Nader Bekeken

Populistisch cultuurchristendom

NB2022-7

september 2022
jaargang 29, nr 9

Download hier het artikel van de maand

 

Schriftlicht:
Chris van Zwol
Een dunne lijn tussen geloof en ongeloof
‘Wie denken jullie dat Ik ben?’ Die vraag van Jezus moet je beantwoorden. Maar hoe komt het dat je Heer en Redder Jezus best een woordje mag spreken, maar geen dingen moet vragen die pijn doen?

Actueel:
Balten Pieter Hagens
Rechts-conservatief denken – een overzicht
Vrijheid en gelijkheid – de beginselen van de Franse en de Amerikaanse revolutie – liggen sinds de links-liberale omwenteling van de jaren zestig ten grondslag aan onze moderne liberale samenleving. Rond de eeuwwisseling ontstond een rechts-conservatieve reactie.
Rechts-conservatief denken – een taxatie
Het rechts-conservatieve, populistiche denken keert zich niet tegen de revolutiegeestvan de jaren zestig maar tegen de radicalisering van die revolutie. Het populistische cultuurchristendom is een geseculariseerd christendom.

Column:
Rufus Pos
Re-creatie
Ons onmatige verlangen naar recreatie en genot brengt onze aarde steeds dichter bij de afgrond. Juist op ethisch gebied is vaak niet de creatie, maar de re-creatie het uitgangspunt.

Woordwaarde:
Erik van Alten
Twee geboorten
Jakobus laat zien dat niet de omstandigheden die God op ons levenspad brengt onze reactie bepalen, maar dat wat in ons hart broeit en groeit. De begeerte baart zonde, het Woord baart nieuw leven.

Interview:
Henk Drost
Gereformeerde kerken in India
Ds. Henk Drost laat ons in een ‘missionair’ interview kennismaken met ds. Lawr en met de kerken in Noordoost-India waarbinnen hij werkzaam is.

Nieuw cahier:
Balten Pieter Hagens
Verzet en tolerantie
Het nieuwe cahier is van de hand van dr. Harm Veldman en gaat over de Hugenoten en hun strijd voor de vrijheid van godsdienst.

Gelezen:
Benno Zuiddam
Sprookjesboek
Een kritische recensie van het boek Vuur dat nooit dooft. Gender, seksualiteit & theologie in gesprek (uitg. KokBoekencentrum) resulteert in de constatering dat de auteurs, René Erwich en Almatine Leene, hun eigen waarheden scheppen in hun omgang met de Schrift en de kerkgeschiedenis.

Gelezen:
Lucius de Graaff
Nieuwe kruisvaarders
Waar komt toch de affiniteit van veel orthodoxe christenen met radicaal-rechtse populisten vandaan? Wie daarin geïnteresseerd is en in de netwerken in die kringen, kan terecht in het boek Nieuwe kruisvaarders. De heilige alliantie tussen orthodoxe christenen en radicaal-rechtse populisten door Sander Rietveld.

Uit andere bladen:
Perry Storm
Homoseksualiteit en het belijden van de kerk 
De vraag of het standpunt over homoseksualiteit een belijdeniskwestie is heeft heel wat pennen in beweging gebracht. De essentie van de reacties in het ND en het RD is hier overgenomen.

Gedicht:
De dieren. Aart van der Leeuw.
Met kort commentaar van Gert Slings.

 

Zoeken

Man/vrouw - kerk

Kijk hier voor de Verklaring van het bestuur over de synodebesluiten 'man, vrouw en ambt'.

Voor de bezinning op M/V en ambt verwijzen we u ook naar de website www.bezinningmvea.nl.

 


Planning Nader Bekeken

Aprilnummer
- Witter dan sneeuw!
- Alweer genocide?
- Het evangelie wordt wet

 


Zoeken

Zoeken op onze website levert een schat aan informatie op.

Lees meer