Nader Bekeken

Gender en identiteit

NB2021-8

februari 2022
jaargang 29, nr 2

Download dit nummer

 

Schriftlicht:
Jezelf zijn
Bart van Egmond
De genderideologie beweert dat niet het lichaam waarin je geboren bent, bepaalt of jij man of vrouw bent, maar dat jouw gevoelens dat doen. Wie jijzelf bent, kun je alleen zelf zeggen, zo is de gedachte. Wat leren Genesis 1:27 en 1 Johannes 3:2 ons in dat verband?

Actueel:
Ida Slump-Schoonhoven
Van ‘geslacht’ naar ‘gender’. Een radicale verandering
In onze samenleving is de overheersende norm geworden dat het onderscheid tussen man en vrouw geen rol mag spelen. Niet bij de manier waarop je je persoonlijke leven vorm geeft, niet bij maatschappelijke verhoudingen en omgangsvormen en ook niet als het gaat om je seksuele verlangens en gedragingen. Hoe is dat zo gekomen? Hoe kan de Bijbel nog onze norm zijn?

Thema:
Cees Sonnevelt
Gendertheorie in bijbels licht
We moeten oprecht bewogen zijn met mensen die in hun persoonlijke leven genderdysforie (een groot ongemak met hun lichamelijke geslacht) ervaren. Maar we moeten tegelijk duidelijk zijn over de genderideologie. In dit artikel een aantal bijbelse argumenten.

Thema:
Maarten Klaassen
Helpen zoeken naar je ware identiteit. Pastoraat aan transgenders
Het Westen verkeert in een identiteitscrisis, velen zijn onzeker over wie ze zijn. Dat geldt vooral ook voor jongeren die zich melden bij een transgenderkliniek. Bijbels gezien is je identiteit gegeven en hoef je die niet te zoeken. Mensen met die moeiten verdienen ons meeleven, gebed en ondersteuning.

Column:
Rufus Pos
Demografische winter
Over huwelijk, verbond en contract in deze tijd van welvaart.

Woordwaarde:
Rob van Houwelingen
Een unieke woestijnervaring
Bij een woestijnervaring hebje het gevoel dat alles je uit handen geslagen is. Je bent op jezelf aangewezen, zonder hulpmiddelen, zonder bezittingen, zonder familie en bekenden. Je staat er helemaal alleen voor. Jezus heeft een unieke woestijnervaring doorstaan, juist om te kunnen meevoelen met onze zwakheden.

Getuigen vandaag:
Peter Drost
Het lichaam van Christus
Wat zegt de belijdenis over het avondmaal?

Gelezen:
Kees van Dijk
Genderdysforie, de Bijbel open, en dan…
In de brochure Genderdysforie. Een handreiking aan kerkenraden met het oog op het pastoraat (uitg. hoofdbestuur Gereformeerde Bond in de Protestantse Kerk in Nederland) staan enkele bijdragen over het omgaan met transgender gemeenteleden.

Gelezen:
Ida Slump-Schoonhoven
Beelddragers (m/v) van God
Rachel Gilson schreef over haar worsteling met en zoektocht naar Gods bedoelingen met mannen en vrouwen een persoonlijk en openhartig boek: Vernieuwd en onveranderd. Uit de kast, opnieuw geboren, en dan? (uitg. De Banier, Apeldoorn).

Gelezen:
Sipke Alserda
Een beknopte christelijke ethiek
Ds. Rob Visser schreef Hoe zullen wij leven? Vingeroefeningen in christelijke ethiek (uitg. Tesselaren) en behandelt daarin naast ethiek in het algemeen allerlei concrete ethische onderwerpen.

Uit andere bladen:
Ida Slump-Schoonhoven
Principieel en pastoraal
In het Reformatorisch Dagblad zette het Bijbels Beraad M/V onder de titel ‘Transformatie in plaats van transitie’ zijn bijbels-theologische overtuiging met betrekking tot geslachtsverandering uiteen. In dezelfde krant kwamen daarop van diverse kanten reacties.

Gedicht:
Vaders stem. Freek de Jonge. Met kort commentaar door Gert Slings.

Zoeken

Man/vrouw - kerk

Kijk hier voor de Verklaring van het bestuur over de synodebesluiten 'man, vrouw en ambt'.

Voor de bezinning op M/V en ambt verwijzen we u ook naar de website www.bezinningmvea.nl.

 


Planning Nader Bekeken

Decembernummer
- Doorspreken over man, vrouw en ambt
- Het teken van Kaïn
- Christus tussen hemelvaart en wederkomst

 


Zoeken

Zoeken op onze website levert een schat aan informatie op.

Lees meer