Nader Bekeken

Oorlog en ideologie

NB2021-8

april 2022
jaargang 29, nr 4

Download dit nummer

p>  

Schriftlicht:
Kees van Dijk
Wie we zijn door Christus’ opstanding…
We zijn met Christus gestorven en we mogen met Hem opstaan in een nieuw leven. Van dat leven zegt Paulus: het is verborgen in God. Het geheim is dat we een nieuwe identiteit krijgen.

Actueel:
Erik van Alten
Oorlog in Oekraïne
Wat is Poetins gedachtegang? En hoe zijn oorlog en gebruik van militaire macht een wezenlijk onderdeel geworden van de Russische godsdienst en volksidentiteit? Maar Christus is aan werk voor zijn kerk in Oekraïne. En Hij vecht met een krachtiger wapen dan Poetin ooit zal bezitten: het Woord van het evangelie.

Thema:
Jaap Burger
De NBV21
Een poging om een vergelijking te trekken tussen de Nieuwe Bijbelvertaling 2004/2007 en de gereviseerde NBV21 gebeurt aan de hand van een aantal voorbeelden en een uitleg van de gebruikte vertaalmethoden.

Column:
Rufus Pos
Slachtoffer
Over vrouw en slachtoffer zijn.

Woordwaarde:
Erik van Alten
Een puzzel in het Spreukenboek?
Moet je een zot nu wel of niet naar zijn dwaasheid antwoorden, is de vraag die Spreuken 26:4 en 5 lijkt op te roepen. We zien een constante en twee veranderlijken.

Getuigen vandaag:
Peter Drost
Verlangen naar de wederkomst
Over Christus’ wederkomst, waarnaar de gelovige mag verlangen.

Nieuw cahier:
Adri Flipse
Korte schriftoverdenkingen
Presentatie van het nieuwste cahier van Woord & Wereld: Defragmenteer mijn hart, door David de Jong.

Gelezen:
Hans van der Jagt
Verbonden in Christus
Ds. K.H. de Groot schreef Verbonden in Christus (uitg. Buijten & Schipperheijn, Amsterdam), een mooi boek dat opnieuw aandacht vraagt voor de betekenis van het verbond in de Bijbel.

Gelezen:
Jaap Burger
Leven met God
Arie de Rover schreef met Genadeloos goed (uitg. Buijten & Schipperheijn, Amsterdam) een boek dat tot zelfbeproeving leidt en dat tegelijk veel vragen oproept.

Gelezen:
Lucius de Graaff
Islamitische Staat als witwasorganisatie
Beatrice de Graaf schreef Radicale verlossing. Wat terroristen geloven (uitg. Prometheus, Amsterdam), een fantastisch boek voor wie meer wil weten over de achtergrond van (islamitisch) terrorisme.

Uit andere bladen:
Leo Bezemer
Gereformeerd volksvertegenwoordiger
Gert Schutte schreef als Kamerlid en gereformeerd volksvertegenwoordiger 1996 in Ons Burgerschap over wat hem dreef. Onlangs schreef Hans Goslinga in Trouw een eerbetoon en in de Kamer werd Schutte herdacht door de voorzitter en de minister-president.

Gedicht:
Een nieuw lied. Ida Gerhardt.Met kort commentaar van Gert Slings.

Zoeken

Man/vrouw - kerk

Kijk hier voor de Verklaring van het bestuur over de synodebesluiten 'man, vrouw en ambt'.

Voor de bezinning op M/V en ambt verwijzen we u ook naar de website www.bezinningmvea.nl.

 


Planning Nader Bekeken

Decembernummer
- Doorspreken over man, vrouw en ambt
- Het teken van Kaïn
- Christus tussen hemelvaart en wederkomst

 


Zoeken

Zoeken op onze website levert een schat aan informatie op.

Lees meer