Nader Bekeken

De schatten van het koninkrijk

NB2021-2

mei 2021
jaargang 28, nr 5

Download hier het artikel van de maand

 

 

Schriftlicht:
Pieter Boonstra
Het verlangen van de Geest
De Heilige Geest is een persoon, die spreekt en die verlangens en gevoelens heeft. Dat blijkt als Johannes schrijft: ‘De Geest en de bruid zeggen: Kom!’ De Geest kijkt reikhalzend uit naar de komst van de Here Jezus. Hij, als eerste – Hij staat voorop – roept vol verlangen: ‘Kom, Here Jezus.’ Maar waarom doet Hij dat?

Actueel:
Jan Wesseling
Misverstand over zegen en toorn
Hoe staan we er als mensheid voor? Wat is ons beeld van God? Wat is ten diepste het karakter van zijn genade en de aard van het evangelie? En wat is de reikwijdte van het heil? In enkele artikelen in de pers kwamen deze vragen naar voren. Wie thuis is in de gereformeerde geloofsleer, merkt dat in reacties diverse basisprincipes worden verwaarloosd.

Thema:
Sipke Alserda
Het probleem van de bijbeltekst
Het kost enige inspanning om de visie op hermeneutiek van dr. Hans Burger te lezen en te begrijpen. Omdat hermeneutiek een moeilijk onderwerp is. Omdat de terminologie vaak lastig is en niet altijd precies gedefinieerd wordt. En omdat zijn uitspraken soms tegenstrijdig lijken. Geprobeerd wordt om wat helderheid te verschaffen. In dit artikel nadruk op de bijbeltekst.

Column:
Rufus Pos
Top tien
Over mensen en zaken met elkaar vergelijken.

Woordwaarde:
Rob van Houwelingen
De schatten van Gods koninkrijk zijn het uitpakken waard
Niet alleen vorstelijke paleizen en oude kathedralen hebben een schatkamer, het koninkrijk van God heeft die ook. Maar het is niet de bedoeling dat de kostbaarheden uit die koninklijke schat verborgen blijven. Ze moeten voor een breed publiek opgediept en uitgepakt worden en wel door speciaal daarvoor opgeleide schriftgeleerden.

Getuigen vandaag:
Peter Drost
Waarom kerklid?
Als je burger bent van het Koninkrijk der Hemelen, is het ook belangrijk dat er een instantie is die dat kan bevestigen.

Milieu:
Wim de Vries
Rentmeesterschap: hoe doe je dat?
Het is belangrijk om te weten hoe je praktische invulling aan rentmeesterschap kunt geven. Maar tegelijk is dringend een gedragsverandering nodig. Want de aantasting van Gods schepping heeft grote gevolgen voor de planten- en dierenwereld, en komt ook op ons eigen hoofd terug.

Nieuw cahier:
Balten Pieter Hagens
Psalmen als levensliederen
Introductie op het nieuwste cahier van Woord & Wereld: Gods held. Davids levensliederen, geschreven door Henk Drost.

Gelezen:
Balten Pieter Hagens
Deugen de meeste mensen?
Rutger Bregman schreef De meeste mensen deugen. Een nieuwe geschiedenis van de mens (uitg. De Correspondent, Amsterdam).

Gelezen:
Hans de Wolf
Veertig vragen bij het Oude Testament
Van dr. Mart-Jan Paul verscheen Struikelblokken. Veertig vragen bij het Oude Testament (uitg. De Banier, Apeldoorn).

Uit andere bladen:
Perry Storm
Problematische profielschetsen voor predikanten
In De Waarheidsvriend maakt ds. P.J. Vergunst aantekeningen t.a.v. het huidige beroepingswerk.
De ruimte in de kerk na de GS Goes
Ds. Anne van der Sloot laat in Gereformeerd Kerkblad zien hoe de GS Goes in feite de kerkelijke verdeeldheid bevordert in plaats van die tegen te gaan. Ter vergelijking het bericht uit Onderweg over een nieuwe gemeente in IJsselstein.

Gedicht:
Een kinderspiegel. Judith Herzberg. Met kort commentaar van Gert Slings.

Ik neem een:

- abonnement op Nader Bekeken
(1e jaar halve prijs)
- andere keuze

Zoeken

Man/vrouw - kerk

Kijk hier voor de Verklaring van het bestuur over de synodebesluiten 'man, vrouw en ambt'.

Voor de bezinning op M/V en ambt verwijzen we u ook naar de website www.bezinningmvea.nl.

 

Planning Nader Bekeken

Juninummer
-In de woestijn
- historische Jezus
- genderproblematiek
- Gods liefde

Zoeken

Zoeken op onze website levert een schat aan informatie op.

Lees meer