Nader Bekeken

Het Woord toen en nu

NB2022-7

juli / augustus 2022
jaargang 29, nr 7/8

Download dit nummer

 

Schriftlicht:
Kees de Groot
God vergeet jou nooit
Vind je het moeilijk om iets van God te zien en te ervaren?  Hij doet een beroep op je verstand en op je verbeelding. Kijk naar de binnenkant van Zijn hand.

Actueel:
Pieter Boonstra
Oude of nieuwe hermeneutiek; twee reacties
Vanuit welk uitgangspunt benader je de bijbeltekst die je wilt verklaren? Wat mag bij de exegese een rol spelen en wat niet? Dat zijn de vragen waar het om draait in de discussie over oude en nieuwe hermeneutiek.

Thema:
Harm Veldman
Agressors in beeld: twee koningen van Frankrijk
Twee Franse koningen maakten, met steun van de Rooms-Katholieke Kerk, het leven van de hugenoten onmogelijk.

Column:
Gijs Zomer
Stilgezet is stil gezet
Gijs Zomer mist de ND-rubriek Stilgezet van Mieke Brink. Het was zijn dagelijkse medicijn.

Woordwaarde:
Egbert Brink
Levensvreugde toebedeeld!
Tot vreugde heeft God alles geschapen. En Hij geniet van zijn schepping als mensen van zijn gaven kunnen genieten en de vreugde erin houden.

De wereld en het Woord:
Aad Kamsteeg
Wat beweegt de volken?
Aad Kamsteeg presenteert zijn nieuwe tweemaandelijkse rubriek waarin hij bij het licht van de Bijbel aandacht wil geven aan internationale vraagstukken.

Nieuw cahier
Balten Pieter Hagens
Abc van het christen zijn
Ds. Cor van der Leest schreef het nieuwe cahier Op weg naar harmonie, over onze omgang met God, met onszelf en met de ander.

Gelezen:
Chris Kruse
De kosmos en het leven
Over het thema geloof en natuurwetenschap schreef Rolie Barth het boekDe kosmos en het leven, een Meesterwerk. Op zoek naar een natuurlijke verbinding tussen geloof en natuurwetenschap (uitg. Buijten & Schipperheijn, Amsterdam).

Gelezen:
Rob Visser
Waarom trouwen?
Douwe J. Steensma schreef Waarom trouwen? De publieke bevestiging van een relatie (uitg. Groen, Heerenveen). Over het belang van de publieke bekrachtiging van de levensverbintenis van man en vrouw.

Gelezen:
Sipke Alserda
Draagvlak voor tucht?
Yme Horjus schreef het proefschrift Elkaar aanspreken. Is er nog draagvlak voor tegenspraak, correctie en tucht in de kerk?(uitg. Buijten & Schipperheijn, Amsterdam).

Uit andere bladen:
Perry Storm
De kerk kan toch niet blijven zwijgen…
Ds. J.A.W. Verhoeven schreef in De Waarheidsvriend over de dreiging die van het secularisme uitgaat. Hij roept de kerken op om het huwelijk in ere te houden.
Hooglied lezen
In Protestants Nederland stelde prof. dr. Gert Kwakkel voor het Hooglied te zien als een loflied op het prachtige geschenk van de liefde, dat God ondanks alles geeft aan jonge mensen in zijn volk.

Gedicht:
Vreugde. Jaap Zijlstra. Met kort commentaar van Gert Slings.

Zoeken

Man/vrouw - kerk

Kijk hier voor de Verklaring van het bestuur over de synodebesluiten 'man, vrouw en ambt'.

Voor de bezinning op M/V en ambt verwijzen we u ook naar de website www.bezinningmvea.nl.

 


Planning Nader Bekeken

Aprilnummer:
- Deputatenadvies over homoseksualiteit in de kerk
- De hoogste glorie van Christus
- Catechismus en catechese

 


Zoeken

Zoeken op onze website levert een schat aan informatie op.

Lees meer