Nader Bekeken

Dankbaar gereformeerd

NB2019-8

juli/augustua 2019
jaargang 26, nr 7/8

Download dit nummer 

 

 

Schriftlicht:
Enno Meijer
Godsdienst: vloek of zegen?
Hoe lees je het tweede gebod? Moeten onze kinderen boeten voor onze zonden? We hebben een God die zich laat gelden. De zegen die het gebod ook noemt, is uiteindelijk vele malen groter dan de dreiging.

Kroniek:
Pieter Boonstra
Bijbels (s)preken?
Wat is nu eigenlijk bijbels preken? Er staat veel op het spel. Aan de hand van het voorbeeld van de bewoners van de Chuuk-eilanden wordt een antwoord gezocht op de vraag, wanneer een bewering op basis van de Bijbel nu bijbels is en wanneer niet, en wat daarover te zeggen is wanneer het gaat over preken.

Thema:
Wim van Vlastuin
Samen gereformeerd zijn
In het gedachtegoed van Groen van Prinsterer zijn belangrijke bouwstenen te vinden om de kerkelijke verlegenheid en gebrokenheid van vandaag te doorbreken. Door een gemeenschappelijke bezinning daarop zouden we vandaag een weg kunnen vinden om op gereformeerde wijze kerk te zijn.

Column:
Rufus Pos
Een nieuwe kerkorde
Over het zich al dan niet houden aan kerkelijke afspraken.

Woordwaarde:
Rob van Houwelingen
Voortgezette maaltijd in het voltooide koninkrijk
Door aan te kondigen dat Hij geen wijn meer zou drinken, maakte Jezus een eind aan het avondvullende laatste maal met zijn leerlingen in Jeruzalem. Wat betekent die uitspraak? Een antwoord op deze vraag valt te ontdekken aan het heilig avondmaal, waar al iets van Gods nieuwe wereld en zijn koningschap zichtbaar wordt.

Getuigen.nu
Peter Drost
Een onuitsprekelijke troost
Er gebeurt op aarde niets buiten God om. Waaromvragen blijven wel, maar de zekerheid dat God te vertrouwen is, geeft houvast.

Rondblik:
Harm Veldman
Van ’t Veer op de tweede Vrijmakingsvergadering
Een van de ‘bezwaarde voorgangers’ die in 1944 spraken bij de start van de Vrijmaking, was dr. M.B. van ’t Veer. Een weergave van zijn toespraak.

Rondblik:
Lucius de Graaff
Het grote niets of het eeuwige leven
Velen in ons land geloven niet in een leven na dit leven. Mohammed ging inzien dat er zowel een hemel als een hel is, maar de Koran schetst er een ander beeld van dan de Bijbel.

Kerkgeschiedenis:
Peter Drost
Reformatie en Contrareformatie in Oostenrijk. Geheim protestantisme en gedwongen emigraties
Over tegenwerking van het geloof in Oostenrijk in 17e en 18e eeuw. Er bleven nauwelijks protestanten over.

Gelezen:

Arjan de Visser
Een proefschrift over kinderen aan het avondmaal
Mild-kritische beschouwingen over de Engelse dissertatie (TU Kampen) van dr. Peter Sinia, die ook veel historische informatie geeft.

Gedicht:
Het stille strand. Eva Gerlach. Met kort commentaar van Gert Slings.

Persrevue:
Perry Storm
Kerkverband of rekverband
In het Reformatorisch Dagblad is een rede van prof. A. Baars gepubliceerd over kerkrecht en kerkverband, gehouden met het oog op de spanningen binnen de CGK. Ook in het RD een artikel van ds. A.C. Uitslag over dezelfde situatie.
Predikant en academie
In De Nieuwe Koers haalt ds. Willem Maarten Dekker in een column discussies binnen de PKN aan over academische vorming van predikanten.

 

Zoeken

Man/vrouw - kerk

Kijk hier voor de Verklaring van het bestuur over de synodebesluiten 'man, vrouw en ambt'.

Voor de bezinning op M/V en ambt verwijzen we u ook naar de website www.bezinningmvea.nl.

 


Planning Nader Bekeken

Aprilnummer:
- Deputatenadvies over homoseksualiteit in de kerk
- De hoogste glorie van Christus
- Catechismus en catechese

 


Zoeken

Zoeken op onze website levert een schat aan informatie op.

Lees meer