Nader Bekeken

De regie in de kerk

NB2022-7

november 2022
jaargang 29, nr 11

Download dit nummer

 

Actueel:
Jan Wesseling
De regie bij een fusie
De fusie tussen GKv en NGK nadert met rasse schreden. In dat proces spelen de Regiegroep (RG) en de Werkgroep Toekomstige Kerkorde (WTK) een sleutelrol. Feitelijk alles loopt via de trechter en de zeef van dit kleine, selecte gezelschap.Het maakt Jan Wesseling ongerust. Hij vraagt zich hardop af of macht en invloed niet een ongezond grote en sturende rol spelen.

Schriftlicht:
Gert Kwakkel

Overschot op dankdag
In de tijd van de profeet Elisa was er een wonderbare spijziging. Het weinige wat er was bleek ruimschoots voldoende toen het gehoorzaam werd uitgedeeld. We worden opgeroepen door  onze woorden en daden God te erkennen als de bron van ons leven en de gever van ons voedsel.

Column:
Rufus Pos
De meeste mensen deugen
Als de meeste mensen deugen, hoe kan het dan dat de samenleving niet deugt?

Thema:
Anne van der Sloot
Gods genadebeleid (2)
Gods genadebeleid omvat het heil van Joden en heidenen.Er kwam een gedeeltelijke verharding over Israël, maar God verwierp zijn volk niet definitief. Matteüs hoopt met zijn beschrijving van Jezus’ geboortegeschiedenis in het bijzonder zijn volksgenoten te winnen.

Kerkelijk leven:
Alko Driest
Uiverkiezing en (on)zekerheid
Aan de gelovigen wordt verkondigd dat al hun zonden door God vergeven zijn, zo vaak zij de belofte van het evangelie met waar geloof aannemen. Dat geeft zekerheid, maar noodzaakt ook tot zelfonderzoek. Is daar voldoende aandacht voor?

Woordwaarde:
Rob van Houwelingen
Tranen gezien, bewaard en gewist
In de huidige wereld komen telkens weer nieuwe tranen tevoorschijn. Maar wanneer God bij de mensen woont, is dat verleden tijd. Voorgoed zullen alle tranen gedroogd worden, want alles wordt nieuw.

Antwoord op vragen
Jaap Burger
Nogmaals: de NBV21
Was de NBV21 nou echt nodig? De bijbel moet vandaag verstaanbaar zijn. Een bijbelvertaling moet toekomstgericht zijn. En fouten moeten worden gecorrigeerd.

Gelezen:
Piet de Vries
De betekenis van het kruis
Tom Wright schreef Goede Vrijdag. De dag dat de revolutie begon (uitg. Van Wijnen, Franeker), een boek waarin hij wel spreekt over Gods trouw en liefde maar zwijgt over zijn toorn.

Uit andere bladen:
Perry Storm
Wat voor kerkverband wordt de NeGK?
Onderweg wijdde een nummer aan de hereniging van GKv en NGK. Het zwaartepunt in het nieuwe kerkverband komt bij de plaatselijke kerken te liggen. De kerkorde is meer ontregelend, dan regelend.  Ook ND en RD besteedden aandacht aan dit onderwerp.
Bevindelijke prediking
In een themanummer van De Wekker werd prof. dr. A. Baars geïnterviewd over bevindelijke prediking.

Gedicht:
November. J.C. Bloem. Met kort commentaar van Gert Slings.

Zoeken

Man/vrouw - kerk

Kijk hier voor de Verklaring van het bestuur over de synodebesluiten 'man, vrouw en ambt'.

Voor de bezinning op M/V en ambt verwijzen we u ook naar de website www.bezinningmvea.nl.

 


Planning Nader Bekeken

juli/augustusnummer:
- Kinderen, Pesach en avondmaal
- Van kinderdoop naar kindercommunie?

 


Zoeken

Zoeken op onze website levert een schat aan informatie op.

Lees meer