Nader Bekeken

De kinderen horen erbij

NB2021-8

december 2021
jaargang 28, nr 12

Download dit nummer

 

Schriftlicht:

Pieter Schelling
‘Immanuel’ vervuld!
Tempel en kerk hebben in het nieuwe Jeruzalem hun dienst gedaan. De Almachtige en het Lam vormen zelf hun huis in de stad. Dat Immanuel-symbool is vervuld. Johannes’ visioen van de nieuwe stad kan ons in alle verwarring en onrust de beloofde kalmte en kracht geven.

Lees meer...

De schatten van het koninkrijk

NB2021-2

mei 2021
jaargang 28, nr 5

Download dit nummer

 

 

Schriftlicht:
Pieter Boonstra
Het verlangen van de Geest
De Heilige Geest is een persoon, die spreekt en die verlangens en gevoelens heeft. Dat blijkt als Johannes schrijft: ‘De Geest en de bruid zeggen: Kom!’ De Geest kijkt reikhalzend uit naar de komst van de Here Jezus. Hij, als eerste – Hij staat voorop – roept vol verlangen: ‘Kom, Here Jezus.’ Maar waarom doet Hij dat?

Lees meer...

Wereldwijde eenheid van de kerk

NB2021-8

november 2021
jaargang 28, nr 11

Download dit nummer

 

 

Schriftlicht:
Gert Kwakkel
Inzicht geeft geduld
Jezus Christus heeft beloofd snel terug te komen om een nieuwe wereld te brengen. Ondertussen zijn we zo’n tweeduizend jaar verder. Waarom kost het zoveel tijd?

Lees meer...

Identiteitspolitiek: de weg van de christen?

NB2021-2

april 2021
jaargang 28, nr 4

Download dit nummer

 

 

Schriftlicht:
Yoo Eun Seong
Zoektocht naar of met Jezus?
De teleurgestelde Emmaüsgangers krijgen een reisgenoot. Pas bij de maaltijd worden hun de ogen geopend. Deze broeders leren ons om naar het nieuwe hoofdstuk in Gods Verhaal te kijken: de doorgang naar de nieuwe wereld.

Lees meer...

Zonder aanzien des persoons

NB2021-8

oktober 2021
jaargang 28, nr 10

Download dit nummer

 

 

Schriftlicht:
Harm Boiten
Gelukkig de vredestichters
Sinds onze val in zonde is er onvrede, oorlog. De Here Jezus stichtte echte vrede op basis van zijn eigen bloed. Met die vrede in je hart ga je niet comfortabel op je zitbank achterover leunen. God vraagt jouw dankbare inzet!

Lees meer...

Tijdgeest en boekgeloof

NB2021-2

maart 2021
jaargang 28, nr 3

Download dit nummer

 

 

Schriftlicht:

Harry Wendt
Het Woord blijft staan
Met de zaligsprekingen introduceert Jezus een nieuwe grondwet, en op het eerste gezicht zou je kunnen denken dat Hij daarmee het Oude Testament overboord zet. Maar dat spreekt Hij tegen: als je het licht van het evangelie wilt laten schijnen, als je een zoutend zout wilt zijn, dan kan dat alleen als je trouw bent aan héél de Bijbel.

Lees meer...

Hagars Ketikoti

NB2021-8

september 2021
jaargang 28, nr 9

Download dit nummer

 

 

Schriftlicht
Bart van Egmond
Belle en het beest
David wordt in kwaad daglicht gesteld. Dat maakt het beest in hem los. God stuurt Belle om het beest tot bedaren te brengen. Wat leeft er in ons hart?

Lees meer...

Milieu en menselijk handelen

NB2021-2

februari 2021
jaargang 28, nr 2

Download dit nummer 

 

 

Schriftlicht:
Wilco Veltkamp
De harten omhoog
Ook in deze coronacrisis laat God zich niet onbetuigd. Hij maakt ons in zijn heilige Schrift onmiskenbaar duidelijk: de aarde wordt niet aan haar lot overgelaten, de hemel is er ook nog. Het ware vaccin tegen welk virus ook komt van de ware Geneesheer, die boven is en die is en die was en die kómt.

Lees meer...

God is er en Hij spreekt

NB2021-8

juli/augustus 2021
jaargang 28, nr 7/8

Download dit nummer

 

 

Schriftlicht:
Wim Schaaij
Vrij van het nu
Welke weg wijst de Bijbel bij de huidige secularisatie? Wees een goed voorbeeld door in heel je leven te laten zien wat het betekent om op God gericht te leven.

Lees meer...

Wees waakzaam!

NB2021-1

januari 2021
jaargang 28, nr 1

Download dit nummer 

 

Schriftlicht:
Henk Jan Visser
Wachters opgelet!
Een wachter heeft een belangrijke taak. Hij komt in actie als er gevaar dreigt. Hij draagt ook een grote verantwoordelijkheid. De Here had de profeet Ezechiël als wachter aangesteld, maar ook Hijzelf is wachter.

Lees meer...

Meningen over Jezus

NB2021-2

juni 2021
jaargang 28, nr 6

Download dit nummer

 

 

Schriftlicht:
Dirk Groeneveld
Als een wolk in de woestijn
De woestijntijd was een bijzondere tijd. Die periode wordt wel vergeleken met deze coronatijd. God doet er alles aan om zich voor het volk Israël zichtbaar te maken en Hij doet dat in een wolk. Konden ook wij Gods aanwezigheid zo maar opmerken, denk je dan. Maar Hij is al aanwezig in Geest en Woord!

Lees meer...

Zoeken

Man/vrouw - kerk

Kijk hier voor de Verklaring van het bestuur over de synodebesluiten 'man, vrouw en ambt'.

Voor de bezinning op M/V en ambt verwijzen we u ook naar de website www.bezinningmvea.nl.

 


Planning Nader Bekeken

Decembernummer
- Doorspreken over man, vrouw en ambt
- Het teken van Kaïn
- Christus tussen hemelvaart en wederkomst

 


Zoeken

Zoeken op onze website levert een schat aan informatie op.

Lees meer