Nader Bekeken

Wacht u voor wolven

NB2022-7

oktober 2022
jaargang 29, nr 10

Download dit nummer

 

Schriftlicht:
Jorrit Woudt
Mee(r) zingen met Josafat en Maarten
Muziek en zingen zijn belangrijk in de geloofsstrijd die we moeten voeren. Daarom: meer zingen. Om krachtig tegenstand te kunnen bieden en uiteindelijk de volkomen overwinning te behalen.

Actueel:
Harry Wendt

De wolf: een beschermde diersoort?
De concept-kerkorde van de te vormen NeGK lijkt onvoldoende te beschermen tegen wolven, zoals dwaalleraren door de Bijbel worden genoemd. Hij biedt wel veel ruimte voor afwijkende meningen maar heeft erg weinig oog voor het weren van dwaling.

Thema:
Anne van der Sloot
Gods genadebeleid (1)
God stuurt vanuit de hemel de verkondiging van het evangelie. Daarbij ontfermt Hij zich over wie Hij wil. Zijn genadebeleid is doelgericht, persoonlijk en royaal.

Column:
Gijs Zomer
Hoort de roep der jonge raven!
Over Gods aandacht voor de schepping en over boze boeren en preken.

Woordwaarde:
Gert Kwakkel
Ieder om eigen zonden
Zonde werkt soms lang door. Kinderen kunnen lijden onder de gevolgen van het wangedrag van hun ouders. Maar dat is nooit reden om de moed op te geven.

De wereld en het Woord
Aad Kamsteeg
Ieder voor zich in de volkerenwereld
Volken gedragen zich alsof er geen goddelijke normen zijn en het volkenrecht schiet vaak tekort. Het politieke realisme zoekt een alternatief in het scheppen van machtsevenwicht.

Gelezen:
Sipke Alserda
Draagvlak voor tucht
Yme Horjus schreef Elkaar aanspreken. Is er nog draagvlak voor tegenspraak, correctie en tucht in de kerk?,een gedegen studie over de manier waarop christenen binnen een gemeente verantwoordelijk zijn voor elkaar, wat de Bijbel daarover zegt en hoe zich dat verhoudt tot de praktijk vandaag. (Buijten & Schipperheijn, Amsterdam)

Gelezen:
Harm Boiten
Tegenwicht en uitdaging
In de Semper Reformanda Reeks van uitgeverij De Banier verscheen het tweede deel van Het onfeilbare Woord. Een theologische verkenning, over het verstaan van de Schrift. De auteurs bieden tegenwicht tegen het alsmaar vraagtekens zetten bij de Bijbel als Gods onfeilbare en onveranderlijke Woord.

Gelezen

Douwe Steensma

Beginnend leven
Elisabeth P. van Dijk en Marianne Daverschot schreven Nieuw menselijk leven. Creëren, ontvangen,waarderen (Stichting Gereformeerd Maandblad, Ermelo). Ze bespreken vragen rondom beginnend leven in het licht van de Schrift.

Uit andere bladen:
Leo Bezemer
Van machtsblokken…
Het Montesquieu Instituut sprak in zijn Commentaar met Gerrit Voerman over de structurele neergang van de traditionele volkspartijen.

… naar een palet aan partijen
En Matthijs Rooduijn signaleert op de site van Sociale vraagstukken dat het meerpartijenstelsel gefragmenteerd is en dat het radicaal-rechtse gedachtegoed normaliseert.

Gedicht:
Melkknecht. Gerrit Achterberg.Met kort commentaar van Gert Slings.

Zoeken

Man/vrouw - kerk

Kijk hier voor de Verklaring van het bestuur over de synodebesluiten 'man, vrouw en ambt'.

Voor de bezinning op M/V en ambt verwijzen we u ook naar de website www.bezinningmvea.nl.

 


Planning Nader Bekeken

Decembernummer
- Doorspreken over man, vrouw en ambt
- Het teken van Kaïn
- Christus tussen hemelvaart en wederkomst

 


Zoeken

Zoeken op onze website levert een schat aan informatie op.

Lees meer