Nader Bekeken

Oecumene als vakantieliefde

NB2019-8

september 2019
jaargang 26, nr 9

Download dit nummer 

 

 

Schriftlicht:
Johan Klein
Het lied van de liefde, het lied van de wraak
In de Bijbel wordt veel gezongen. Er is een opvallende overeenkomst tussen het eerste en het laatste lied in de Bijbel: het zijn allebei bruiloftsliederen. Het eerste lied bezingt de bruid van de mens, het laatste lied de bruid van God, of beter gezegd: van Christus. Daartussenin staan het lied van Lamech en het lied op de val van Babylon.

Actueel:
Kees van Dijk
Samen…
Van vakantiekerkdienst naar Nationale Synode, en over het kritiekloze ‘we hebben elkaar zo nodig’ van de Verklaring van Verbondenheid.
Vrijmaking of Wederkeer
Hoe vier je in onze tijd 75 Vrijmaking, als de meningen van mensen belangrijk lijken en een werkelijk ‘zo zegt de HERE’ ontbreekt in de stijl van omgaan op allerlei terreinen.

Thema:
Bart van Egmond
Niet eens, maar toch één. Jacobus Trigland over christelijke verdraagzaamheid
Hoe bewaar je de eenheid binnen je gemeente en het kerkverband? Dat is een spannende en prangende vraag in de situatie van de GKv op dit moment. Maar om een goed antwoord op die vraag te geven, moet je wel weten wat kerkelijke eenheid is. Op zoek naar antwoorden kunnen we in de leer bij de zestiende-eeuwse predikant Jacobus Trigland.

Column:
Gijs Zomer
Dominee, wilt u ons zegenen?
Over de zegen aan het begin van de eredienst.

Woordwaarde:
Egbert Brink
Als de Pythongeest je in de greep heeft
Dokter Lucas heeft het heel letterlijk over een pythongeest in Handelingen 16. Meestal in vertalingen omschreven als: geest waarmee de toekomst kon worden voorspeld. Maar Lucas weet goed waarover hij het heeft en benoemt de geest die de slavin in bezit heeft, doelbewust ‘pythongeest’.

Getuigen vandaag:
Peter Drost
De mens is ten diepste…
De Bijbel en ook de gereformeerde belijdenis laten een evenwichtig, realistisch mensbeeld zien.

Ethiek:
Sipke Alserda
Hoopvol verhaal van een christenhomo
Als hetero iets over homoseksualiteit schrijven, dat lijkt gemakkelijk praten. Maar het is juist daarom extra lastig. Het artikel is niet direct een bijbelstudie, maar gaat vooral over de vraag wat die bijbeluitleg voor je homoseksuele broeders en zusters betekent. Overigens: ook onder homoseksuele christenen is daarover verschil van inzicht.

Kerkgeschiedenis:
Peter Drost
Reformatie in Oostenrijk. Tolerantie en vrijheid, groei en spanningen
Uiteindelijk kwam er in de 19e en 20e eeuw een lichte groei van protestantse kerken in Oostenrijk.
Gemeenteleven:
Alko Driest
Hoe lees je Domineesfabriek?
Enkele kritische beschouwingen over het boek Domineesfabriek, onder redactie van George Harinck en Wim Berkelaar.

Gelezen:
Harm Boiten
Hoe leg je bijbelse beeldspraak uit?
Martin van Veelen schreef een uitleg over vijftig beeldende uitspraken van de Here Jezus in De gelijkenissen en andere beeldspraak in de evangeliën (uitg. Groen, Heerenveen).

Gedicht:
Perfectionisme, Piet Los. Met kort commentaar van Gert Slings.

Uit andere bladen:
Perry Storm
De weg teruggevonden
In Terdege interviewde Huib de Vries mensen die uiteindelijk de kerk en het geloof terugvonden.
De kerkdienst: je kunt ook te veel uitleggen…
Dr. Riemer Roukema schreef in Confessioneel over liturgie en eredienst.

Zoeken

Man/vrouw - kerk

Kijk hier voor de Verklaring van het bestuur over de synodebesluiten 'man, vrouw en ambt'.

Voor de bezinning op M/V en ambt verwijzen we u ook naar de website www.bezinningmvea.nl.

 


Planning Nader Bekeken

Aprilnummer:
- Deputatenadvies over homoseksualiteit in de kerk
- De hoogste glorie van Christus
- Catechismus en catechese

 


Zoeken

Zoeken op onze website levert een schat aan informatie op.

Lees meer