Nader Bekeken

Houd moed!

NB2020-7

december 2020
jaargang 27, nr 12

Download dit nummer 

 

Schriftlicht:
Pieter Schelling
Moed houden!
David is in gevaar als hij Psalm 11 dicht. Mensen waarschuwen hem om te vluchten. Maar David weet het beter: hij schuilt bij de Here! Daarin is hij ons in onze tijd tot voorbeeld.

Lees meer...

Door de nauwe poort

NB2020-4

april 2020
jaargang 27, nr 4

Download dit nummer 

 

Schriftlicht:

Wim Schaaij
Gezalfd met de Geest
Nederland seculariseert. Dat is al decennialang aan de gang. Hoe ga je hier als christen mee om? Je kunt het beschouwen als verlies – wat het ook is. Maar is het ook meer dan dat? De kerk in de marge wordt opnieuw bepaald bij haar taak, om als wierook te branden voor God onder de mensen. De vraag is: welke geur verspreid jij?

Lees meer...

Hoe nu verder?

NB2020-7

november 2020
jaargang 27, nr 11

Download dit nummer 

 

Schriftlicht:
Gert Kwakkel
Een blik in het hart
Toen de Heer van plan was om Sodom en Gomorra te vernietigen, deelde Hij dat met Abraham. Zou het niet mooi zijn als Hij dat ook met ons deed? We komen niet alles te weten wat ons boven het hoofd hangt. Toch is Gods hart voor ons geen boek vol geheimen.

Lees meer...

Het leven als een damp

NB2020-4

mei 2020
jaargang 27, nr 5

Download dit nummer 

 

Schriftlicht:

Peter Drost
Rust en stilte
Hebben onze zielen rust in deze coronatijd? Totdat Hij komt, hebben we het nodig om elke keer weer onze ziel tot rust te brengen. Dat vraagt om veel gebed.

Lees meer...

Als het fundament wordt aangetast

NB2020-7

oktober 2020
jaargang 27, nr 10

Download dit nummer 

 

Schriftlicht:
Dick Dreschler
Laten zij loven de naam van HEER!
Helaas mag de gemeente nu in de kerk niet zingen. Juist in de kerk gaan mensen met elkaar God prijzen. In Psalm 148 klinkt de lof op God en door te zingen mag je al iets van de verbondenheid van God ervaren. Laten we in elk geval bewust in gedachten meezingen of meeneuriën.

Lees meer...

Koers uitzetten

NB2020-2

maart 2020
jaargang 27, nr 3

Download dit nummer 

 

Schriftlicht:

Harm Boiten
In de leerschool van de Geest
Leer en leren zijn niet populair, toch leert de Schrift dat leren een vitaal kenmerk van het geloof is. De kerk is een leerhuis, de gemeente een leergemeenschap. En God zelf is de leraar. Met Gods woorden – verlossend en bevrijdend – bouwt de Heilige Geest Christus’ kerk.

Lees meer...

Een coronaproof omhelzing

NB2020-7

september 2020
jaargang 27, nr 9

Download dit nummer 

 

Schriftlicht:
Pieter van den Berg
Net als Paulus op je strepen staan?
Op je strepen gaan staan, je gelijk willen halen, dat lijkt geen christelijke manier van leven. Maar Paulus dan, die nam het toch ook niet dat hij ten onrechte was gegeseld en in de gevangenis gegooid… Het gaat daar echter wel om Gods eer.

Lees meer...

God zoekt jou

NB2020-2

febuari 2020
jaargang 27, nr 2

Download dit nummer 

 

Schriftlicht:

Bart van Egmond
De knappe David en de onaanzienlijke Christus
Samuel moet aan Saul gaan zeggen dat hij door God verworpen was. Samuel heeft daar veel verdriet van. Maar God laat Samuel weten: Ik let op het hart. Bij Gods Messias gaat het erom dat Hij van harte aan de HERE is toegewijd. En dat wás David, ook al was hij verre van volmaakt.

Lees meer...

Gods wet – vriend of vijand?

NB2020-7

juli/augustus 2020
jaargang 27, nr 7/8

Download dit nummer 

 

Schriftlicht:
Dirk Groeneveld
In de kerk schittert Gods wijsheid
Gods veelmeerkleurige wijsheid is een mysterie. Toch zegt Paulus tegen de Efeziërs dat dat mysterie door de kerk bekendgemaakt zal worden. Hebben wij daarin ook een rol?

Lees meer...

Synodebesluiten M/V

NB2020-S

januari 2020
jaargang 27, nr 1a

 

 

Download HIER de speciale editie met teksten van de hoorzitting Generale Synode Goes d.d. 23-12-2019 over de besluiten M/V namens de revisie verzoekende kerken.

 

Corona en de kerkdienst

NB2020-4

juni 2020
jaargang 27, nr 6

Download dit nummer 

 

Schriftlicht:

Pieter Boonstra
De ultieme test
We leven in een tijd dat één klein virusje heel de wereld op de kop zet. Het kon weleens zijn dat deze crisis ons duidelijk maakt dat er werkelijk geen zekerheid bestaat. Waarvoor leven we? Kijk je voor het antwoord alleen naar het leven hier en nu, óf kijk je verder?

Lees meer...

In het licht van het koninkrijk

NB2020-1

januari 2020
jaargang 27, nr 1

Download dit nummer 

 

 

Schriftlicht:
Henk Drost
God weet wel raad met je
Hoe denk je over God? Als je Hem alleen maar ziet als toeschouwer, kun je je gang gaan. Dan kom je Hem wel tegen in zijn oordeel. Wie met de zonde aan de hand blijft lopen, komt er niet mee weg. Hij weet wel raad met je.

Lees meer...

Zoeken

Man/vrouw - kerk

Kijk hier voor de Verklaring van het bestuur over de synodebesluiten 'man, vrouw en ambt'.

Voor de bezinning op M/V en ambt verwijzen we u ook naar de website www.bezinningmvea.nl.

 


Planning Nader Bekeken

Maartnummer:
- Ruimte en richting?
- Kerk-zijn
- Koorts bestraffen

 


Zoeken

Zoeken op onze website levert een schat aan informatie op.

Lees meer