkiezingsleer zoals die in de Dordtse Leerregels beleden wordt.

Gedicht:
Een deugdelijk jaar. Guido Gezelle. Met kort commentaar van Gert Slings.

Zoeken

Man/vrouw - kerk

Kijk hier voor de Verklaring van het bestuur over de synodebesluiten 'man, vrouw en ambt'.

Voor de bezinning op M/V en ambt verwijzen we u ook naar de website www.bezinningmvea.nl.

 


Planning Nader Bekeken

Juninummer
- Gods vertrouwelijke omgang
- De ongerijmde oorlog
- Een interview met Reuben Bredenhof

 


Zoeken

Zoeken op onze website levert een schat aan informatie op.

Lees meer