Nader Bekeken

Zonder aanzien des persoons

NB2021-8

oktober 2021
jaargang 28, nr 10

Download dit nummer

 

 

Schriftlicht:
Harm Boiten
Gelukkig de vredestichters
Sinds onze val in zonde is er onvrede, oorlog. De Here Jezus stichtte echte vrede op basis van zijn eigen bloed. Met die vrede in je hart ga je niet comfortabel op je zitbank achterover leunen. God vraagt jouw dankbare inzet!

Actueel:
Bart van Egmond
Waaraan verbind je je?
De Werkgroep Toekomstige Kerkorde stelt aan de Synode van Goes een nieuw ondertekeningsformulier voor dat op belangrijke punten verschilt van het Dordtse formulier. In het midden wordt gelaten of de belijdenisgeschriften in al hun delen de leer van de Bijbel naspreken, de belofte om dwalingen te bestrijden is eruit gehaald en er wordt niet meer gevraagd naar de persoonlijke overtuiging van de ondertekenaar.

Thema:
Harry Wendt
Geen losse steen
In 1946 aanvaardden de synodalen een ‘vervangingsformule’ over de plek van gedoopte kinderen in het verbond. Deze formule kwam niet tegemoet aan alle bezwaren van de vrijgemaakten, maar gelezen binnen het kader van de verbondstheologie van S.G. de Graaf verschilt hij wel degelijke van eerdere synode-uitspraken.

Column:
Rufus Pos
Identiteit
Identiteit wordt beschouwd als iets dat iedereen zelf kan bepalen. De problemen die dat met zich meebrengt, los je niet op door de Bijbel op een nieuwe manier te lezen.

Woordwaarde:
Rob van Houwelingen
Verschil in gelijkheid
Al onze sociale verschillen verbleken in het licht van Jezus Christus, de Heer der heerlijkheid. Ontleen je status als gelovige aan Hem en behandel je broeders en zusters zoals Hij hen ziet. vanuit de hemel.

Getuigen vandaag:
Peter Drost
Door God geroepen
Als er ambtsdragers verkozen worden, gaat het er niet om dat zij mensen in de gemeente vertegenwoordigen, maar het gaat erom dat zij God in de gemeente vertegenwoordigen.

Kerkgeschiedenis:
Rufus Pos
De Gedenkbundel 70 jaar Vrye Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika is een lees- en kijkboek over de geschiedenis van onze Zuid-Afrikaanse zusterkerken.

Gelezen:
Henk Drost
Ouders, ontwaak!
De moderne ideologie die voortkomt uit de seksuele revolutie wordt via schoolboeken de harten van de kinderen ingedragen. De uitgave Seksuele indoctrinatie in schoolboeken. Een kritisch onderzoeklaat dit zien en waarschuwt.

Gelezen:
Bart van Egmond
Martelaarschap
Luite-Harm Kooij maakte een vertaling van Aansporing tot het martelaarschap van Origenes, een invloedrijk theoloog uit de vroege kerk. Het boek helpt je om de woorden van de Here Jezus in hun radicaliteit tot je te laten komen.

Gelezen:
Hans de Wolf
Allerlei anders
Hij is goed, hij is de koning is een bundel met artikelen van Wolter Rose. Rose verlaat dikwijls de gebaande paden en verrast met oorspronkelijke gedachten.

Uit andere bladen:
Leo Bezemer
Een maakbare samenleving?
In Wapenveld bespreekt Leonard Geluk hij onder de titel ‘De hoogmoed van de maakbare samenleving’ de dissertatie van Robert van Putten (De ban van beheersing).

Gedicht:
Vitellus. Willem de Mérode. Met kort commentaar van Gert Slings.

Zoeken

Man/vrouw - kerk

Kijk hier voor de Verklaring van het bestuur over de synodebesluiten 'man, vrouw en ambt'.

Voor de bezinning op M/V en ambt verwijzen we u ook naar de website www.bezinningmvea.nl.

 


Planning Nader Bekeken

Aprilnummer:
- Deputatenadvies over homoseksualiteit in de kerk
- De hoogste glorie van Christus
- Catechismus en catechese

 


Zoeken

Zoeken op onze website levert een schat aan informatie op.

Lees meer