Nader Bekeken

Hoe lees je de Bijbel?

NB2021-8

januari 2022
jaargang 29, nr 1

Download hier het artikel van de maand

 

Schriftlicht:
Henk Drost
Zalig wie weet te wachten
Abraham was gehoorzaam vertrokken naar een totaal vreemd land. Hij vertrouwde op Gods beloften. Gods kinderen in het oude verbond geloofden, maar hadden niet de vervulling van de beloften gezien. Vertrouwen wij erop?

Actueel:
Pieter Boonstra
Nogmaals oude of nieuwe hermeneutiek
In publicaties wordt nu de ‘oude hermeneutiek’ voorgesteld als afgedaan en ‘nieuwe hermeneutiek’ wordt naar voren geschoven als oplossing en aangeprezen als medicijn. Vanuit de filosofie, de theologie en onze belijdenis worden in dit artikel argumenten ingebracht die duidelijk maken dat de nieuwe hermeneutiek daarentegen een virus is dat bestreden moet worden.

Thema:
Bart van Egmond
Altijd leerling. Irenaeus en de uitleg van de Bijbel
Als vervolg op het artikel over kerkvader Irenaeus van Lyon en gnostische bijbeluitleg (julinummer 2021) nu iets over Irenaeus’ eigen visie op de Schrift en de uitleg daarvan. Om af te sluiten met wat de relevantie daarvan is voor de kerk van vandaag.

Column:
Gijs Zomer
Ondanks alles
Over geloof, hoop en liefde bij ernstige ziekte.

Woordwaarde:
Gert Kwakkel
Een veilige vlucht
God heeft zijn volk als op adelaarsvleugels gedragen. Wat betekent dat in 2022 voor ons? Over arenden en gieren en Gods indrukwekkende draagkracht.

Getuigen vandaag:
Peter Drost
Doop
Waarom laat je je kind dopen? Wat we daarover in de belijdenis leren.

Hermeneutiek:
Gert van den Brink
Vrijheid van exegese of nieuwe hermeneutiek
Zijn geboden en voorschriften in het Nieuwe Testament nog steeds van kracht voor de christelijke gemeente van nu? De vraag of vrouwen anno nu wel of niet een hoofddeksel moeten dragen, kan ons helpen om helder te krijgen waarover de discussie over hermeneutiek gaat.

Essay:
Bauke Seldenthuis
Waarom ik lees wat ik lees
Beschouwing over lezen en over het plezier dat het kan geven, op wat voor manier dan ook.

Gemeenteleven:
Pieter Niemeijer
Het beleggen van middagdiensten
Enkele overwegingen bij het al dan niet behouden van de middagdienst, nu veel gemeenten tot afschaffing overgaan.

Gelezen:
Kees de Groot
Prediking als aanbidding
In het rijke boek Prediking als aanbidding. Bijbelverklarende verheerlijking van God (uitg. Het Zoeklicht, Doorn) beschrijft John Piper het doel van de prediking en gaat hij in op de vraag hoe dit doel het beste bereikt kan worden.

Uit andere bladen:
Perry Storm
Elkaar onderdanig
Ds. Peter H. Holtvlüwer schreef een interessant hoofdartikel in Clarion, het kerkelijk opinieblad van de Canadian Reformed Churches, over de vraag of het terecht is om bij de uitleg van Efeziërs 5 vers 21 te verbinden met de rest van dat hoofdstuk.

Gedicht:
Het troostconcours. Luuk Gruwez.Met kort commentaar van Gert Slings.

Ik neem een:

- abonnement op Nader Bekeken
(1e jaar halve prijs)
- andere keuze

Zoeken

Man/vrouw - kerk

Kijk hier voor de Verklaring van het bestuur over de synodebesluiten 'man, vrouw en ambt'.

Voor de bezinning op M/V en ambt verwijzen we u ook naar de website www.bezinningmvea.nl.

 


Planning Nader Bekeken

Decembernummer
- God stuurt zijn Zoon naar onze wereld van duisternis
- Wat zijn de gevaren van kerkstrijd?
- Welke opvatting over schriftgezag hanteert het rapport Elkaar van harte dienen?
- Gods hand is er in alles wat gebeurt.
 


Zoeken

Zoeken op onze website levert een schat aan informatie op.

Lees meer