Nader Bekeken

Wereldwijde eenheid van de kerk

NB2021-8

november 2021
jaargang 28, nr 11

Download dit nummer

 

 

Schriftlicht:
Gert Kwakkel
Inzicht geeft geduld
Jezus Christus heeft beloofd snel terug te komen om een nieuwe wereld te brengen. Ondertussen zijn we zo’n tweeduizend jaar verder. Waarom kost het zoveel tijd?

Actueel:
Kim Batteau
De wereldwijde eenheid van Christus’ kerk en de ICRC
God roept alle kerken in de wereld op tot geloof en gehoorzaamheid. De ICRC, de internationale organisatie van kerkverbanden die de gereformeerde belijdenissen onderschrijven, doet een appel op de GKv op om terug te keren naar de richtlijnen van Gods Woord.

Thema:
Harm Boiten
Het oer-ei
De auteurs van het boek Oer tekenen het ontstaan van het heelal met het beeld van een geschapen uit elkaar spattend ei. De idee van zo’n oer-ei is niet bekend vanuit de Bijbel, het is wetenschappelijk niet te verifiëren, maar het komt wel voor in oeroude mythen.

Column:
Gijs Zomer
De ‘grote en vreeselike vloed’
Het oude kerkje van Waardhuizen weerstond de watervloed van 1953. Voor de vloed van de verwereldlijking nu is de gemeente niet zomaar veilig. De kerkenraad ziet toe op haar fundament.

Woordwaarde:
Egbert Brink
Jihad tegen het kwaad
God stichtte vijandschap tussen de vrouw en de slang. De strijd is volop gaande, geen mens ontkomt aan dat conflict. Maar het kwaad is in principe overwonnen aan het kruis. Pas alshet voorgoed is uitgebannen en gebroken, is de jihad tegen het kwaad uitgewoed.

Getuigen vandaag:
Peter Drost
Orde!
Het is goed dat er een orde is in de kerk, die de vrede dient en die helpt om samen in eenheid de Here te dienen.

Schriftvisie:
Harry Wendt
Weven of improviseren? De verhouding tussen Bijbel en preek. 1. De Schrift als script?
In zijn boek Horen naar de stem van God. Theologie en methode van de preek vergelijkt prof. Kees de Ruijter de Bijbel met een onvoltooid toneelstuk, op basis waarvan wij moeten improviseren. Harry Wendt meent dat dit beeld ontoereikend is en dat de schriftleer die eruit volgt, ontoereikend en onjuist is.
Weven of improviseren? De verhouding tussen Bijbel en preek. 1. De preek als kleed
Ds. J.C. Sikkel gebruikte voor de prediking onder andere het beeld van het werken aan ‘een kleed, dat reeds begonnen is, en waarvan het borduurwerk reeds verre vorderde’. Daarbij wordt niet geïmproviseerd, maar wordt een gegeven patroon gevolgd. Wendt nodigt prof. De Ruijter uit vanuit deze beelden te denken.

Interview:
Ida Slump en Marja Zwikstra
Onderzoeker van Gods werken. Een interview met prof. dr. Chris Kruse
Prof. Chris Kruse is oud-hoogleraar geneesmiddelenonderzoek en was op allerlei manieren betrokken bij het kerkelijk leven. Een gesprek met hem over spiritualiteit en kerk, geloof en wetenschap, schepping en evolutie, en over coronavaccins.

Gelezen:
Marja Zwikstra-de Weger
Waarom bijbellezen?
Lees je Bijbel op een manier die bij jou past van Corien Oranje is een praktisch gebruiksboek dat wil stimuleren om met de Bijbel bezig te zijn.

Uit andere bladen:
Perry Storm
Dicht bij jezelf of dicht bij Jezus?
In De Waarheidsvriend vraagt ds. J.A.W. Verhoeven zich bezorgd af of we het verschil nog weten tussen het werk van de Heilige Geest en ons eigen (interessante) gevoel. Dit naar aanleiding van het pinksternummer van het EO-blad Visie.
Exegetische kernkwesties rond ‘vrouw en ambt’
Ds. C.H. Hogendoorn schrijft in De Waarheidsvriend een recensievan Geschapen om te regeren. In gesprek over vrouw en ambt van Robert Plomp en maaktdaarbij zinnige opmerkingen over een aantal exegetische kernkwesties.

Gedicht:
De strijk. Robert Roth.Met kort commentaar van Gert Slings.

Zoeken

Man/vrouw - kerk

Kijk hier voor de Verklaring van het bestuur over de synodebesluiten 'man, vrouw en ambt'.

Voor de bezinning op M/V en ambt verwijzen we u ook naar de website www.bezinningmvea.nl.

 


Planning Nader Bekeken

Aprilnummer:
- Deputatenadvies over homoseksualiteit in de kerk
- De hoogste glorie van Christus
- Catechismus en catechese

 


Zoeken

Zoeken op onze website levert een schat aan informatie op.

Lees meer