Nader Bekeken

Meningen over Jezus

NB2021-2

juni 2021
jaargang 28, nr 6

Download dit nummer

 

 

Schriftlicht:
Dirk Groeneveld
Als een wolk in de woestijn
De woestijntijd was een bijzondere tijd. Die periode wordt wel vergeleken met deze coronatijd. God doet er alles aan om zich voor het volk Israël zichtbaar te maken en Hij doet dat in een wolk. Konden ook wij Gods aanwezigheid zo maar opmerken, denk je dan. Maar Hij is al aanwezig in Geest en Woord!

Actueel:
Ida Slump-Schoonhoven en Bart van Egmond
Hokjesdenken?
De tweedeling man-vrouw is helemaal niet vanzelfsprekend en moet verdwijnen, kun je vandaag horen. Zelfs in de kerken, denk aan de ‘regenboogindex’ die de Protestantse Theologische Universiteit presenteerde. Ook Almatine Leene liet zich in haar column in het ND in die richting uit. Hoe moeten we deze redeneringen zien?

Thema:
Harm Boiten
Zoektocht naar de ‘historische Jezus’
Henk Bakker stelt zich in zijn boek Jezus. Reconstructie en revisie de vraag naar de betekenis van Jezus als historische figuur. Centraal staat Jezus’ Jood-zijn. Helaas volgt het overigens interessante boek een ander spoor dan het confessioneel-kerkelijke.

Column:
Gijs Zomer
Kijkgedrag
Over de winst van de digitale kerkdienst.

Woordwaarde:
Egbert Brink
Het alleenrecht van Gods liefde
God is de persoonlijke God, die zich indringend met je bezighoudt, die op je betrokken is, die recht heeft op je leven en leefwereld. Maar zijn liefde is ook steeds een keuze en een actie van Hem uit, Hij koos ervoor om lief te hebben!

Getuigen vandaag:
Peter Drost
Beoordeel je kerk
De juiste criteria om je kerk te beoordelen vind je in de geloofsbelijdenis. Het gaat in de kerk om leven of dood, om hemel of hel, en dat is niet niks.

Reactie:
Hans Burger
Hermeneutiek
Reactie op wat Sipke Alserda in de beide vorige nummers schreef over Burgers visie op hermeneutiek.

Nawoord:
Sipke Alserda
Hans Burger over hermeneutiek
Nawoord op de reactie van Burger.

Gelezen:
Bauke Seldenthuis
Bijbelverhalen met een eigen inkleuring
Reinier Sonneveld schreef bijbelverhalen en -liedjes die het eerste deel vormen van het project De liedjesbijbel (uitg. Vuurbaak, Amersfoort). Een kritische bespreking.

Gelezen:
Henk Drost
Leven met God op de kruispunten. Drie levensfasen
Van Tim Keller verschenen drie deeltjes over de veranderingen rond geboorte, huwelijk en dood: Geboorte, Trouwen, Sterven (uitg. Van Wijnen, Franeker).

Uit andere bladen:
Perry Storm
Het schuivende ND
In De Waarheidsvriend stelde dr. A.A.A. Prosman kritische vragen bij opiniërende artikelen in het Nederlands Dagblad naar aanleiding van de verkiezingen en van de discussie over homoseksualiteit.
De belangrijke eigen plaats van de schriftlezing
Ds. Willem Maarten Dekker schreef in Woord & Dienst in een column wat hem opviel toen hij een kerkdienst van Mozaïek had gezien.

Gedicht:
Kiekendief. Renée van Riessen. Met kort commentaar van Gert Slings.

Zoeken

Man/vrouw - kerk

Kijk hier voor de Verklaring van het bestuur over de synodebesluiten 'man, vrouw en ambt'.

Voor de bezinning op M/V en ambt verwijzen we u ook naar de website www.bezinningmvea.nl.

 


Planning Nader Bekeken

Aprilnummer:
- Deputatenadvies over homoseksualiteit in de kerk
- De hoogste glorie van Christus
- Catechismus en catechese

 


Zoeken

Zoeken op onze website levert een schat aan informatie op.

Lees meer