Nader Bekeken

Hagars Ketikoti

NB2021-8

september 2021
jaargang 28, nr 9

Download dit nummer

 

 

Schriftlicht
Bart van Egmond
Belle en het beest
David wordt in kwaad daglicht gesteld. Dat maakt het beest in hem los. God stuurt Belle om het beest tot bedaren te brengen. Wat leeft er in ons hart?

Actueel
Balten Pieter Hagens
Wijzer dan Paulus
Op de synode van Goes werden de exegetische bezwaren ten aanzien van de man-vrouwbesluiten niet getoetst of weerlegd, maar geneutraliseerd met alternatieve exegeses ‘van deze tijd’. Elk kerklid mag nu zelf kiezen naar welke exegese zijn of haar voorkeur uitgaat. Maar daarmee wijkt de stem van Gods Woord voor het rumoer van de publieke opinie.

Thema
Erik van Alten
Doorgaan? En hoe dan?
De synode van de Zuid-Afrikaanse zusterkerken van de GKv sprak uit dat de GKv door de besluiten van opeenvolgende synodes van Gods Woord zijn afgeweken. Toch werd besloten de zusterkerkrelatie voorlopig te verlengen – met het oog op de bezwaarde broeders en zusters in Nederland.

Column
Gijs Zomer
Kampen, wacht u voor Utrecht!
Is Utrecht the-place-to-be voor de theologische studenten?

Woordwaarde
Gert Kwakkel
Hagars Ketikoti
De slavin Hagar ondergaat veel ellende in Abrams huishouding. De Heer komt haar te hulp. Maar de oplossing die Hij biedt is een andere dan bevrijding uit de handen van haar meesteres.

Getuigen vandaag
Peter Drost
Geestelijk leidinggeven
Een kerk die niet geestelijk geregeerd wordt, slaat nergens op. Daarvan kun je niet alleen de kerkenraad de schuld geven. Hoe geestelijk ben je zelf betrokken bij je gemeente?

Interview
Bart van Egmond en Harry Wendt
‘Uw trouw is beter dan het leven’
Interview met prof. Frank van der Pol, die onlangs de GKv verliet en zich aansloot bij de GKN. Achter zijn besluit zit meer dan alleen de m/v-besluiten van de generale synode.

Gelezen
Sipke Alserda
Mijn kind is homo
In Ik zal altijd van je houden schrijftGeja van Reenen over haar ervaringen als moeder bij de coming-out van haar zoon (uitg. Buijten & Schipperheijn, Amsterdam).

Gelezen
Henk Drost
Bert Schroten schreef over het mysterie van het lijden God, waarom? Bijbelstudie over het probleem van het lijden (uitg. KokBoekencentrum, Utrecht).

Uit andere bladen
Perry Storm
De agressie van de transbeweging
In HP/DeTijd schreef Jan Kuitenbrouwer over de ‘transbeweging’, die het biologische geslacht als achterhaald beschouwt: sekse bestaat niet, je bepaalt zelf wat je ‘gender’ is. Het hatelijke en agressieve optreden van deze beweging slaat alle kritiek dood. Zelfs in de Tweede Kamer is er nauwelijks debat over de ‘zelfidentificatie’. Een gevaarlijke ontwikkeling.
Wie staat centraal in de preek?
Ds. M.G.M. Mudde schrijft in De Waarheidsvriend een serie artikelen over het belang van christocentrische prediking.

Gedicht
Thuiskomst. Ida Gerhardt. Met kort commentaar van Gert Slings.

Zoeken

Man/vrouw - kerk

Kijk hier voor de Verklaring van het bestuur over de synodebesluiten 'man, vrouw en ambt'.

Voor de bezinning op M/V en ambt verwijzen we u ook naar de website www.bezinningmvea.nl.

 


Planning Nader Bekeken

Aprilnummer:
- Deputatenadvies over homoseksualiteit in de kerk
- De hoogste glorie van Christus
- Catechismus en catechese

 


Zoeken

Zoeken op onze website levert een schat aan informatie op.

Lees meer