Nader Bekeken

Heimwee naar het paradijs

NB2019-12

december 2019
jaargang 26, nr 12

Download dit nummer 

 

 

Schriftlicht:
Gert Kwakkel
De zoon die het waarmaakt
We mogen een paar bladzijden meelezen uit het dagboek van een Joodse jongeman, dat hij omstreeks het jaar 60 schreef. Hij vraagt zich af of Jezus uit Nazaret de zoon Israël is die zich uit Egypte laat roepen.

Actueel:
Jan Wesseling
Een nieuwe kerkorde en het recht van Christus
In het proces naar fusie met de NGK was weer een nieuwe kerkorde nodig. Er is een concept opgesteld. Er moesten bruggen worden geslagen, verschillen opgelost en de weg geplaveid om eensgezind en gezamenlijk te kunnen optrekken.Maar in hoeverre is er in dat concept nog oog voor de heilzame heerschappij van Christus?

Thema:
Henk Drost
Cherubs, Gods schildwachten
Cherubs zijn de engelen die de eer en het recht van de hemelse Koning bewaken. Dat deden ze al bij de toegang naar het paradijs. En op het gordijn voor het allerheiligste in tabernakel en tempel gaven cherubs als het ware een stopteken. De cherubs op de ark verwonderden zich over de genade van de verzoening.

Column:
Rufus Pos
Lachgas
Over economische en milieuschade en het verbod op lachgas.

Woordwaarde:
Rob van Houwelingen:
Wij zijn zonen én dochters van de Almachtige. Hoop voor een verweesd land
Paulus houdt de Korintiërs voor dat God gelovige mensen wil aannemen en hun vader zijn, zij mogen leven als Gods zonen én dochters. Deze belofte komt van JHWH zelf, aldus de apostel, die de Schrift kent. Waar haalt Paulus die dochters vandaan?

Getuigen vandaag:
Peter Drost
Een strikvraag
Het is niet altijd erg als je het antwoord op een vraag niet weet. Bijvoorbeeld wanneer het gaat om infralapsarisme of van supralapsarisme.

Kerk en recht:
Leon van den Broeke en Auke Dijkstra
Mag ik zien wat ze schrijven? Privacy en vertrouwelijkheid in de kerk
Het Gerechtshof Den Haag deed uitspraak in een kerkelijke zaak. Het langslepende conflict kon blijkbaar niet via de kerkelijke weg worden opgelost. Wat betekent de uitspraak van het Hof voor het spanningsveld tussen het recht op inzage van (kerkenraads)documenten door een gemeentelid en de belangen van anderen, zoals leden van de kerkenraad? Die vraag raakt alle kerken.

Gelezen:
Harm Boiten
Jubileumboekje TUA
Niels van Driel schreef een herdenkingsboekje bij 125 jaar TU Apeldoorn, getiteld Denken om te dienen (uitg. Buijten &Schipperheijn, Amsterdam).

Gelezen:
Hans de Wolf
Straft God nog altijd wie Hij liefheeft? Op zoek naar de twee-eenheid van de Bijbel
Dr. Pieter J. Lalleman schreef De verborgen eenheid van de Bijbel. Het gebruik van het Oude Testament in het Nieuwe Testament (uitg. Buijten & Schipperheijn Motief, Amsterdam).

Nieuw cahier:
Gert Meijer
Oefenen in barmhartigheid
Onlangs verscheen het nieuwe cahier van Woord & Wereld: Barmhartig als de Vader. De auteur kondigt het aan.

Uit andere bladen:
Perry Storm
Gebod en genade in een gefuseerde kerk
In De Waarheidsvriend schreef ds. P.J. Vergunst over het fusieproces waarin GKv en NGK zich bevinden en hij mist daarbij het spreken van de kerk over zonde.
Zevenstappenplan voor een kerkelijke revolutie
De column van ds. J. Belder in het Reformatorisch Dagbladging laatst over het omgaan met de eerste drie hoofdstukken van Genesis.
Rapportage uit een besloten synodezitting
Op de site vanBewaar het pand is een verklaring te lezen over het omgaan met de CG-kerken die toch besloten de vrouw in het ambt toe te laten.

Gedicht:
Des keizers, René van Loenen. Met kort commentaar van Gert Slings.

 

Zoeken

Man/vrouw - kerk

Kijk hier voor de Verklaring van het bestuur over de synodebesluiten 'man, vrouw en ambt'.

Voor de bezinning op M/V en ambt verwijzen we u ook naar de website www.bezinningmvea.nl.

 


Planning Nader Bekeken

Aprilnummer:
- Deputatenadvies over homoseksualiteit in de kerk
- De hoogste glorie van Christus
- Catechismus en catechese

 


Zoeken

Zoeken op onze website levert een schat aan informatie op.

Lees meer