Nader Bekeken

God is er en Hij spreekt

NB2021-8

juli/augustus 2021
jaargang 28, nr 7/8

Download dit nummer

 

 

Schriftlicht:
Wim Schaaij
Vrij van het nu
Welke weg wijst de Bijbel bij de huidige secularisatie? Wees een goed voorbeeld door in heel je leven te laten zien wat het betekent om op God gericht te leven.

Actueel:
Pieter Boonstra
De crisis in het bijbellezen
Er is sprake van een crisis in het bijbellezen. Dat heeft alles te maken met het steeds groter wordende conflict tussen wat de Bijbel zegt en wat in de maatschappij gemeengoed is. Of het nu gaat om evolutie, gender en seksualiteit, of de positie van man en vrouw, datgene wat wetenschappers zeggen en als onderzoeksresultaten presenteren, staat haaks op de Bijbel. De crisis is des te heftiger doordat de lobby om te denken zoals iedereen denkt, zo sterk is.

Thema:
Bart van Egmond
Verbeteraars van de apostelen
Wat bedoel je precies als je zegt dat je de Bijbel aanvaardt als het Woord van God? En als je dat zegt, wat betekent dat dan voor hoe je de Bijbel uitlegt? Dit zijn vragen die vandaag volop in discussie zijn onder christenen. Maar ze spelen al heel de kerkgeschiedenis door. Kerkvader Irenaeus van Lyon had er ook mee te maken. Wat kunnen wij van zijn strijd leren?

Column:
Rufus Pos
Kerkenraden in gijzeling
Kun je als ambtsdrager of gemeentelid nog bezwaar blijven maken tegen de nieuwe exegese?

Woordwaarde:
Hans de Wolf
Het schip van de woestijn
Over de kameel, het oudtestamentische vervoermiddel.

Getuigen vandaag:
Peter Drost
Kenmerken van een christen
De belijdenis zegt ook iets over de mensen die bij de kerk horen en hoe je ze kunt herkennen.

Politiek:
Piet Houtman
Christus is Heer over de politiek
Ook koningen staan als hoogste aardse machthebbers onder de regering van God de HEER en van zijn Zoon Jezus. Christus is de ‘Hoogste Heer en koning’, ‘Koning der koningen en Here der Heren’ (Op. 19:16). Aardse regeerders staan onder zijn gezag.

Politiek:
Piet Houtman
Déze wereld in het licht van Christus
Christenen hebben hun éigen motivatie om in de samenleving constructief bezig te zijn en samenwerking te zoeken: de heerschappij van Christus! Zij geloven dat Hij komt, niet maar voor een aflossing van de wacht, maar om deze wereld te oordelen – zij die Hem als Heer erkenden en degenen die dat nog steeds niet hebben gedaan.

Gelezen:
Andries van Renssen
Bijbel en evolutie – natuurwetenschappelijke aspecten
Over Bijbel en ruimte voor de wetenschap verscheen Bijbel en evolutie. Blijvend conflict of verrassende ruimte door Henk G. Geertsema (uitg. Buijten & Schipperheijn Motief).

Gelezen:
Harm Boiten
Vijftig tinten oecumene
Over de huidige veelkleurige oecumene verscheen onder redactie van H.A. Speelman en K. van der Zwaag Spirituele oecumene. Over de vele vormen van de gezamenlijke en persoonlijke omgang met God (uitg. Summum Academic Publications, Kampen).

Gelezen:
Joop Schreuder
Hoe bouw je bruggen?
In het geheim geloven is de autobiografie van priester/denker Tomáš Halík (uitg. KokBoekencentrum, Utrecht).

Gelezen:
Lucius de Graaff
De Grande Finale
De Grande Finale van Anton Wessels (uitg. Aspekt, Soesterberg) gaat over de ‘Apocalyps in Tenach, Evangelie en Koran’.

Uit andere bladen:
Perry Storm
Waarom kerkelijke regels onmisbaar zijn
In De Wekker schreef prof. dr. H.J. Selderhuis onder de titel: ‘Kerkrecht leeft van zonde en genade’.
GKv/NGK en de binding aan de belijdenis
Onderweg leverde een themanummer over het belijden van de kerk, tegen de achtergrond van het fusieproces GKv-NGK:Op zoek naar een nieuw anker’.

Gedicht:
Blumhardt. J.W. Schulte Nordholt. Met kort commentaar van Gert Slings.

Zoeken

Man/vrouw - kerk

Kijk hier voor de Verklaring van het bestuur over de synodebesluiten 'man, vrouw en ambt'.

Voor de bezinning op M/V en ambt verwijzen we u ook naar de website www.bezinningmvea.nl.

 


Planning Nader Bekeken

Aprilnummer:
- Deputatenadvies over homoseksualiteit in de kerk
- De hoogste glorie van Christus
- Catechismus en catechese

 


Zoeken

Zoeken op onze website levert een schat aan informatie op.

Lees meer