Nader Bekeken

God zoekt jou

NB2020-2

febuari 2020
jaargang 27, nr 2

Download dit nummer 

 

Schriftlicht:

Bart van Egmond
De knappe David en de onaanzienlijke Christus
Samuel moet aan Saul gaan zeggen dat hij door God verworpen was. Samuel heeft daar veel verdriet van. Maar God laat Samuel weten: Ik let op het hart. Bij Gods Messias gaat het erom dat Hij van harte aan de HERE is toegewijd. En dat wás David, ook al was hij verre van volmaakt.

Actueel (1):
Balten Pieter Hagens
Adieu 1967: schuldbelijdenis
De nieuwe kerkorde GKv-NGK start met een soort schuldbelijdenis. Is die terecht? Wat opvalt bij de analyse in het deputatenrapport, is dat de historische afstand is uitgelopen op een afstandelijke, formele benadering van het kerkelijk handelen in de jaren zestig van de vorige eeuw, zonder dat ook deinhoud van de betreffende zaak daarbij in aanmerking wordt genomen. (De noten bij dit artikel vindt u HIER.)
Actueel (2):
Balten Pieter Hagens
Adieu 1967: ruimte en tolerantie
De Generale Synode van Goes zal zich binnenkort buigen over een rapport van de deputaten kerkelijke eenheid, waarin grondenworden aangevoerd om te komen tot herbezinning op het dubbelbesluit van de Generale Synode van Amersfoort-West (1967). De conclusie van dit artikel is dat de herbezinning op dat dubbelbesluit helaas geen terugkeer naar de Schrift is. (De noten bij dit artikel vindt u HIER.)

Thema:
Erik van Alten
Een symfonie in Poetins hoofd
Over de kerk in het Oosten, met name in Rusland, en haar relatie tot de overheid in verleden en heden.

Column:
Rufus Pos
Grievend
Over wat men noemt: typisch christelijke onbarmhartigheid.

Woordwaarde:
Hans de Wolf
Leeftijd geen bezwaar
Over de verschillen tussen oud en jong in kerk en maatschappij. In de Bijbel wordt meestal met respect tegen ouderen opgekeken. Maar wijsheid is ook voor jongeren niet onbereikbaar. Eens zullen alle generaties met elkaar van de vrijheid genieten.

Getuigen vandaag:
Peter Drost
God zoekt jou
God zocht zelf de mensen op nadat zij in zonde waren gevallen en voor God op de vlucht gingen. En toen Hij ze gevonden had, gaf Hij ze er niet van langs, maar troostte hen!

Interview:
Gert Kwakkel en Egbert Brink
Uniek in Frankrijk
Twee docenten aan de Faculté Jean Calvin in Aix-en-Provence vertellen over de faculteit en hun betrokkenheid daarbij, en over de situatie in de Franse kerken en de verschillen met Nederland. De faculteit bestaat deels door financiële ondersteuning vanuit ons land.

Gelezen:
Harm Boiten
In de leer bij een honingzzzoekende bij
Met De vliegende bij op zoek naar honing. Geestelijk leiderschap van Simon Oomius, (uitg. Brevier, Kampen) schreef Frank van der Pol een boek dat lezers kan helpen om de doorwerking van het christelijke geloof in de praktijk vorm te geven.

Uit andere bladen:
Perry Storm
De ruimte van de fusie-kerkorde
In het ND stond een aandachttrekkend interview met prof. Fokko Oldenhuis over de kerkorde. Ds. Anne van der Sloot reageerde er kritisch op.
De oprukkende leer van de alverzoening
In De Wekker vroeg prof. Arnold Huijgen aandacht voor de alverzoening en de aantrekkingskracht daarvan.

Gedicht:
Het oordeel. Piet Los. Met kort commentaar van Gert Slings.

 
 

Zoeken

Man/vrouw - kerk

Kijk hier voor de Verklaring van het bestuur over de synodebesluiten 'man, vrouw en ambt'.

Voor de bezinning op M/V en ambt verwijzen we u ook naar de website www.bezinningmvea.nl.

 


Planning Nader Bekeken

Aprilnummer:
- Deputatenadvies over homoseksualiteit in de kerk
- De hoogste glorie van Christus
- Catechismus en catechese

 


Zoeken

Zoeken op onze website levert een schat aan informatie op.

Lees meer